Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikitên của tôi là trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh...

tên của tôi là trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hắn biết bảng tên của tôi là quân nhân.

He knew my badge was a military ID.

OpenSubtitles2018. v3

tên của tôi là

And my name

OpenSubtitles2018. v3

Tên của tôi là A Hoa.

My nickname was Little Fa.

OpenSubtitles2018. v3

Tên của tôi là Kato.

Let’s say my name is Kato.

OpenSubtitles2018. v3

Ramsay là tên sau khi kết hôn của tôi, còn Green là tên nghề nghiệp của tôi.

Ramsay is my married name and Green is my professional name.

OpenSubtitles2018. v3

“Khi tôi về ra mắt, tình yêu đầu tiên của tên quản lý của tôi là Ha Ji-won.

“When I was about to debut, the first love of my manager’s name was Ha Ji-won.

WikiMatrix

Tên của mẹ tôi là Katherine.

My mother’s name was Katherine.

OpenSubtitles2018. v3

Tên thật của tôi là Atmanand.

My real name is Atmanand.

OpenSubtitles2018. v3

Tên thật của tôi là McGill.

My real name’s McGill.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm đó, cô Mdingane bảo với tôi tên mới của tôi sẽ Nelson.

That day, Miss Mdingane told me that my new name was Nelson.

WikiMatrix

Tên thật của tôi là Dean.

My real name is Dean.

OpenSubtitles2018. v3

Minaj chia sẻ: “Tên thật của tôi là Maraj.

She said “My real name is Mary Jo”.

WikiMatrix

Tôi đã sửng sốt khi ông ta đưa cho tôi tên người bạn của tôi là Tim.

I was shocked when he handed me the name of my friend Tim.

LDS

Tên thật của tôi là Bond.

My real name is Bond.

OpenSubtitles2018. v3

Tên thật của tôi là

My real name is

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tên là Aziz và tôi đã đính hôn với em họ của tôi tên là Aziza.

My name is Aziz, and I was engaged to my cousin Aziza.

OpenSubtitles2018. v3

Đó không phải tên thật của tôi nhưng cái tên tôi dùng để làm việc.

It’s not my real name, but it’s the one I use for my work.

OpenSubtitles2018. v3

Ray, khi tôi ra ngoài đó, cung của tôi, tên của tôi, chúng chỉ những công cụ thôi.

Ray, when I’m out in the field, my bow, my arrows, those are just tools.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi tìm thấy tên của tổ tiên tôi là John Packer, trong hồ sơ năm 1583.

There in the year 1583 we found my ancestor’s name, John Packer.

LDS

Những thứ mang tên tôi là của ông sếp tôi.

Things with my name were my commander’s.

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ, trong số các tổ tiên Thụy Điển của tôi, ông nội của tôi tên là Nels Monson; Cha của ông nội tôi không phải là Monson mà là Mons Okeson.

For example, on my Swedish line, my grandfather’s name was Nels Monson; his father’s name was not Monson at all but Mons Okeson.

LDS

Ngoài ra, trước khi bạn nói cho tôi biết [tên của bạn], bạn có một têntôi đã biết.’

Besides, before you told me [your name], you had one which I knew.’

LDS

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE