Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWiki'tâm tình' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘tâm tình’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tâm tình “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tâm tình, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tâm tình trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. “bầy nhỏ” kêu gọi hết tâm tình.

2. Một “ tâm-tình xác-thịt ” đã ép chế .

3. Bạn hãy giữ tâm tình của Chúa Giê-su

4. Sông còn như người bạn tâm tình của tôi

5. Kinh Thánh giúp bạn biết được ‘ tâm-tình của Đấng Christ ’

6. Anh thấu hiểu tâm tình người dân quê hơn ai hết.”

7. Ví-dụ, người vợ thổ lộ tâm-tình với chồng mình .

8. Anh thật sự cần cải thiện khả năng tâm tình trên giường.

9. Ngoài ra, cha cũng không có ai để thổ lộ tâm tình.

10. Ngài khuyến khích bạn thổ lộ tâm tình và ý tưởng với Ngài.

11. Biểu lộ tâm tình như Chúa Giê-su đối với người phạm tội

12. Làm thế nào bạn có thể giúp con cái thố lộ tâm tình?

13. Tại sao chúng ta nên cố gắng có tâm tình của Chúa Giê-su?

14. Bạn hãy giữ tâm tình của Chúa Giê-su Tháp Canh, 15/9/2009

15. Họ lắng nghe, khen tặng, và luôn muốn thổ lộ tâm tình với chúng ta .

16. Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn

17. Thay vì đánh trực diện anh ta trở thành bạn tâm tình của cô ấy.

18. Đến lúc 5 tuổi em đã hát được bài “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh”.

19. Có “ ý của Đấng Christ ” nghĩa là “ đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có ” .

20. Nếu chúng ta có tâm tình của đấng Christ, chúng ta không có tham vọng ích kỷ.

21. Có lẽ vì xấu hổ nên bạn thấy khó thổ lộ cho một người bạn tâm tình.

22. • Làm thế nào chúng ta có thể phản ánh tâm tình của Chúa Giê-su với người bệnh?

23. ● Tại sao việc chọn một người khác phái làm bạn tâm tình có thể là điều hấp dẫn?

24. Để có tâm tình của Đấng Christ, trước hết một người phải biết cách suy nghĩ của ngài.

25. Chúng ta có thể phản ánh tâm tình của Đấng Christ đối với người bệnh như thế nào?

26. Chúng ta hoàn toàn có thể noi theo “ tâm-tình ” đó và trau dồi tính khiêm nhường thể ấy không ?

27. Vậy nên khi được hỏi về điều mình hối tiếc, những người này thổ lộ tâm tình của họ.

28. Nếu có thì bạn đồng tâm tình với chị Opal Betler, người làm báp-têm ngày 4-10-1914.

29. Sứ đồ Phao-lô khuyến giục tất cả chúng ta “ hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có ” .

30. Bạn có cùng một tâm tình như thế về thông điệp trong Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh không?

31. Đừng xem con là bạn tâm tình, người trung gian hoặc đưa tin giữa bạn và người hôn phối trước.

32. Chúng ta phải hết lòng muốn có “ tâm-tình ” hay “ ý ” của đấng Christ ( I Phi-e-rơ 4 : 1 ) .

33. Một cách là tự hỏi: “Người bạn khác phái có trở thành bạn tâm tình duy nhất của tôi không?”.

34. Đức Giê-hô-va đã tỏ “tâm tình của đấng Christ” qua Lời Ngài (I Cô-rinh-tô 2:16, NW).

35. • Làm thế nào các trưởng lão có thể biểu lộ tâm tình của Chúa Giê-su đối với người phạm tội?

36. Vì vậy, tôi cũng có tâm tình như Đa-vít khi ông nói: “Chén tôi đầy tràn”.—Thi-thiên 23:5.

37. Người hôn phối có là người bạn tâm tình của tôi không, hay tôi chỉ thích hỏi ý kiến của người khác?

38. Ngõ hầu khỏi rơi trở lại vào trong sự tối tăm, họ cần phải vun trồng tâm tình thuộc về sự sáng.

39. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất

40. Những người “có tâm tình đúng” sẽ thấy bạn thành thật và sẽ hưởng ứng (Công-vụ các Sứ-đồ 13:48, NW).

41. Người thân thiết nhất với Zoe là bà Gene-lớn, người bạn tâm tình duy nhất của cậu ấy trong vài tháng qua

42. * (Thi-thiên 25:14, TTGM) “Thân tình” nói lên ý tưởng về việc thổ lộ tâm tình với một người bạn đặc biệt.

43. 2 Bạn có tâm tình giống như vậy về sự kết hợp với anh chị em tại các phiên họp của đấng Christ không?

44. Các sách Phúc Âm phân phối cho tất cả chúng ta sự hiểu biết thâm thúy về đậm cá tính, đời sống và “ tâm-tình ” của ngài .

45. Tôi nghĩ rằng trong suốt cuộc hành trình của ông, người vợ của Nê Phi đã trở thành người bạn tâm tình đáng tin cậy.

46. Và chúng ta càng lắng nghe chăm chú bao nhiêu, họ càng dễ tâm sự và thổ lộ tâm tình với chúng ta bấy nhiêu.

47. Họ ‘hiệp một tâm-tình, ở cho hòa-thuận, thì Đức Chúa Trời [của] sự yêu-thương và sự bình-an sẽ ở cùng họ’.

48. Tôi có một đứa con gái, và phải khó khăn lắm mới tránh được việc chất gánh nặng quá lớn cho con, xem nó là bạn tâm tình”.

49. Phản ứng với một tín hiệu có sự quan tâm tình dục có thể bị ức chế bởi các vấn đề liên quan tới đạo đức tình dục.

50. Chị Elaine cũng có tâm tình tương tự: “Đôi khi tôi cảm thấy Đức Giê-hô-va mượn lời anh em để tỏ sự chuẩn chấp của Ngài”.

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE