Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiTổng đại lý là gì? Giải thích thuật ngữ Tổng đại lý

Tổng đại lý là gì? Giải thích thuật ngữ Tổng đại lý

TỔNG ĐẠI LÝ

“Tổng đại lý” được hiểu như sau:

Hình thức đại lý trong mua và bán hàng hoá mà bên đại lý gồm có cả một mạng lưới chứ không chỉ có một người. Mạng lưới đại lý có một người đứng đầu, gọi là tổng đại lý, và những đại lý thường trực .Tổng đại lý mua hàng là việc bên tổng đại lý, trải qua mạng lưới hệ thống đại lý thường trực, nhận tiền của bên giao đại lý để mua hàng theo nhu yếu của bên giao đại lý và hưởng thù lao do bên giao đại lý trả trên cơ sở thoả thuận giữa những bên. Tổng đại lý bán hàng là việc bên tổng đại lý nhận hàng của bên giao đại lý để bán, trải qua mạng lưới hệ thống đại lý thường trực, và hưởng thù lao do bên giao đại lý trả trên cơ sở thoả thuận giữa những bên .

Tổng đại lý là một loại hình uỷ quyền trong hoạt động thương mại và là một hành vi thương mại. Chế định tổng đại lý mua bán hàng hoá được ghi nhận, định nghĩa chính thức trong pháp luật thương mại là một loại hình uỷ quyền, chế định này còn bao gồm các quy tắc trong luật chung về hợp đồng uỷ quyền trong luật dân sự.

Việc giao kết hợp đồng tổng đại lý phải theo đúng các quy định trong luật chung về hợp đồng uỷ quyền cũng như các quy định tại Luật thương mại. Một cách tổng quát, hợp đồng tổng đại lý phải được giao kết bằng văn bản và phải ghi nhận tên, địa chỉ của các bên cùng với các thỏa thuận về hàng hoá đại lý, hình thức đại lý, thù lao cho bên tổng đại lý và thời hạn hợp đồng tổng đại lý.

Giữa tổng đại lý và các đại lý trực thuộc thường kí kết hợp đồng đại lý trực thuộc. Đây cũng là một loại hợp đồng đại lý và do đó cũng phải hình thành theo đúng các quy định như đối với hợp đồng giữa tổng đại lý và bên giao đại lý. Hợp đồng đại lý trực thuộc không mang tính chất của một vụ uỷ quyền lại theo nghĩa của Bộ luật dân sự, bởi đại lý trực thuộc hoạt động nhân danh tổng đại lý chứ không nhân danh bên giao đại lý của tổng đại lý. Tổng đại lý thực sự là người được uỷ quyền của bên giao đại lý, các bên hợp đồng đại lý trực thuộc có các quyền và nghĩa vụ quy định của Luật thương mại cũng như tại Bộ luật dân sự. Theo Luật thương mại, các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý. Vậy, đại lý trực thuộc là người được uỷ quyền của tổng đại lý. Trong quan hệ hỗ tương, tổng đại lý và đại lý trực thuộc lần lượt có các quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý và bên đại lý, của người uỷ quyền và người được uỷ quyền. Nghĩa vụ trả thù lao của tổng đại lý cho đại lý trực thuộc hoàn toàn không lệ thuộc vào nghĩa vụ trả thù lao của bên giao đại lý cho tổng đại lý, mặc dù trên thực tế, loại thù lao thứ hai chính là nguồn để chi trả loại thù lao thứ nhất. Đến hạn trả thù lao cho đại lý trực thuộc, tổng đại lý có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ ngay cả trong trường hợp chưa nhận được thù lao do bên giao đại lý chi trả cho mình.

Giữa bên giao đại lý và đại lý thường trực của tổng đại lý không có mối quan hệ pháp lý nào, bởi đại lý thường trực hoạt động giải trí dưới danh nghĩa tổng đại lý chứ không phải dưới danh nghĩa bên giao đại lý. Vấn đề đặt ra : trong trường hợp tổng đại lý không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả thù lao cho đại lý thường trực do mất năng lực giao dịch thanh toán, thì đại lý thường trực có hay không có quyền trực tiếp nhu yếu bên giao đại lý trả thù lao cho mình ? Cho đến nay, chưa có câu vấn đáp so với câu hỏi này ; thực tiễn thanh toán giao dịch, có khuynh hướng không thừa nhận quyền khởi kiện trực tiếp của đại lý thường trực tổng đại lý so với bên giao đại lý .Hợp đồng tổng đại lý, hợp đồng đại lý thường trực chấm hết trong những trường hợp : 1 ) Hợp đồng đã được thực thi xong hoặc hết thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành ; 2 ) Các bên thỏa thuận hợp tác bằng văn bản chấm hết hợp đồng trước khi hết hạn hiệu lực thực thi hiện hành ; 3 ) Hợp đồng vô hiệu khi nội dung hợp đồng hoặc việc thực thi hợp đồng trái với lao lý của pháp lý ; 4 ) Một bên đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng khi việc vi phạm hợp đồng của bên kia là điều kiện kèm theo để đình chỉ hợp đồng mà những bên đã thoả thuận ; 5 ) Các trường hợp khác do pháp lý lao lý .Theo pháp luật dân sự, một hợp đồng uỷ quyền, tổng đại lý hoặc đại lý thường trực chấm hết trong những trường hợp dự kiến cho việc chấm hết hợp đồng uỷ quyền, được ghi nhận tại Bộ luật dân sự. Trong trường hợp bên giao đại lý, tổng đại lý hoặc đại lý thường trực là một pháp nhân thì hợp đồng tổng đại lý, hợp đồng đại lý thường trực không nhất thiết chấm hết khi pháp nhân chấm hết. Nếu pháp nhân chấm hết được thừa kế bởi một pháp nhân khác ( như trong trường hợp sáp nhập ) thì hợp đồng tổng đại lý, hợp đồng đại lý được pháp nhân thừa kế tiếp đón để liên tục thực thi, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Sự sống sót của hợp đồng tổng đại lý là nguyên do sống sót của hợp đồng đại lý thường trực. Bởi vậy, nếu hợp đồng tổng đại lý chấm hết, thì hợp đồng đại lý thường trực cũng phải chấm hết .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE