Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiTên thương mại là gì? Để bảo hộ tên thương mại cần...

Tên thương mại là gì? Để bảo hộ tên thương mại cần có những điều kiện nào? Hành vi nào được xem là xâm phạm tên thương mại?


Chào anh chị, em đang tìm hiểu về Luật Sở hữu trí tuệ. Em muốn hỏi tên thương mại là gì và hành vi nào được xem là xâm phạm tên thương mại theo quy định mới nhất. Em xin cảm ơn.

Tên thương mại là gì?

Theo khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 ) pháp luật : Tên thương mại là tên gọi của tổ chức triển khai, cá thể dùng trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại để phân biệt chủ thể kinh doanh thương mại mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh thương mại khác trong cùng nghành và khu vực kinh doanh thương mại .Khu vực kinh doanh thương mại pháp luật tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh thương mại có bạn hàng, người mua hoặc có nổi tiếng .

Tên thương mại

Tên thương mại

Điều kiện để bảo hộ tên thương mại?

Căn cứ Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 lao lý điều kiện kèm theo chung so với tên thương mại được bảo lãnh, đơn cử :Tên thương mại được bảo lãnh nếu có năng lực phân biệt chủ thể kinh doanh thương mại mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh thương mại khác trong cùng nghành nghề dịch vụ và khu vực kinh doanh thương mại .Bên cạnh đó, năng lực phân biệt của tên thương mại tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, đơn cử :Tên thương mại được coi là có năng lực phân biệt nếu phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :- Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến thoáng rộng do sử dụng ;- Không trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng nghành nghề dịch vụ và khu vực kinh doanh thương mại ;- Không trùng hoặc tựa như đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác hoặc với hướng dẫn địa lý đã được bảo lãnh trước ngày tên thương mại đó được sử dụng .

Lưu ý: Tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Tên thương mại không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Theo Điều 77 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 pháp luật đối tượng người tiêu dùng không được bảo lãnh với danh nghĩa tên thương mại gồm có :

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Hành vi xâm phạm tên thương mại quy định thế nào?

Căn cứ tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 pháp luật hành vi xâm phạm quyền so với thương hiệu, tên thương mại và hướng dẫn địa lý như sau :- Các hành vi sau đây được triển khai mà không được phép của chủ sở hữu thương hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền so với thương hiệu :+ Sử dụng tín hiệu trùng với thương hiệu được bảo lãnh cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục ĐK kèm theo thương hiệu đó ;+ Sử dụng tín hiệu trùng với thương hiệu được bảo lãnh cho hàng hoá, dịch vụ tựa như hoặc tương quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục ĐK kèm theo thương hiệu đó, nếu việc sử dụng có năng lực gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ ;+ Sử dụng tín hiệu tương tự như với thương hiệu được bảo lãnh cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tựa như hoặc tương quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục ĐK kèm theo thương hiệu đó, nếu việc sử dụng có năng lực gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ ;+ Sử dụng tín hiệu trùng hoặc tương tự như với thương hiệu nổi tiếng hoặc tín hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ thương hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kể, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự như và không tương quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có năng lực gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng xô lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng tín hiệu đó với chủ sở hữu thương hiệu nổi tiếng .- Mọi hành vi sử dụng hướng dẫn thương mại trùng hoặc tựa như với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại mẫu sản phẩm, dịch vụ hoặc cho loại sản phẩm, dịch vụ tựa như, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền so với tên thương mại .- Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền so với hướng dẫn địa lý được bảo lãnh :

+ Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

+ Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo lãnh cho mẫu sản phẩm tương tự như với loại sản phẩm mang hướng dẫn địa lý nhằm mục đích mục tiêu tận dụng nổi tiếng, uy tín của hướng dẫn địa lý ;+ Sử dụng bất kể tín hiệu nào trùng hoặc tựa như với hướng dẫn địa lý được bảo lãnh cho mẫu sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng mẫu sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó ;+ Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo lãnh so với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc nguồn gốc từ khu vực địa lý tương ứng với hướng dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu hướng dẫn về nguồn gốc nguồn gốc thật của hàng hoá hoặc hướng dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo những từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tựa như như vậy .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE