Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWiki'tiệm cận' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘tiệm cận’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tiệm cận “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tiệm cận, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tiệm cận trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cảm biến tiệm cận

2. Ổn định tiệm cận toàn cục (GAS) cũng tương tự.

3. Vậy tôi chắc rằng chúng ta có một tiệm cận đứng

4. Cho đồ thì y = f( x ) như hình tìm phường trình các tiệm cận đứng

5. Trong những trường hợp này, một phép xấp xỉ tiệm cận đơn giản có thể thích hợp hơn.

6. Phương pháp này dựa trên một hành động cổ điển, nhưng khác nhau hàm tích phân tiệm cận.

7. Hệ thống này là ổn định BIBO(tiệm cận) vì cực của nó nằm trong vòng tròn đơn vị.

8. Nhiệt độ của Vũ trụ sẽ giảm tiệm cận đến độ không tuyệt đối—”Trạng thái nguội lạnh lớn”.

9. Nhưng chỉ cẩn một bên giới hạn khi bị chặn là đủ để nói rằng có một tiệm cận đứng

10. Năm 1837, ở tuổi lên tám, Shusaku đã đạt trình độ tiệm cận với một kỳ thủ tầm cỡ chuyên nghiệp.

11. Lưu ý rằng nếu sử dụng cùng hàm ứng viên Lyapunov, ta có thể thấy rằng, cân bằng cũng là ổn định tiệm cận toàn cục.

12. Người ta tin rằng thông qua quy trình này, vùng câu trả lời sẽ giảm xuống và nhóm chuyên gia sẽ tiệm cận đến câu hỏi đúng.

13. Thỉnh thoảng một số sao chổi bay ngang qua phần trong của thái dương hệ khiến các khoa học gia có thể tiệm cận nghiên cứu chúng.

14. Một cách tổng quát để thiết lập ổn định Lyapunov hoặc ổn định tiệm cận của một hệ thống động học là bằng phương pháp hàm Lyapunov.

15. Hai lời giải này sau đó được kết hợp với nhau, bằng cách sử dụng Phương pháp mở rộng tiệm cận phù hợp (Method of matched asymptotic expansions).

16. Ông đã giúp Nevanlinna vào năm 1929 với công việc của mình trên phỏng đoán Denjoy về số lượng các giá trị tiệm cận của một hàm toàn bộ.

17. Bởi vì lý thuyết là ‘yếu’ đối với bất kỳ giá trị âm của hằng số cặp, các chuỗi không hội tụ, nhưng là chuỗi tiệm cận (asymptotic series).

18. Ổn định tiệm cận của các điểm cố định của một hệ thống phi tuyến thường có thể được thiết lập bằng cách sử dụng định lý Hartman-Grobman.

19. Giải pháp này là ổn định tiệm cận khi t → ∞ (“trong tương lai”) khi và chỉ khi với tất cả các vectơ riêng λ của A, Re(λ) < 0.

20. Vậy chỉ riêng điều đó, giới hạn ko bị chặn ở bên trái hoặc giới hạn trái riêng nó, là đủ để suy ra x = 2 là tiệm cận đứng

21. Điều này cho phép chúng ta xây dựng một tập hợp các trạng thái tiệm cận mà có thể dùng để tính biên độ xác suất cho các quá trình khác nhau.

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE