Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWiki'can trường' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘can trường’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” can trường “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ can trường, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ can trường trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Những con người can trường.”

2. Thế giới mới can trường.

3. Cô ta thật can trường.

4. dũng mãnh can trường chiến đấu.

5. Mình như những quân binh can trường

6. Không thể kể hết lòng can trường của họ.

7. Henry V tỏ ra là một chiến binh can trường.

8. luôn đi rao tin Cha can trường và mạnh dạn.

9. Trong thời kỳ sau cùng này, bao tôi tớ can trường

10. Cô ấy có vẻ như là một phụ nữ can trường.

11. Đừng lấy đi người chiến sĩ can trường nhất của ta.

12. (Thi-thiên 71:5, 17)* Đa-vít nổi tiếng là can trường.

13. Họ sống ở một nơi mà chỉ có lòng can đảm và sự can trường.

14. Họ là những chàng kỵ mã trẻ can trường của dịch vụ bưu kiện hỏa tốc.

15. Các triệu chứng thường bị bỏ qua, nhất là ở đàn ông, bởi vì chúng tôi rất can trường.

16. Ta phải là những người cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất, can trường nhất mà mình có thể trở thành.

17. Chúng tôi rất can trường, và chúng tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân đang đau ngực khủng khiếp.

18. 17 Việc tránh cạm bẫy của Sa-tan đòi hỏi bạn phải gắng sức liên tục—và đôi khi phải can trường.

19. Họ nhìn gương sáng là Chúa Giê-su Christ, Đấng Lãnh Đạo can trường của họ.—Công-vụ 5:17-21, 27-32.

20. Anh là đặc vụ can trường, phá tan được âm mưu khủng bố nhằm chuyển giao nguyên liệu hạt nhân vào tay kẻ thù nước Mỹ.

21. Anh là đặc vụ can trường, phá tan được âm mưu khủng bố nhằm chuyển giao nguyên liệu hạt nhân vào tay kẻ thù nước Mỹ

22. Với các thính giả là chuyên gia tên lửa: tôi yêu công việc của các bạn, tôi ngưỡng mộ sự can trường, tôi ngưỡng mộ dũng khí — nhưng tên lửa của các bạn quay nhầm hướng bỏ xừ.

23. Tôi phải có khả năng thích nghi như Carly và hoàn thiện kỹ năng, não trạng, và hoàn cảnh của tôi, và rồi tôi phải can trường như Stefano, tự đứng dậy và phục hồi sự nghiệp của mình như là một nhân vật không thể bị giết vùng dậy từ vũng bùn.

24. Thơ ca, các mô tip trong thơ, cho ta thấy không chỉ ai đó suy nghĩ hoặc điều gì xảy ra hay ai làm ra nhưng là cái gì đó mà một con người có thể giống như vậy, biết lo lắng, đơn độc, rất tò mò, ngốc nghết, lố bịch và can trường.

25. Lambert là một chiến binh can trường đã chống chọi lại những toán cướp Saracen nhưng cũng tàn sát thảm khốc người Đông La Mã (như vào năm 867) để đến nỗi bị phế truất vào năm 871 và lại phục vị vào năm 876, rồi cuối cùng bị Giáo hoàng John VIII rút phép thông công.

26. Và khi các bé gái nên đi ra ngoài luyện can trường, tôi thấy người lớn không muốn leo lên xe cân bằng hay leo cây, vậy chúng ta đều phải luyện tập ở nhà, trong văn phòng và kể cả ngay tại đây đánh thức lòng can đảm để nói với người mà bạn thực sự ngưỡng mộ.

27. 18 Có lý-do nào để nghi-ngờ rằng Đấng Tác-giả của Kinh-thánh sẽ không chịu tiếp-tục làm cho trán của nhóm người Ê-xê-chi-ên thời nay và của những bạn đồng-hành can-trường của họ được cứng như kim-cương ngõ hầu họ hoàn toàn có thể đối-địch lại cùng những kẻ chống-đối ngoan-cố cho đến khi nào sự chống-đối đó sẽ bị dẹp tan hoàn-toàn không ?

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE