Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiTừ pháp học « TRANG CHUYÊN NGÔN NGỮ HỌC

Từ pháp học « TRANG CHUYÊN NGÔN NGỮ HỌC

Lê Đình Tư

1. Hệ thống ngữ pháp dưới góc độ ngôn ngữ học đối chiếu

– Hệ thống ngữ pháp là mạng lưới hệ thống bao trùm lên toàn bộ những Lever ngôn từ nên việc so sánh những mạng lưới hệ thống ngữ pháp hoàn toàn có thể thực thi trên nhiều Lever khác nhau. Thực tế có nhiều nhà nghiên cứu đã từ bỏ khái niệm ngữ pháp mà sử dụng khái niệm ngữ kết, nghành nghiên cứu và điều tra về tổng thể những mối quan hệ của mọi đơn vị chức năng ngôn từ, từ ngữ âm-âm vị đến văn bản .

– Theo khái niệm truyền thống thì ngữ pháp bao gồm hai bộ phận chính là: Hình thái học và Cú pháp học. Tuy nhiên, khái niệm Hình thái học không phù hợp lắm với những ngôn ngữ không biến hình nên thường được thay thế bằng tên gọi Cấu tạo từ hay Từ pháp học, những khái niệm liên quan nhiều hơn đến cấp độ từ vựng.

– Do vậy, khi so sánh những mạng lưới hệ thống ngữ pháp, cần xác lập rõ những đối tượng người tiêu dùng so sánh đơn cử, xem đó là những yếu tố của Lever nào, tránh lẫn lộn những Lever ngôn từ. Cấp độ ngữ pháp không phải khi nào cũng cao hơn Lever từ vựng mà hầu hết là Lever tương quan đến việc tích hợp những đơn vị chức năng ngôn từ .

2. Các cấp độ trong đối chiếu ngữ pháp

2.1. Cấp độ hình thái học
– Hình vị ngữ pháp

Hình vị ngữ pháp được coi là đơn vị nhỏ nhất của ngữ pháp. Đây là các phương tiện để thể hiện các ý nghĩa ngữ pháp cũng như các mối quan hệ cú pháp. Hình vị ngữ pháp trong các ngôn ngữ không biến hình có thể hoạt động với tư cách là những từ độc lập và có thể có nhiều chức năng nên khi đối chiếu các hình vị ngữ pháp, cần nêu được chức năng ngữ pháp của chúng. Ví dụ: những trong tiếng Việt chỉ có chức năng ngữ pháp khi dùng để biểu thị số nhiều (ví dụ: những hoạt động), nhưng sẽ là hình vị từ vựng khi dùng để nhấn mạnh (ví dụ: ăn hết những một con gà). Đặc biệt, trong các ngôn ngữ không biến hình, ranh giới giữa từ và hình vị nhiều khi không rõ ràng nên người ta thường dùng khái niệm từ hư (hoặc hư từ) khi nói đến hình vị ngữ pháp.

Đối chiếu những hình vị ngữ pháp hoàn toàn có thể phát hiện được những độc lạ về thuộc tính của những hình vị ngữ pháp như : quan hệ giữa hình vị ngữ pháp và âm tiết ( có hình vị nhỏ hơn âm tiết hay không ), quan hệ giữa hình vị ngữ pháp và từ, năng lực đổi khác hình thái, năng lực bộc lộ những ý nghĩa ngữ pháp như từ loại, giống, số, ngôi, thời …, mức độ hòa kết tính năng biểu lộ ý nghĩa ngữ pháp trong hình vị, vị trí của hình vị ngữ pháp trong từ hoặc ngoài từ …
– Các ý nghĩa ngữ pháp và phạm trù ngữ pháp
+ Có ba loại ý nghĩa ngữ pháp : ý nghĩa hình thái, ý nghĩa công dụng và ý nghĩa từ loại. Ý nghĩa hình thái cho ta biết kiểu cấu trúc và hệ đổi khác hình thái của từ. Ý nghĩa tính năng cho ta biết tính năng ngữ pháp của từ trong cụm từ và câu. Ý nghĩa từ loại cho ta biết năng lực tiếp đón những tính năng ngữ pháp của từ. Trong những ngôn từ hoàn toàn có thể có sự khác nhau tương đối lớn về cách biểu lộ những loại ý nghĩa ngữ pháp này. Chẳng hạn, tiếng Việt không có sự đổi khác hình thái của những hình vị hoặc từ để bộc lộ những ý nghĩa như cách, số, thời, ngôi, thức, do đó những ý nghĩa này phải được bộc lộ bằng những từ / hình vị được ngữ pháp hóa, ví dụ : của vốn là danh từ nhưng được ngữ pháp hóa thành giới từ để bộc lộ ý nghĩa cách ( sở hữu cách ) .
+ Các ý nghĩa ngữ pháp hoàn toàn có thể được khái quát hóa thành những phạm trù ngữ pháp. Số lượng và chất lượng những phạm trù ngữ pháp trong những ngôn từ hoàn toàn có thể không giống nhau. Ví dụ : Tiếng Việt không có phạm trù giống, trong tiếng Pháp có phạm trù giống nhưng không có giống trung như tiếng Nga. Nhiều ngôn từ có phạm trù số nhưng không có số đôi. Ngay cả những ý nghĩa ngữ pháp có tính phổ quát như ý nghĩa từ loại những ngôn từ cũng rất khác nhau. Chẳng hạn, so sánh từ loại của tiếng Việt và tiếng Anh, ta hoàn toàn có thể phát hiện ra những sự độc lạ về số lượng từ loại ( trong tiếng Anh có trạng từ nhưng tiếng Việt không có ), về thuộc tính của từ loại ( ví dụ : trong tiếng Nga, từ loại đổi khác theo giống, số, cách, còn tiếng Việt danh từ biến hóa hình thức để bộc lộ thái độ, tình cảm ). Cách biểu lộ từ loại cũng không giống nhau. Các ngôn từ biến hình bộc lộ ý nghĩa từ loại trải qua hình vị ngữ pháp nhưng những ngôn từ không biến hình chỉ hoàn toàn có thể xác lập từ loại của từ trải qua năng lực phối hợp của từ với những từ khác. Giữa những ngôn từ còn có sự độc lạ về năng lực quy đổi từ loại của những từ. Ví dụ : Danh từ tiếng Việt hoàn toàn có thể chuyển thành tính từ hay động từ hoàn toàn có thể biến thành danh từ ( ví dụ : mưa, đổi khác ), trong khi ở một ngôn từ khác từ hoàn toàn có thể không có năng lực này .

– Các phương thức ngữ pháp

+ Sự độc lạ về cách bộc lộ ý nghĩa ngữ pháp ( tức là phương pháp ngữ pháp ) là cơ sở quan trọng nhất để phân biệt mô hình ngôn từ. Loại hình ngôn từ được coi là tiêu chuẩn quan trọng để nhìn nhận mức độ khó khăn vất vả trong việc học một ngoại ngữ : người học ngoại ngữ cùng mô hình với tiếng mẹ đẻ sẽ dễ hơn so với ngoại ngữ khác mô hình .
+ Đối chiếu những phương pháp ngữ pháp là so sánh xem hai ngôn từ khác nhau như thế nào về những phương pháp : phụ gia, biến hình trong từ căn, trọng âm, ngôn từ, thay từ căn, trật tự từ, hư từ, láy, chắp dính .
____________________________________________________________

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE