Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiHệ thống – Wikipedia tiếng Việt

Hệ thống – Wikipedia tiếng Việt

Hệ thống là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể. Từ đó xuất hiện thuộc tính mới gọi là tính trồi của hệ thống mà từng phần tử riêng lẻ không có hoặc có không đáng kể.

Để phân biệt thành phần ta địa thế căn cứ vào hai đặc trưng sau :

  • Mỗi phần tử phải có chức năng nhất định.
  • Mỗi phần tử có tính độc lập tương đối của nó.
  • Tính trồi
  • Tính nhất thể hóa

Điều kiện để trở thành hệ thống[sửa|sửa mã nguồn]

Có 2 điều kiện kèm theo để trở thành hệ thống :

  • Tập hợp các yếu tố
  • Những mối quan hệ và liên hệ lẫn nhau giữa các yếu tố đó.

Liên hệ giữa hệ thống và cấu trúc[sửa|sửa mã nguồn]

Khái niệm hệ thống gắn bó chặt chẽ với khái niệm “kết cấu“. Nếu hệ thống là một thể thống nhất bao gồm các yếu tố có quan hệ và liên hệ lẫn nhau thì kết cấu là tổng thể các mối quan hệ và liên hệ giữa các yếu tố của thể thống nhất đó. Như vậy, kết cấu không nằm ngoài hệ thống. Đã là hệ thống thì phải có kết cấu.

Khái niệm cấu trúc phản ánh hình thức sắp xếp của những yếu tố và đặc thù của sự tác động ảnh hưởng lẫn nhau của những mặt và những thuộc tính của chúng. Nhờ có cấu trúc mà tất cả chúng ta hiểu được vì sao phẩm chất của hệ thống nói chung không giống với tổng số phẩm chất của những yếu tố tạo thành .

Các yếu tố của hệ thống[sửa|sửa mã nguồn]

Trong thực tiễn, những yếu tố của hệ thống không phải là những điểm trừu tượng mà là những hệ thống phức tạp. Mỗi yếu tố cũng có nhiều nhiều mặt, nhiều thuộc tính, khi tác động ảnh hưởng lẫn nhau với những yếu tố khác của hệ thống không phải tổng thể những mặt, những thuộc tính của nó đều tham gia mà chỉ một số ít mặt, một số ít thuộc tính nào đó mà thôi. Vì vậy, đặc thù và phẩm chất của những liên hệ phụ thuộc vào vào đặc thù của những mặt nào đó của những yếu tố tham gia tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy, những mặt và thuộc tính của những yếu tố tham gia ảnh hưởng tác động lẫn nhau càng lớn thì két cấu của hệ thống càng phức tạp. Cùng một số ít yếu tố, khi ảnh hưởng tác động lẫn nhau bằng những mặt khác nhau hoàn toàn có thể tạo nên những hệ thống khác nhau .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE