Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiDân chủ là gì?

Dân chủ là gì?

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tich Hồ Chí Minh công bố với thế giới đã khẳng định quyền tự do dân chủ là của tất cả mọi người dân Việt Nam. Vậy dân chủ là gì?

Để nhằm mục đích giúp quý fan hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu hơn về yếu tố này, chúng tôi xin gửi đến quý fan hâm mộ những thông tin dưới bài viết sau .

Dân chủ là gì?

Dân chủ là chính sách chính trị trong đó hàng loạt quyền lực tối cao Nhà nước thuộc về nhân dân, do dân thực thi trực tiếp hoặc trải qua đại diện thay mặt do dân bầu ra ; là hình thức tổ chức triển khai thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực tối cao, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người .

Là hình thức tổ chức chính trị của Nhà nước, dân chủ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước, như vậy dân chủ là một phạm trù lịch sử, cũng như các biểu hiện khác của hình thái ý thức xã hội, dân chủ do tồn tại xã hội quyết định, do phương thức sản xuất vật chất của xã hội quyết định; và do đó, trình độ của phương thức sản xuất khác nhau tất yếu dẫn đến sự khác nhau về trình độ dân chủ (mức độ thực hiện dân chủ và dân chủ hoá trong xã hội). Dân chủ biến đổi và phát triển không ngừng cả về chất và lượng trong từng giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người. Tuy nhiên, dân chủ bắt nguồn từ giá trị xã hội, là thành quả giá trị nhân văn trước hết được sinh ra từ phương thức tổ chức hợp tác sản xuất vật chất và cấu kết cộng đồng giữa người với người thì đã tồn tại ngay từ xã hội cộng sản nguyên thuỷ. Và do đó, với ý nghĩa này, dân chủ sẽ tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của con người, là một trong những phương thức tồn tại của con người ngay cả khi Nhà nước đã biến mất. 

Bạn đang đọc: Dân chủ là gì?

Bản chất và vai trò của dân chủ?

Bản chất của dân chủ là chính sách xã hội mà ở đó mọi quyền lực tối cao đều thuộc về nhân dân, do dân triển khai trực tiếp hoặc trải qua đại diện thay mặt do dân bầu ra .
Vai trò của dân chủ là động lực xoá bỏ chính sách người bóc lột người, kiến thiết xây dựng một xã hội công minh, dân chủ, văn minh, công lí cho mọi người, bình đẳng thực sự giữa nam và nữ, giữa những dân tộc bản địa, tạo thời cơ cho mọi người dân niềm hạnh phúc trải qua việc thừa nhận và chứng minh và khẳng định những quyền dân chủ đó một cách chính thức trong hiến pháp và những văn bản quy phạm pháp luật, đặt ra những bảo vệ vật chất và niềm tin để triển khai những quyền đó và không ngừng lan rộng ra những quyền dân chủ ; tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể so với Nhà nước và xã hội, phát huy không ngừng quyền làm chủ của nhân dân lao động .

Các hình thức dân chủ?

Trên quốc tế lúc bấy giờ có Open nhiều hình thức dân chủ cơ bản như :

Thứ nhất : Dân chủ trực tiếp

Dân chủ trực tiếp hay còn gọi là dân chủ thuần túy là một hình thức nhà nước dân chủ trong đó những công dân của một vương quốc trực tiếp bỏ phiếu trải qua lao lý của vương quốc đó thay vì bầu ra những đại diện thay mặt để đồng ý chấp thuận những luật đó. Dân chủ trực tiếp văn minh đặc trưng bởi ba trụ cột chính là :
– Quyền đề xướng luật lệ

– Trưng cầu dân ý bao gồm cả trưng cầu dân ý bắt buộc cho phép nhân dân bỏ phiếu phủ quyết sự ban hành pháp luật

– Bãi nhiệm bằng cách gửi yêu cầu hoặc trưng cầu dân ý cho phép nhân dân có quyền bãi nhiệm những người đã được bầu ra .

Thứ hai : Dân chủ đại diện thay mặt

Dân chủ đại diện thay mặt là một hình thức nhà nước dân chủ được những đại diện thay mặt của người dân quản lý và vận hành trên nguyên tắc thi hành chủ quyền lãnh thổ nhân dân, “ đại diện thay mặt ” ở đây hoàn toàn có thể hiểu là những đại diện thay mặt được bầu lên và đại diện thay mặt cho ý chí của một nhóm người nào đó. Gần như toàn bộ những nền dân chủ phương Tây tân tiến là mang hình thức dân chủ đại diện thay mặt .

Thứ ba : Dân chủ bán trực tiếp

Dân chủ bán trực tiếp là nền dân chủ tích hợp những yếu tố của cả hai hình thức dân chủ đại diện thay mặt và dân chủ trực tiếp .
Bên cạnh những hình thức dân chủ cơ bản trên còn Open những biến thể của nền dân chủ như :

+ Quân chủ lập hiến:

Quân chủ lập hiến hay quân chủ đại nghị là một hình thức tổ chức triển khai nhà nước giữ nguyên vai trò của vua hay hay quốc vương từ thời phong kiến nhưng mọi quyền lực tối cao, mọi chi phối trong những hoạt động giải trí trong xã hội không còn tập trung chuyên sâu trong tay vua hay nữ hoàng. Vua hay nữ hoàng chỉ là người chỉ huy ý thức. Còn mọi quyền lực tối cao, mọi chi phối trong những hoạt động giải trí trong xã hội đều do nghị viện, thủ tướng do người dân bầu ra chỉ huy. Trong chính thể quân chủ lập hiến, nhà vua hay nữ hoàng là nguyên thủ vương quốc, nhưng về quyền lực tối cao thì chỉ mang đặc thù tượng trưng, đại diện thay mặt cho truyền thống cuội nguồn dòng tộc và sự thống nhất của vương quốc. Chính thể quân chủ lập hiến ở nhiều nước tăng trưởng như Nhật, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Canada … ngày này thực ra mang hình thức của một nền dân chủ đại diện thay mặt .

+ Cộng hòa lập hiến là hình thức dân chủ đại diện với một người đứng đầu nhà nước, chẳng hạn như một tổng thống hoặc một chủ tịch nước, được nhân dân bầu lên và chỉ có thể nắm quyền trong một khoảng thời gian hạn chế. Điều này trái ngược với các quốc gia quân chủ lập hiến nơi người đứng đầu nhà nước thường là một vị vua hoặc nữ hoàng có thể cai trị trọn đời, mặc dù về bản chất thì cả hai cũng đều là hình thức dân chủ đại diện.

+ Dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế dộ dân chủ đã được xác lập ở các nước đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ và bắt đầu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế. Trên lĩnh vực chính trị xã hội, quyền tham gia quản lí nhà nước của nhân dân và các đoàn thể quần chúng ngày càng được mở rộng về phạm vi, về độ sâu và phong phú đa đạng về các hình thức.

Các nước xã hội chủ nghĩa có quy mô chính trị mô phỏng Liên Xô không phải là nên dân chủ theo phong thái hiểu của phương Tây. Dân chủ là một lý tưởng được nhắc đến trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản được soạn thảo bởi Karl Marx và Friedrich Engels nhưng khi vận dụng vào thực tiễn thì quy mô nhà nước Xô viết không có dân chủ theo chuẩn mực dân chủ phương Tây về những quyền tự do như ầu cử tự do, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí truyền thông, .. Dù lúc bấy giờ những nước xã hội chủ nghĩa như Lào, Nước Ta và Trung Quốc vẫn tương đối tự do nhưng ở mức rất thấp so với những tiêu chuẩn trên .

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến Khách hàng về Dân chủ là gì? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết có vướng mắc gì vui lòng phản hồi để nhân viên hỗ trợ.

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE