Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWiki'hình thái' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘hình thái’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hình thái “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hình thái, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hình thái trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Mọi hình thái liên lạc.

2. Là hình thái thường gặp nhất.

3. Hình thái học và hàng đống suy luận.

4. Các hình thái đó thuộc lòng đại dương.

5. Một hình thái tổ chức xã hội hình thành.

6. Hình thái học có thể chỉ: Hình thái học (ngôn ngữ học), một ngành trong ngôn ngữ học chuyên nghiên cứu cấu trúc các dạng từ.

7. Đây là một hình thái rối loạn nhịp tim nhanh.

8. Có sự đa dạng cao về hình thái trong Pucciniomycontina.

9. Hình thái cao nhất của tinh túy giống như nước.

10. Cậu nói cái hình Thái Cực Hiệp Cốc đó à?

11. Do hình thái thi thể nên không thể xác định.

12. Phép so sánh là hình thái tu từ đơn giản nhất.

13. Về lý thuyết, các hình thái tổ chức xã hội dân sự khác biệt hẳn với các hình thái tổ chức nhà nước, gia đình và thị trường.

14. Đây không phải hình thái vốn có của các ngươi sao?

15. Và bạn có nhiều hình thái xã hội để lựa chọn.

16. Trí tưởng tượng là một hình thái của lòng dũng cảm.

17. Đây thực sự là một hình thái văn hóa dân tộc.

18. Không có bằng chứng về hình thái dị hình lưỡng tính.

19. Có lẽ do hình thái di truyền của hệ thống miễn dịch.

20. Hình thái tu từ mà tôi muốn dùng trong việc giảng dạy

21. Hình thái này vẫn chưa có một tên chung được chấp nhận.

22. Vậy các hình thái sự sống hiện diện trong các đám mây?

23. Các đơn vị carbon không phải là hình thái sự sống đích thực.

24. Nghệ thuật là một hình thái ý thức đặc thù của con người.

25. Một số đặc điểm hình thái vẫn như cũ trong suốt nhân giống.

26. Răng megalodon về mặt hình thái giống với răng cá mập trắng lớn.

27. Quan hệ sản xuất, cơ chế thị trường và hình thái xã hội.

28. Những hình thái khác nhau của phát âm được gọi là những quãng giọng.

29. Và sau đó chuyển thành hình thái của chủ ngĩa cực đoan bạo lực.

30. Hiểu được những hình thái, ý nghĩa và bản chất của nó là gì.

31. Cụ thể các hình thái kinh tế – xã hội kế tiếp, thay thế nhau.

32. Hình thái của từ không chỉ ra quan hệ giữa các từ trong câu.

33. Tiếng Swahili được sử dụng dưới nhiều hình thái tại các quốc gia này.

34. Họ đang thí nghiệm, có thể là chỉnh sửa vài hình thái ưu sinh.

35. Bạn cũng có thể dùng chức năng và hình thái trong nghệ thuật công chúng.

36. Tuy nhiên có một hình thái gần giống với con ngựa hoang dã nguyên thủy.

37. Sự phân chia loài được dựa trên bằng chứng di truyền và hình thái học.

38. Do hình thái lưỡng tính điển hình của mantises, con đực là nhỏ hơn nhiều.

39. Các Lentivirus có nhiều đặc tính hình thái và đặc tính sinh học giống nhau.

40. Một nghiên cứu hình thái học cho chi/loài này được công bố năm 2014.

41. Việt Nam có thể khai thác các hình thái thương mại mới để tạo lợi thế.

42. Các đặc trưng vi hình thái học chỉ ra rằng Sladenia không thuộc về họ Actinidiaceae.

43. Hình thái biến đổi này cũng thường làm cho sự nhận dạng loài là khó khăn.

44. Bộ Asterales có thể được đặc trưng ở mức độ phân tử và hình thái học.

45. Ông Darwin tin rằng điều mà ông gọi là chọn lọc tự nhiên sẽ chọn những hình thái sự sống thích hợp nhất với môi trường, còn những hình thái sự sống ít thích hợp hơn sẽ dần dần chết đi.

46. Hình thái của chính phủ gồm vương quốc, cộng hòa, chế độ thần quyền và bộ lạc.

47. S. c. brachyceros (trâu Sudan), trong điều kiện hình thái học, trung gian giữa hai phân loài.

48. Thập niên 1990, Marianne Mithun so sánh hình thái và cú pháp của cả ba ngữ hệ.

49. Những vụ nổ siêu tân tinh cũng ảnh hưởng đến hình thái của các vùng H II.

50. Hình thái râu của chúng đã được nghiên cứu chi tiết (Faucheux 2005ab; Faucheux et al., 2006).

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE