Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiSự hữu ích là gì

Sự hữu ích là gì

Nội dung chính

 • 1. Giới thiệu
 • 2. Cơ sở lý thuyết
 • 2.1. Ý định sử dụng và mô hình chấp nhận sử dụng
 • 2.2. Tính dễ sử dụng cảm nhận
 • 2.3. Tính hữu ích cảm nhận
 • 2.4. Thái độ sử dụng
 • 2.5. Tính thích thú cảm nhận
 • 3. Phương pháp nghiên cứu
 • 3.1. Dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu
 • Thành phần
 • Số lượng (Tỷ lệ)
 • Giới tính
 • 236 (77,1%)
 • Học vấn
 • Sinh viên năm 1
 • Sinh viên năm 2
 • Sinh viên năm 3
 • Sinh viên năm 4
 • 133 (43,5%)
 • Sinh viên năm 5
 • Thời gian sử dụng các thiết bị di động (h/ngày)
 • 132 (43,1%)
 • Thời gian sử dụng các ứng dụng di động về giáo dục (h/ngày)
 • 156 (51,0%)
 • 3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
 • 4. Kết quả phân tích dữ liệu
 • 4.1. Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo
 • 4.2. Kết quả đánh giá chính thức thang đo
 • 5. Bàn luận và hàm ý nghiên cứu
 • Tài liệu tham khảo
 • Video liên quan

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG

CÁC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VỀ GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN TẠI VIỆT NAM

Bạn đang đọc: Sự hữu ích là gì

Bùi Thu Huyền[1]

Đào Trung Kiên[2]

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực thi nhằm mục đích nhìn nhận ảnh hưởng tác động của những tác nhân tới dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục so với sinh viên Nước Ta. Mô hình điều tra và nghiên cứu được tăng trưởng dựa trên quy mô đồng ý công nghệ tiên tiến ( TAM ) và tính thú vị cảm nhận. Kết quả phần tích từ 306 người dung tại những trường ĐH cho thấy dự tính sử dụng những ứng dụng giáo dục chịu ảnh hưởng tác động bởi ( 1 ) tính dễ sử dụng cảm nhận ; ( 2 ) tính hữu ích cảm nhận, ( 3 ) tính thú vị cảm nhận và ( 4 ) thái độ với dịch vụ. Nghiên cứu cũng đem lại 1 số ít hàm ý nghiên cứu và điều tra với những nhà tăng trưởng và phân phối dịch vụ cần tập trung chuyên sâu vào khai thác lợi thế của ứng dụng di động dựa trên tính dễ sử dụng, tính hữu ích cũng như những dịch vụ ngày càng tăng về tính vui chơi so với người dùng .

Từ khóa: ứng dụng di động về giáo dục, ý định sử dụng, tính hữu ích cảm nhận, tính dễ sử dụng cảm nhận, tính thích thú cảm nhận.

Abstract

This study was conducted to evaluate the factors impact on intention to use education mobile application of Vietnamsese student. The research Model was developed base on technology acceptance Model ( TAM ) and perceived playfulness. The findings from 306 users in universities indicated that intention to use educational mobile application was affected by ( 1 ) perceived ease of use, ( 2 ) perceived usefulness, ( 3 ) perceived playfulness and ( 4 ) attitude. The study also provided several implications for developers and suppliers need to focus on on harnessing the strengths of mobile education applications based on ease of use and usefulness as well as bring entertainment facilities and comfort to users .

Key words: educational mobile applications, intention to use, attitude, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived playfulness.

1. Giới thiệu

Xu hướng quy đổi số cùng với sự tăng trưởng nhanh gọn của công nghệ thông tin và viễn thông đã có tác động ảnh hưởng tới nhiều nghành của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục ( O’Connor và tập sự, 2018 ; Khan và tập sự, năm ngoái ; El-Hussein và tập sự, 2010 ; Garrison và tập sự, 2004 ; Volery và tập sự, 2000 ). Ngoài những hình thức học tập truyền thống cuội nguồn, việc sử dụng những công nghệ tiên tiến văn minh trong giao dục đang trở lên phổ cập hơn ( Hiltz, 2005 ; Lai và tập sự, 2019 ). Hệ quả là việc sử dụng những công nghệ tiên tiến như trí tuệ tự tạo ( Bajaj và Shama, 2018 ), kỹ thuật số ( Pacheco và tập sự, 2018 ), thực tiễn ảo ( Chassignol và tập sự, 2019, Buckley và tập sự, 2018 ) được tích hợp trong những thiết bị di động và trở thành công cụ học tập nhiều tiện ích, thân hiện với người dùng ( Hamidi và tập sự, 2018 ; Crompton và tập sự, 2018 ; Jeng, 2010 ). Điều này làm cho xu thế số hóa trong giáo dục đang ngày càng tăng trưởng trong những năm gần đây ( Forbes, 2019 ; Paul và tập sự, 2018 ; Williamson và Ben, năm nay ; Luckin và tập sự, 2012 ) .Nhờ tính thông dụng và linh động cao tích hợp với những ứng dụng mưu trí có giao diện đơn thuần, thân thiện với người dùng, mạng lưới hệ thống học tập M-learning và những ứng dụng di động về giáo dục ngày càng được chăm sóc và vận dụng thoáng đãng, cho thấy sự cải tổ đáng kể trong quy trình dạy và học cũng như công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, giáo dục và điều tra và nghiên cứu ( Khan, năm ngoái ; Almaiah và Man, năm nay ). Không chỉ có ý nghĩa về mặt giáo dục, học thuật, những ứng dụng di động về giáo dục còn đem đến những ảnh hưởng tác động tích cực về mặt kinh tế tài chính ( Hur, năm nay ). Với số lượt tải tăng 239 % ( so với những ứng dụng không lấy phí ), và 180 % ( so với những ứng dụng phải trả phí ) trong vòng 5 năm từ 2012 đến 2017, đều trên mức lượt tải trung bình tổng của những ứng dụng di động ( Statista, 2018 ) và thị trường đứng đầu bảng trên Google Play ( Appbrain, 2018 ), xếp thứ ba trên Apple App Store ( Statista, 2018 ), những ứng dụng di động về giáo dục đem lại lệch giá trên 16 tỉ USD năm 2017, tăng trên 4 lần so với 3,4 tỉ USD năm 2011 ( Statista, 2018 ) và kỳ vọng sẽ là một thị trường tiềm năng, đặc biệt quan trọng tại những vương quốc đang tăng trưởng ( Newzoo, 2017 ) .Đã có nhiều điều tra và nghiên cứu tìm hiểu và khám phá về sự tăng trưởng và tầm quan trọng của những ứng dụng di động về giáo dục, cho thấy sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ về nhu yếu và dự tính sử dụng những ứng dụng di dộng về giáo dục ( Bhatheja và tập sự, 2018 ; Tsai và Hwang, 2013 ; Luckin và tập sự, 2012 ) đặc biệt quan trọng là với đối tượng người dùng học viên, sinh viên ( Kumar và tập sự, 2018 ; Wai và tập sự, 2018 ; ITU, 2018 ). Nghiên cứu của Vázquez-Cano và Esteban, năm trước cho thấy tầm quan trọng của những ứng dụng di động về giáo dục trong việc thôi thúc sử dụng phương pháp học tập M-learning ( Mobile learning ) và việc học tập ứng dụng công nghệ tiên tiến số hóa. Trong khi đó, những điều tra và nghiên cứu của Arpaci và Ibrahim, năm nay ; Hew và tập sự, năm ngoái, Kang và Seok, năm trước đưa ra những giải pháp tiếp cận khác nhau nhằm mục đích nghiên cứu và điều tra về dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục của học viên, sinh viên. Tuy nhiên, những điều tra và nghiên cứu này hầu hết nghiên cứu và phân tích những ứng dụng di động về giáo dục như một phần nằm trong phương pháp học tập M-learning ( Pappas, 2017 ) thay vì là yếu tố quan trọng giúp M-learning tiếp cận đến đối tượng người dùng người dùng. Cùng với đó, quy mô điều tra và nghiên cứu về sự gật đầu sử dụng M-learning thường tập trung chuyên sâu vào những biến cơ bản như tính hữu ích cảm nhận, tính dễ sử dụng cảm nhận ( Pindeh, năm nay ) mà chưa điều tra và nghiên cứu tác nhân tính thú vị cảm nhận về những ứng dụng di động giáo dục – được cho là có tác động ảnh hưởng nhất định tới dự tính sử dụng của người dùng ( Huang, 2011 ; Lee và tập sự, 2005 ; Moon và Kim, 2001 ; Davis và tập sự, 1993 ; Teo và tập sự, 1999 ) nhờ tính vui chơi cao, giúp thỏa mãn nhu cầu giá trị niềm tin. Tại Nước Ta lúc bấy giờ, những nghiên cứu và điều tra tương quan tới những ứng dụng giáo dục trên những thiết bị di động, đặc biệt quan trọng là những ứng dụng di động giáo dục dành cho đối tượng người tiêu dùng sinh viên còn khá hạn chế. Bởi vậy, điều tra và nghiên cứu này được thực thi nhằm mục đích nhìn nhận những tác nhân chính ảnh hưởng tác động tới dự tính sử dụng những ứng dụng giáo dục di động của sinh viên Nước Ta .

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Ý định sử dụng và mô hình chấp nhận sử dụng

Ý định là yếu tố được sử dụng để nhìn nhận năng lực thực thi hành vi của cá thể. Theo Ajzen ( 1991 ), dự tính mang tính thôi thúc và biểu lộ nỗ lực của một cá thể sẵn sàng chuẩn bị triển khai một hành vi đơn cử. Ý định sử dụng những ứng dụng di động là năng lực người dùng sử dụng tiếp tục và liên tục những ứng dụng trên thiết bị di động trong tương lai ( Webster và tập sự, 1993 ; Venkatesh và Davis, 2000 ) .Mô hình gật đầu công nghệ tiên tiến ( TAM ) là khung kim chỉ nan được sử dụng thông dụng để nhìn nhận những yếu tố ảnh hưởng tác động đến việc vận dụng những mạng lưới hệ thống thông tin, được những nhà nghiên cứu công nhận thoáng rộng trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau như thương mại điện tử, du lịch, tài chính-ngân hàng để lý giải hành vi gật đầu sử dụng của người dùng so với những công nghệ tiên tiến và mạng lưới hệ thống thông tin khác nhau ( Davis và tập sự, 1989 ; McCoy và tập sự, 2007 ; Teo, 2009 ; Giesbers và tập sự 2013 ). Được tăng trưởng dựa trên Lý thuyết hành vi hài hòa và hợp lý ( TRA ) của Fishbein và Ajzen, TAM xem xét hai yếu tố cơ bản tác động ảnh hưởng đến dự tính của người dùng để gật đầu hoặc khước từ những mạng lưới hệ thống thông tin gồm có : tính hữu ích cảm nhận và tính dễ sử dụng cảm nhận. Theo TAM, tính hữu ích cảm nhận và tính dễ sử dụng cảm nhận có ảnh hưởng tác động trực tiếp tới thái độ ; thái độ ảnh hưởng tác động tới dự tính sử dụng và dự tính sử dụng tác động ảnh hưởng tới sự hành vi đồng ý mạng lưới hệ thống hay dịch vụ công nghệ thông tin ( Wu và Wang, 2005 ) .Trong nghành giáo dục, quy mô TAM được sử dụng như một công cụ lý giải cho việc tìm hiểu quy trình học tập kết hợp với những thiết bị công nghệ tiên tiến ( Park, 2009 ), khám phá dự tính sử dụng m-learning và những ứng dụng di động về giáo dục bằng cách vận dụng triết lý và quy mô TAM trong phong cách thiết kế điều tra và nghiên cứu ( Pappas, 2017 ) để xác lập mức độ tác động ảnh hưởng của 2 tác nhân chính là tính hữu ích cảm nhận và tính dễ sử dụng cảm nhận đến việc đồng ý học tập với những thiết bị công nghệ tiên tiến – điện tử của sinh viên ( Park, 2009, Nam và Park, 2008 ) .

2.2. Tính dễ sử dụng cảm nhận

Tính dễ sử dụng cảm nhận là sự nhận thức của một cá thể trong việc tin rằng sử dụng dịch vụ công nghệ tiên tiến một cách tự do và không cần nhiều nỗ lực ( Davis, 1989 ). Nghiên cứu của Saroia và tập sự, 2018 ; Kang và Seok, năm trước ; Huang, 2007 đã chỉ ra tác động ảnh hưởng tích cực của tính dễ sử dụng cảm nhận so với tính hữu ích cảm nhận. Cùng với đó những nghiên cứu và điều tra nâng cao đã được triển khai nhằm mục đích chứng tỏ ảnh hưởng tác động đáng kể của tính dễ sử dụng cảm nhận tới dự tính sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp ( Hernandez và Mazzon, 2007 ; Guriting và Ndubisi, 2006 ; Eriksson, 2005 ). Tính dễ sử dụng cảm nhận giúp người dùng có thái độ tích cực với dịch vụ, từ đó nâng cao dự tính sử dụng ( Fortest và Rita, năm nay ; Pavlou và Fygenson, 2006 ). Do đó, điều tra và nghiên cứu đưa ra giả thuyết :

H1a: Tính dễ sử dụng cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến tính hữu ích cảm nhận

H1b: Tính dễ sử dụng cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến thái độ

2.3. Tính hữu ích cảm nhận

Tính hữu ích cảm nhận là mức độ tin cậy rằng sử dụng quy mô công nghệ tiên tiến giúp cải tổ hiệu suất cao việc làm ( Davis, 1989 ). Tính hữu ích của dịch vụ được bộc lộ qua việc giúp người mua tiết kiệm chi phí thời hạn, ngân sách, tiếp cận dịch vụ phong phú ( Davis, 1993, Pavlou, 2003, Erkan và Evans, năm nay ). Trong quy mô TAM, tính hữu ích được xác lập là tác nhân ảnh hưởng tác động trực tiếp tới dự tính sử dụng những mẫu sản phẩm về công nghệ tiên tiến gồm có ứng dụng di động ( Park và tập sự, năm trước ). Khi người dùng nhận thấy những ứng dụng là hữu ích, họ sẽ có thái độ tích cực và xu thế sử dụng ứng dụng nhiều hơn ( Choi và tập sự, 2011 ). Theo đó, những giả thuyết sau đây đã được yêu cầu :

H2a: Tính hữu ích cảm nhận ảnh hưởng tích cực đến thái độ

H2b: Tính hữu ích cảm nhận ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng

2.4. Thái độ sử dụng

Mặc dù thái độ của cá thể là đồng nhất tuy nhiên vẫn hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng tác động bởi yếu tố bên ngoài trong lâu dài hơn ( Schiffman và tập sự, 2010 ). Theo Ajzen ( 1991 ), dự tính bị tác động ảnh hưởng trực tiếp bởi thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức trấn áp hành vi. Thái độ được định nghĩa là xúc cảm tích cực hay xấu đi của một cá thể khi thực thi một hành vi có mục tiêu rõ ràng ( Hsu, năm nay ). Do đó, khi cá thể có thái độ tích cực so với một hành vi thì năng lực thực thi hành vi đó sẽ cao hơn ( Tsang và tập sự, 2004 ), hay thái độ có tác động ảnh hưởng tích cực đến hành vi thực tiễn ( Lin, 2011 ; Mazhar và tập sự, năm trước ). Giả thuyết được đưa ra :

H3: Thái độ ảnh hưởng tích cực tới ý định sử dụng

2.5. Tính thích thú cảm nhận

Người dùng không phải khi nào cũng hài hòa và hợp lý hay logic và cảm hứng đóng vai trò thường bị bỏ lỡ trong việc gật đầu của người dùng so với một công nghệ tiên tiến đơn cử ( Zhang và Li, 2005 ). Moon và Kim đã lan rộng ra quy mô TAM so với những loại sản phẩm về dịch vụ công nghệ tiên tiến ( Moon và Kim, 2001 ), và những điều tra và nghiên cứu tiếp theo đã xác lập tính thú vị cảm nhận như một đặc thù cá thể và một trạng thái tâm ý ( Webster và tập sự, 1993 ; Ahn và tập sự, 2007 ). Trong những nghiên cứu và điều tra trước đây, khi một cá thể sử dụng ứng dụng di động về giáo dục hiệu suất cao mà không cần nhiều nỗ lực, họ hoàn toàn có thể nhận thức được tính hữu ích cao từ ứng dụng và thậm chí còn là sự vui tươi, thú vị, từ đó có xu thế sử dụng những ứng dụng với mức độ cao hơn ( Moon và Kim, 2011 ) .Tuy nhiên, hiệu quả điều tra và nghiên cứu của Sun và Zhang, 2006 đã khẳng định chắc chắn những tác động ảnh hưởng của tính thú vị cảm nhận so với tính dễ sử dụng cảm nhận có giá trị cao hơn so với chiều ngược lại, đặc biệt quan trọng là so với những mẫu sản phẩm dịch vụ tiện ích. Đồng thời, sự linh động và tiện lợi của những ứng dụng di động tạo sự thú vị và phấn khích, từ đó nâng cao nhận thức của người dùng về tính hữu ích của loại sản phẩm ( Alalwan và tập sự, 2018 ; Pousttchi và Goeke, 2011 ) .Bên cạnh đó những ứng dụng di động về giáo dục tương hỗ những thưởng thức mê hoặc và mang tính vui chơi, người dùng khi cảm nhận được tính thú vị trong quy trình tương tác sẽ có thái độ tích cực chung so với những ứng dụng di động về giáo dục và m-learning ; và ở đầu cuối là dự tính sử dụng cao những ứng dụng di động về giáo dục ( Conci và tập sự, 2009 ). Như vậy, giả thiết mà nhóm điều tra và nghiên cứu đưa ra như sau :

H4a: Tính thích thú cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến tính dễ sử dụng cảm nhận

H4b: Tính thích thú cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến tính hữu ích cảm nhận

H4c: Tính thích thú cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến thái độ sử dụng

H4d: Tính thích thú cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi có cấu trúc như một công cụ thu thập dữ liệu nghiên cứu và điều tra. Thời gian khảo sát được thực thi từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 tại những trường Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Thành Phố Hà Nội, Đại học Công đoàn và Đại học Vinh. Cỡ mẫu được xác lập là 300 đạt mức tốt theo quy tắc Comrey và Lee ( 1992 ) cho những nghiên cứu và điều tra sử dụng nghiên cứu và phân tích tác nhân. Dữ liệu nghiên cứu và điều tra được thực thi trong hai quá trình : ( 1 ) quá trình tìm hiểu thử ( n = 131 ) để nhìn nhận sơ bộ thang đo ; ( 2 ) quy trình tiến độ chính thức sử dụng cho những nghiên cứu và phân tích chính thức. Phương pháp thu thập dữ liệu bằng mạng quan hệ được sử dụng. Điều tra được thực thi tại những lớp học dưới sự tương hỗ của giảng viên tại những trường khảo sát. Kết quả sau khi phát đi 400 phiếu tìm hiểu ở quá trình chính thức thu về được 306 phiếu hợp lệ sử dụng cho nghiên cứu và phân tích chính thức. Đặc điểm của sinh viên tham gia khảo sát được diễn đạt như trong bảng 1 .Bảng 1. Đặc điểm sinh viên tham gia khảo sát

Thành phần

Số lượng (Tỷ lệ)

Giới tính

Nam

70 (22,9%)

Nữ

236 (77,1%)

Học vấn

Sinh viên năm 1

46 (15,0%)

Sinh viên năm 2

53 (17,3%)

Sinh viên năm 3

48 (15,7%)

Sinh viên năm 4

133 (43,5%)

Sinh viên năm 5

20 (6,5%)

Thời gian sử dụng các thiết bị di động (h/ngày)

Dưới 1h

13 (4,3%)

2h 3h

33 (10,8%)

3h 4h

63 (20,6%)

4h 5h

65 (21,2%)

Trên 5h

132 (43,1%)

Thời gian sử dụng các ứng dụng di động về giáo dục (h/ngày)

Dưới 1h

156 (51,0%)

2h 3h

91 (29,7%)

3h 4h

29 (9,5%)

4h 5h

16 (5,2%)

Trên 5h

14 (4,6%)

3.2. Thang đo

Các biến quan sát của những tác nhân trong quy mô điều tra và nghiên cứu được tìm hiểu thêm và kiểm soát và điều chỉnh từ những nghiên cứu và điều tra trước đây ( Venkatesh, 2003, Davis, 1989 ; 1993 ; Hur và tập sự, 2017 ; Moon và Kim, 2001 ; Chou, 2006 ). Chúng tôi sử dụng giải pháp dịch ngược ( back translation ) để bảo vệ những câu hỏi không bị biến hóa ý nghĩa khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tiếp theo, những biến quan sát được hiệu chỉnh trải qua một điều tra và nghiên cứu định tính bằng tranh luận nhóm với 05 chuyên viên nghiên cứu và điều tra marketing và hành vi người mua. Bộ câu hỏi được hiệu chỉnh một lần nữa trải qua phỏng vấn thử với 45 sinh viên Đại học Ngoại thương để nhìn nhận cách diễn đạt từ ngữ và mức độ dễ hiểu của những câu hỏi. Bộ câu hỏi thu được bắt đầu được sử dụng cho tìm hiểu sơ bộ ( n = 131 ) để nhìn nhận sự an toàn và đáng tin cậy thang đo. Sau khi nhìn nhận sơ bộ những câu hỏi được kiểm soát và điều chỉnh một lần nữa và bỏ đi những biến quan sát không tương thích. Kết quả sau cuối chúng tôi thu được những thang đo thống kê giám sát những tác nhân chính thức như diễn đạt trong bảng 2. Mặc dù 1 số ít nghiên cứu và điều tra sử dụng thang đo Likert 7 cho những biến quan sát. Tuy nhiên, so với một số ít ngôn từ như tiếng Việt việc sử dụng thang đo Likert 7 hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn khi vấn đáp ( mức 3 không đồng ý chấp thuận 1 phần và mức 5 chấp thuận đồng ý một phần ). Bởi vậy, nghiên cứu và điều tra này chúng tôi sử dụng thang đo Liket 5 điểm với 1 là trọn vẹn không chấp thuận đồng ý .Bảng 2. Thang đo những tác nhân

Nội dung câu hỏi

Tham khảo

Tính dễ sử dụng cảm nhận

Venkatesh ( 2003 ) ,Davis ( 1993 )
Các ứng dụng di động về giáo có giao diện đơn thuần .
Các ứng dụng di động về giáo dục là dễ hiểu .
Các ứng dụng di động về giáo dục giúp người dùng học tập thuận tiện .
Các thao tác trên những ứng dụng di động về giáo dục là dễ thực hành thực tế .

Tính hữu ích cảm nhận

Davis ( 1989 ) ,Hur và tập sự ( 2017 )
Các ứng dụng di động về giáo dục có hữu ích .
Các ứng dụng di động về giáo dục có ship hàng cho việc học tập
Các ứng dụng di động về giáo dục giúp nâng cao hiệu suất cao học tập
Các ứng dụng di động về giáo dục giúp người dùng update kỹ năng và kiến thức và thông tin thuận tiện .
Việc sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục giúp nâng cao ý thức học tập .

Tính thích thú cảm nhận

Moon và Kim ( 2001 ) ,Chou ( 2006 )
Mức độ tối ưu được những quyền lợi của những ứng dụng di động về giáo dục .
Các ứng dụng di động về giáo dục đem đến sự tự do trong quy trình sử dụng .
Các ứng dụng di động về giáo dục đem lại sự vui chơi khi sử dụng .

Thái độ

Davis ( 1993 ), Venkatesh ( 2000 ) ,Moon và Kim ( 2001 )
Người dùng sẽ ưa thích những ứng dụng di động về giáo dục( khi chưa sử dụng ) .
Người dùng thích sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục( khi đã sử dụng ) .
Các ứng dụng di động về giáo dục có nhiều điểm tích cực .

Ý định sử dụng

Davis ( 1993 ), Venkatesh ( 2000 )
Nếu có điều kiện kèm theo, người dùng mong ước được thưởng thức những tính năng của những ứng dụng di động về giáo dục .
Người dùng có dự tính mua và sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục .
Người dùng sẽ liên tục mua và sử dụng những ứng dụng những những ứng dụng di động về giáo dục trong lâu dài hơn và liên tục .
Người dùng sẽ trình làng những ứng dụng di động về giáo dục tới bè bạn và người thân trong gia đình .

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu

Chúng tôi sử dụng những chiêu thức nghiên cứu và phân tích tài liệu đa biến để nghiên cứu và phân tích và kiểm định những giả thuyết điều tra và nghiên cứu. Đầu tiên, với mẫu điều tra và nghiên cứu sơ bộ ( n = 131 ) chúng tôi sử dụng thông số Cronbach Alpha và nghiên cứu và phân tích mày mò tác nhân ( EFA ) để nhìn nhận sơ bộ thang đo với tiêu chuẩn Cronbach Alpha lớn hơn 0.7, đối sánh tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 ( Suanders và tập sự, 2007 ; Hair và tập sự, 2010 ; Nunally và Burstein, 1994 ). Phân tích EFA với tiêu chuẩn thông số KMO lớn hơn 0.5, kiểm định Bartlett có p-value < 0.05, những thông số tải tác nhân lớn hơn 0.5 và phương sai lý giải lớn hơn 50 % ( Hair và tập sự, 2010 ). Với mẫu chính thức ( n = 306 ) chúng tôi sử dụng nghiên cứu và phân tích khẳng định chắc chắn tác nhân ( CFA ) để nhìn nhận sự tương thích quy mô, giá trị quy tụ, giá trị phân biệt và tính an toàn và đáng tin cậy của quy mô ( Hair và tập sự, 2010 ). Chúng tôi sử dụng nghiên cứu và phân tích bằng quy mô cấu trúc tuyến tính ( SEM ) để kiểm định những giả thuyết nghiên cứu và điều tra ở mức ý nghĩa thống kê theo thông lệ là 5 %. Các tiêu chuẩn được xem là thích hợp của nghiên cứu và phân tích CFA và SEM gồm có : Chi-square / df nhỏ hơn 3, CFI, TLI, IFI lớn hơn 0.9 và RMSEA nhỏ hơn 0.08 ( Hair và tập sự, 2010 ). Các thông số tải tác nhân của những biến quan sát lớn hơn 0.5 cho thấy những tác nhân đạt giá trị quy tụ. Để nhìn nhận giá trị phân biệt của những tác nhân trong quy mô chúng tôi sử dụng nghiên cứu và phân tích bằng khoảng chừng đáng tin cậy 95 % của những thông số đối sánh tương quan, nếu khoản an toàn và đáng tin cậy 95 % của những thông số đối sánh tương quan không chứa giá trị 1 cho thấy những khái niệm nghiên cứu và điều tra đạt giá trị phân biệt ( Torkzadeh và tập sự, 2003 ). Hệ số đáng tin cậy tổng hợp lớn hơn 0.6 cho thấy những tác nhân đạt tính đáng tin cậy với mẫu chính thức .

4. Kết quả phân tích dữ liệu

4.1. Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo

Kết quả nhìn nhận với mẫu sơ bộ ( n = 131 ) cho thấy những tác nhân trong quy mô nghiên cứu và điều tra đều đạt tính đáng tin cậy thiết yếu và là những thang đo đơn hướng. Các thông số Cronbach Alpha đều lớn hơn 0,7, đối sánh tương quan biến tổng của những biến quan sát lớn hơn 0,3, những thông số KMO đều lớn hơn 0,5, thông số factor loading lớn hơn 0,5, kiểm định Barlett có ý nghĩa thống kê và phương sai lý giải ( TVE ) đều lớn hơn 50 % ( Bảng 3 )Bảng 3. Kết quả nhìn nhận sơ bộ thang đo

Nhân tố

Cronbach Alpha (số biến quan sát)

Tương quan biến tổng

bé nhất

KMO

TVE
(%)

Hệ số tải nhân tố nhỏ nhất

Tính dễ sử dụng cảm nhận 0,735 ( 4 ) 0,405 0,734 65,500 0,623
Tính hữu ích cảm nhận 0,822 ( 5 ) 0,600

0,819

58,596 0,752
Tính thú vị cảm nhận 0,766 ( 3 ) 0,545 0,680 68,217 0,787
Thái độ 0,722 ( 3 ) 0,514 0,676 64,403 0,780
Ý định sử dụng 0,778 ( 4 ) 0,527 0,784 60,276 0,727

4.2. Kết quả đánh giá chính thức thang đo

Với mẫu điều tra và nghiên cứu chính thức ( n = 306 ), hiệu quả nghiên cứu và phân tích ở quy mô tới hạn sau cho thấy quy mô thích hợp với tài liệu trong thực tiễn : Chi-square / df = 1,603 < 3 ; CFI = 0,969, TLI = 0,960 ; IFI = 0,969 đều lớn hơn 0,9 và RMSEA = 0,044 < 0,08. Trọng số tác nhân của những biến quan sát đều lớn hơn 0,5 cho thấy những khái niệm nghiên cứu và điều tra đạt giá trị quy tụ, khoảng chừng an toàn và đáng tin cậy 95 % của những thông số đối sánh tương quan trong nghiên cứu và phân tích bằng bootstrap không chứa giá trị 1, cho thấy những khái niệm điều tra và nghiên cứu đạt giá trị phân biệt. Độ an toàn và đáng tin cậy tổng hợp những tác nhân lớn hơn 0.6 cho thấy những khái niệm điều tra và nghiên cứu đạt tính an toàn và đáng tin cậy thiết yếu với tài liệu chính thức ( Bảng 4 )Bảng 4. Kết quả nghiên cứu và phân tích nhìn nhận giá trị thang đo

Nhân tố

Mean(SD)

Độ tin cậy tổng hợp (Số biến)

Trọng số nhân tố bé nhất

Tính dễ sử dụng cảm nhận 3,454 ( 0,727 ) 0,643 ( 4 ) 0,622
Tính hữu ích cảm nhận 3,496 ( 0,733 ) 0,830 ( 5 ) 0,628
Tính thú vị cảm nhận 3,323 ( 0,735 ) 0,763 ( 3 ) 0,621
Thái độ 3,370 ( 0,749 ) 0,821 ( 3 ) 0,647
Ý định sử dụng 3,364 ( 0,732 ) 0,687 ( 4 ) 0,653

4.3. Mô hình cấu trúc và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy quy mô điều tra và nghiên cứu tương thích với tài liệu trong thực tiễn : Chi-square / df = 1,982 < 3 ; CFI = 0,946, TLI = 0,935 ; IFI = 0,947 đều lớn hơn 0,9 ; và RMSEA = 0,057 < 0,08. Sau khi loại đi những quan hệ không có ý nghĩa thống kê ( p-value > 0.05 ), tác dụng nghiên cứu và phân tích ở đầu cuối cho thấy : tính thú vị cảm nhận có tác động ảnh hưởng tích cực đến tính dễ sử dụng cảm nhận ( β = 0,091, p-value < 0,001 ), tính dễ sử dụng cảm nhận có tác động ảnh hưởng tích cực đến tính hữu ích cảm nhận ( β = 0,095, p-value < 0,001 ), tính thú vị cảm nhận có tác động ảnh hưởng tích cực đến tính hữu ích cảm nhận ( β = 0,103, p-value < 0,001 ), tính hữu ích cảm nhận có ảnh hưởng tác động tích cực đến thái độ ( β = 0,086, p-va4.3.lue < 0,001 ), tính thú vị cảm nhận có ảnh hưởng tác động tích cực đến dự tính sử dụng ( β = 0,095, p-value < 0,001 ), thái độ có ảnh hưởng tác động tích cực đến dự tính sử dụng ( β = 0,108, p-value < 0,001 ). Hay nói cách khác đồng ý những giả thuyết H1a, H2a, H3, H4a, H4b, H4d và bác bỏ những giả thuyết H1b, H2b và H4c .Bảng 5. Quan hệ những biến trong quy mô

Quan hệ các biến

Beta

chuẩn hóa

Sai số chuẩn

Giá trị

tới hạn

p-value

PP à PEU 0,620 0,091 6,755 < 0,001
PEU à PU 0,441 0,095 5,131 < 0,001
PP à PU 0,523 0,103 5,528 < 0,001
PU à AT 0,832 0,086 8,615 < 0,001
PP à UI 0,358 0,095 3,800 < 0,001
AT à UI 0,598 0,108 5,774 < 0,001

5. Bàn luận và hàm ý nghiên cứu

Trong điều tra và nghiên cứu này, quy mô đồng ý sử dụng công nghệ TAM lan rộng ra với tác nhân bổ trợ là tính thú vị cảm nhận đại diện thay mặt cho động lực nội tại đã được kiểm chứng nhằm mục đích tìm hiểu và khám phá tác động ảnh hưởng của những tác nhân đến dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục tại Nước Ta .Ý định sử dụng những ứng dụng di động giáo dục bị tác động ảnh hưởng bởi những tác nhân thái độ, tính thú vị cảm nhận. Kết quả này trọn vẹn tương thích và đồng nhất với những triết lý và quy mô đồng ý công nghệ tiên tiến ( TAM ) ( Davis, 1989 ; Davis và tập sự, 1989 ). Như vậy quy mô TAM là một quy mô tương thích để thống kê giám sát những tác nhân so với những vương quốc đang tăng trưởng và có tỉ lệ sử dụng thiết bị di động tăng cao trong thời hạn gần đây, trong đó có Nước Ta. Nhân tố thái độ có tác động ảnh hưởng lớn nhất đến dự tính của người dùng bởi thái độ biểu lộ xúc cảm tích cực ( hoặc xấu đi ) trực tiếp khi người dùng tiếp cận những ứng dụng di động về giáo dục. Kết quả này tương tự như như những nghiên cứu và điều tra của Tan và tập sự, năm trước ; Huang và tập sự, 2007 cho rằng thái độ có ảnh hưởng tác động chủ yếu và là những tác nhân nhìn nhận dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục rõ ràng nhất. Tác động của tính thú vị cảm nhận so với dự tính sử dụng một lần nữa khẳng định chắc chắn vai trò của những giá trị động lực nội tại gồm có tính vui chơi, sự tự do và thư giãn giải trí so với dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục – khi một cá thể có sự yêu dấu nhất định so với ứng dụng, họ sẽ có dự tính sử dụng những loại sản phẩm đó. Kết quả nhìn nhận ảnh hưởng tác động của tác nhân tính thú vị cảm nhận tương tự như với nghiên cứu và điều tra của Shi, 2018 ; Teo và Noyes, 2011 ; Moon và Kim, 2001. Tiếp đó, điều tra và nghiên cứu cũng ghi nhận tác động ảnh hưởng gián tiếp tới dự tính sử dụng của tác nhân tính dễ sử dụng cảm nhận trải qua tác nhân thái độ. Mặc dù không có ảnh hưởng tác động thâm thúy nhất nhưng tác động ảnh hưởng của tính thú vị cảm nhận so với dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục của người dùng là không nhỏ. Kết quả này có nhiều điểm chung với nghiên cứu và điều tra của Liu và tập sự, 2010 khi cho rằng tính dễ sử dụng cảm nhận có ảnh hưởng tác động tới dự tính sử dụng, nhưng có tác động ảnh hưởng không lớn bằng tác nhân tính hữu ích cảm nhận .Cùng với đó, nghiên cứu và điều tra cũng chỉ ra ảnh hưởng tác động của tác nhân tính thú vị cảm nhận – là tiền đề của tính dễ sử dụng cảm nhận và tính hữu ích cảm nhận thay vì bị tác động ảnh hưởng bởi hai tác nhân trên. Kết quả này cũng đã được công nhận bởi nhiều nghiên cứu và điều tra gồm có Padilla-MeléNdez và tập sự, 2013, Hong và tập sự 2011 ; Mun và tập sự, 2003 ; Venkatesh, 2000. Từ những đánh giá và nhận định này, những nhà lập trình, cung ứng ứng dụng cũng như những nhà quản trị và những tổ chức triển khai giáo dục cần chăm sóc tới cả giá trị quyền lợi và giá trị niềm tin trong quy trình tăng trưởng, phong cách thiết kế và vận dụng những ứng dụng di động về giáo dục so với sinh viên .Kết quả nghiên cứu và điều tra đã có những góp phần nhất định về mặt khoa học và thực tiễn. Về mặt khoa học, nghiên cứu và điều tra đã góp phần ba ý nghĩa cơ bản. Thứ nhất, nhóm đã chứng tỏ được sự tương thích của quy mô điều tra và nghiên cứu nhằm mục đích nhìn nhận dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục dựa trên quy mô đồng ý công nghệ tiên tiến TAM. Thứ hai, nghiên cứu và điều tra đã xác lập những tác nhân tác động ảnh hưởng tới dự tính sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục, gồm có : ( 1 ) tính thú vị cảm nhận, ( 2 ) tính dễ sử dụng cảm nhận, ( 3 ) tính hữu ích cảm nhận và ( 4 ) thái độ. Thứ ba, nghiên cứu và điều tra này hoàn toàn có thể là một nguồn tìm hiểu thêm Giao hàng cho những nghiên cứu và điều tra khác trong tương lai khai thác dự tính hành vi người dùng về những loại sản phẩm, dịch vụ tương quan đến giáo dục ứng dụng công nghệ tiên tiến di động hoặc những nghiên cứu và điều tra tương quan đến nghành này. Về mặt thực tiễn, tác dụng của điều tra và nghiên cứu đã cung ứng tài liệu và hiệu quả nghiên cứu và phân tích dựa trên cảm nhận người dùng, tương hỗ những bên tương quan trong quy trình thiết kế xây dựng và tăng trưởng mạng lưới hệ thống học tập, giáo dục tích hợp công nghệ tiên tiến di động. Đối với nhà cung ứng và lập trình viên, hàm ý nghiên cứu và điều tra đưa ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng của những mẫu sản phẩm ứng dụng, trong đó : ( 1 ) tăng cường góp vốn đầu tư vào quy trình điều tra và nghiên cứu và phong cách thiết kế nhằm mục đích đưa ra những loại sản phẩm hữu ích, cung ứng tốt hơn nhu yếu người dùng, ( 2 ) bổ trợ thêm những tính năng và thưởng thức giúp tạo sự thú vị và thư giãn giải trí khi sử dụng những ứng dụng giáo dục, ( 3 ) hạn chế và xử lý những rào cản gây khó khăn vất vả giúp người dùng thuận tiện tiếp cận những ứng dụng về giáo dục trên thiết bị di động ( 4 ) duy trì, nâng cao hiệu suất cao những ứng dụng di động trong nghành nghề dịch vụ giáo dục, Giao hàng mục tiêu học tập của người dùngMặc dù đã đạt được mục tiêu điều tra và nghiên cứu đề ra, điều tra và nghiên cứu vẫn sống sót 1 số ít hạn chế nhất định. Thứ nhất, điều tra và nghiên cứu mới triển khai tại 1 số ít tỉnh tại Nước Ta nên năng lực khái quát hóa của điều tra và nghiên cứu hoàn toàn có thể bị hạn chế. Thứ hai, nghiên cứu và điều tra mới đề cập đến những tác nhân của động lực và chưa tìm hiểu và khám phá về những tác nhân về chuẩn mực xã hội và khách quan, do đó cần bổ trợ và lan rộng ra những biến của quy mô trong những nghiên cứu và điều tra tiếp theo để hoàn toàn có thể lý giải rõ hơn về dự tính đồng ý và sử dụng những ứng dụng di động về giáo dục .

Tài liệu tham khảo

 1. Ahn, T., Ryu, S., & Han, I. (2007), The impact of Web quality and playfulness on user acceptance of online retailing, Information & management, 44(3), 263-275.
 2. Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior,Organizational behavior and human decision processes,50(2), 179-211.
 3. Davis, F. D. (1993), User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts,International journal of man-machine studies,38(3), 475-487.
 4. Fernando, N., Loke, S. W., & Rahayu, W. (2013), Mobile cloud computing: A survey,Future generation computer systems,29(1), 84-106.
 5. Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2010), Multivariate data analysis: A global perspective, Pearson Education, London.
 6. Jeng, Y. L., Wu, T. T., Huang, Y. M., Tan, Q., & Yang, S. J. (2010), The add-on impact of mobile applications in learning strategies: A review study,Educational Technology & Society,13(3), 3-11.
 7. Moon, J. W., & Kim, Y. G. (2001), Extending the TAM for a World-Wide-Web context,Information & management,38(4), 217-230.
 8. O’Connor, S., & Andrews, T. (2018), Smartphones and mobile applications (apps) in clinical nursing education: A student perspective,Nurse education today,69, 172-178.
 9. Pappas, I. O., Giannakos, M. N., & Sampson, D. G. (2017), Fuzzy set analysis as a means to understand users of 21st-century learning systems: The case of mobile learning and reflections on learning analytics research, Computers in Human Behavior, 92, 646-659.
 10. Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies.Management science,46(2), 186-204.
 11. Webster, J., Trevino, L. K., & Ryan, L. (1993). The dimensionality and correlates of flow in human-computer interactions.Computers in human behavior,9(4), 411-426.

[ 1 ] Trường Đại học Ngoại thương, E-Mail : Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó .[ 2 ] Trường Đại học Bách khoa TP.HN, E-Mail : Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE