Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiMã di truyền có tính đặc hiệu tức là?

Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là?

A. Nhiều bộ ba cùng xác lập một axit amin
B. Mã khởi đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA
C. Tất cả những loài đều dùng chung một bộ mã di truyền

D. Một bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho một loại axit amin

Đáp án đúng D.

Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là Một bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho một loại axit amin, bởi mã di truyền là trình tự sắp xếp những nucleotit trong gen ( trong mạch khuôn ) lao lý trình tự sắp xếp những axit amin trong prôtêin, Mã di truyền gồm bộ 3 mã gốc trên ADN và bộ 3 mã sao trên mARN .

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Mã di truyền là trình tự sắp xếp những nucleotit trong gen ( trong mạch khuôn ) pháp luật trình tự sắp xếp những axit amin trong prôtêin .
Mã di truyền gồm bộ 3 mã gốc trên ADN và bộ 3 mã sao trên mARN .
Ví dụ : mã gốc là 3 ’ – TAX-5 ’ → mã sao là : 5 ’ – AUG … – 3 ’ → mã đối mã là UAX – Met .

Mã di truyền là mã bộ ba vì :

+ Nếu mỗi nucleotit mã hóa một axit amin thì 4 nucleotit chỉ mã hóa được 4 loại axit amin .
+ Nếu cứ 2 nucleotit mã hóa một axit amin thì 4 nucleotit chỉ mã hóa được 42 = 16 bộ ba thì mã hóa 16 loại axit amin .
+ Nếu cứ 3 nucleotit mã hóa một axit amin thì 4 nucleotit chỉ mã hóa được 43 = 64 bộ ba mã hóa cho 20 loại axit amin .
Bằng thức nghiệm những nhà khoa học đã xác lập được chính xác cứ ba nucleotit đứng liền nhau thì mã hóa cho một axit amin và có 64 bộ ba .

– Mã khởi đầu và mã kết thúc: AUG là mã khởi đầu, đại diện cho vị trí axit amin đầu tiên. Chúng nằm ở điểm cuối mRNA 5’, đồng thời cũng là mã của methionine. Vì thế, axit amin đầu tiên được cấu tạo bởi chuỗi polypeptide chính là methionine. Tất nhiên, ở một số ít loài vi khuẩn, GUG lại là mã khởi đầu. Ở sinh vật nhân thực, CUG đôi lúc cũng có tác dụng như mã khởi đầu. Mã UAA, UAG, UGA là mã kết thúc cấu tạo bởi chuỗi polypeptide, không đại diện cho bất cứ axit amin nào, chúng tồn tại độc lập hoặc cùng nhau tại điểm cuối 3’. Vì thế quá trình dịch mã sẽ diễn ra từ phân tử mRNA 5’ đến 3’.

– Mã không có ký hiệu : Giữa hai mã di truyền không có bất kể nucleotides nào phân tách, cho nên vì thế khởi đầu từ mã AUG, mỗi codon ( mã bộ ba ) xác lập một axit amin, cấu trúc thành khung mã, cho đến mã cuối. Nếu thêm hoặc bớt một codon trong khung mã thì sẽ gây nên hiện tượng kỳ lạ đột biến mã di truyền, gây nên xô lệch trong việc xếp dãy axit amin .
– Mã di truyền có tính thoái hoá : 1 axit amin được mã hoá bởi nhiều codon khác nhau. Tính thoái hóa này hầu hết là do codon thứ 3 của mã có dịch chuyển, cũng có nghĩa là đặc tính mã sẽ do 2 codon trước quyết định hành động. Tính suy thoái và khủng hoảng của mã di truyền có ý nghĩa tích cực với sự sống còn của tế bào. Ví dụ GCU, GCC, GCA, GCG đều đại diện thay mặt cho alanine .
– Mã di truyền có tính thông dụng : axit amin giống nhau của những sinh vật khác đều được mã hoá bởi cùng codon. Ví dụ, ở ty thể người, UGA không phải mã kết thúc, mà là mã của tryptophan ; AGA, AGG không phải là mã của arginine, mà là điểm cuối, thêm vào UAA và UAG, ty thể gồm có 4 nhóm mã cuối. Methionine có 2 codon, AUG và AUA .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE