Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiTổng sản phẩm trên địa bàn – Wikipedia tiếng Việt

Tổng sản phẩm trên địa bàn – Wikipedia tiếng Việt

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP – Gross Regional Domestic Product) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất thực hiện bởi các đơn vị sản xuất thường trú trên địa bàn Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam). Trên phạm vi cấp tỉnh, GRDP được tính theo phương pháp sản xuất. Theo đó, GRDP bằng tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của tất cả các hoạt động kinh tế cộng với thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm.[1]

Từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tập trung tính và công bố số liệu GRDP cho những địa phương. Trong năm 2017, những Cục thống kê của 63 tỉnh, thành phố đã phân phối thông tin nguồn vào của 6 tháng, cả năm theo ngành kinh tế tài chính để những Vụ Thống kê chuyên ngành và Vụ Hệ thống Tài khoản vương quốc tính giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của tổng thể những ngành kinh tế tài chính, thuế mẫu sản phẩm và GRDP. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương còn dưới 10 %. Trước đây, sự chênh lệch này có thời kỳ lên đến 1,7 – 1,8 lần [ 2 ] .Đối với Nước Ta, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa phận ( GRDP ) là chỉ tiêu Kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị mới tăng thêm của Hàng hóa và Thương Mại Dịch Vụ được tạo ra trên địa phận tỉnh / thành phố trong một thời hạn nhất định ( 6 tháng, năm ). Cụm từ “ sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ sau cuối ” được hiểu theo nghĩa không tính giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng ở những khâu trung gian trong quy trình sản xuất loại sản phẩm. Tổng sản phẩm trên địa phận được tính theo giá hiện hành và giá so sánh. [ 3 ] Việc đo lường và thống kê Tổng sản phẩm trên địa phận tại Nước Ta có sự giống nhau với 1 số ít vương quốc trên quốc tế. [ 4 ]

Và ở Việt Nam, số liệu về Tổng sản phẩm nội địa (GDP) và Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) có những sự khác nhau về phương pháp tính và số liệu tính được.[5]

Tổng sản phẩm trên địa phận ( GRDP thống kê giám sát cho khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh ) là chỉ tiêu nhìn nhận đúng đắn nhất, tổng hợp quan trọng phản ánh tác dụng sản xuất sau cuối của tỉnh trong một năm. GRDP còn là chỉ tiêu được dùng để nhìn nhận sự tăng trưởng kinh tế tài chính theo thời hạn và so sánh quốc tế. [ 6 ]

Chỉ tiêu GDP là một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, dùng để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, từ đó dùng phân tích kinh tế và hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của phạm vi quốc gia. Đây là chỉ tiêu phù hợp tính toán cho toàn bộ nền kinh tế chứ không phù hợp tính toán cho phạm vi cấp tỉnh.

Tuy nhiên, ở Nước Ta, cấp tỉnh cũng có công dụng quản trị, chỉ huy và quản lý trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, thế cho nên, để phân phối nhu yếu thông tin Giao hàng sự chỉ huy, chỉ huy của địa phương, việc tính GDP cấp tỉnh vẫn được thực thi. [ 6 ]Hàng năm, những tỉnh triển khai triển khai giám sát chỉ tiêu nhìn nhận về Tổng sản phẩm trên địa phận, phát hành Niên giám thống kê gồm có những thông số kỹ thuật về kinh tế tài chính – xã hội. Tổng cục Thống kê ( Nước Ta ) cũng xuất bản những Niên giám thống kê, mới nhất là Niên giám thống kê 2018. [ 7 ]Mục tiêu của Tổng cục Thống kê ( Nước Ta ) cho rằng cần phải thực thi thanh tra rà soát, nhìn nhận lại quy mô GDP phải theo quá trình ngặt nghèo, khoa học và thống nhất giữa những ngành trong hàng loạt nền kinh tế tài chính và thống nhất với tác dụng biên soạn GRDP của những địa phương. Thống nhất xem xét, nhìn nhận lại quy mô GDP từ ngành kinh tế tài chính cấp 2, tổng hợp lên ngành kinh tế tài chính cấp 1. Riêng ngành Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản triển khai nhìn nhận lại từ ngành cấp 3, tổng hợp lên ngành kinh tế tài chính cấp 2, cấp 1. Sau đó tổng hợp theo khu vực kinh tế tài chính và hàng loạt nền kinh tế tài chính .Thống nhất thống kê giám sát hàng loạt hoạt động giải trí kinh tế tài chính thuộc khoanh vùng phạm vi sản xuất theo pháp luật của Nước Ta .Thống nhất thanh tra rà soát theo giải pháp sản xuất, theo giá cơ bản, tương thích với lao lý về giải pháp biên soạn GRDP trong Quyết định số 715 / QĐ-TTg .Thống nhất sử dụng thông số IC cả nước tính từ thông số IC năm 2012 theo 8 vùng phối hợp update quyền số GO hàng năm của 63 tỉnh, thành phố theo ngành kinh tế tài chính cấp 2 để ship hàng biên soạn lại GDP .Thống nhất sử dụng mạng lưới hệ thống chỉ số giá sản xuất ( PPI ) của cả nước update quyền số GO hàng năm của 63 tỉnh, thành phố, 8 vùng để xác lập chỉ số giá những ngành ship hàng nhìn nhận lại quy mô GDP. [ 8 ]

Theo Tổng cục Thống kê (Việt Nam), hiện tại không còn sự khác biệt lớn giữa quy mô Tổng sản phẩm nội địa của toàn quốc và của tổng GRDP. Cụ thể, năm 2021, Tổng sản phẩm nội địa Việt Nam, tương đương Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 63 tình thành Việt Nam. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 là 2,58%[9], phản ánh đúng tốc độ tăng trưởng GRDP các tỉnh thành. Ví dụ, tốc độ thăng trưởng GRDP năm 2021 của một số tỉnh thành là:

Về phương pháp tính và nội dung tính của chỉ tiêu GDP và GRDP là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở phạm vi tính toán. GDP tính trên phạm vi của một nước, GRDP tính trên một vi của một tỉnh, thành phố nào đó. Nguyên nhân là do có sự chênh lệch rất lớn giữa số liệu tổng cộng GDP địa phương và GDP quốc gia.

Nguồn thông tin nguồn vào để giám sát GRDP cấp tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa ổn, dẫn đến việc tính trùng, tính thiếu, chưa thống nhất về khoanh vùng phạm vi, nội dung và chiêu thức tính .Các địa phương khi thiết kế xây dựng những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội luôn đặt ra những số lượng khá cao, cao hơn nhiều so với tiềm năng GDP toàn nước. Trong quy trình thực thi, trong cách tính, những địa phương cũng nỗ lực làm thế nào cho đạt tiềm năng đề ra. Đây chính là nguyên do sâu xa nhất dẫn đến chênh lệch giữa GDP địa phương và GDP vương quốc .Do việc tích lũy thông tin của những địa phương so với đơn vị chức năng hạch toán toàn ngành như : Ngân hàng, bảo hiểm, điện lực, bưu chính, viễn thông, bảo mật an ninh – quốc phòng, thuế nhập khẩu … gặp nhiều khó khăn vất vả ; Hệ thống chỉ số giá, thông số ngân sách trung gian chưa triển khai xong và đồng điệu .

Phương pháp tính[sửa|sửa mã nguồn]

Theo chỉ huy của Tổng cục Thống kê ( Nước Ta ), 02 thể loại tính Tổng sản phẩm trên địa phận ( GRDP ), gồm có tính Tổng sản phẩm trên địa phận theo giá hiện hành và theo giá so sánh. Tình hình hiện tại của Nước Ta thì giá hiện hành được chọn từ Tỉ giá ngoại tệ hằng năm, đa phần với Đô la Mỹ. Về giá so sánh thì được so sánh với giá năm 2010. Tổng sản phẩm trên địa phận ( GRDP ) theo giá hiện hành thường được dùng để nghiên cứu và điều tra cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, mối quan hệ tỷ suất giữa những ngành trong sản xuất, mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất với phần kêu gọi vào ngân sách. Tổng sản phẩm trên địa phận ( GRDP ) theo giá so sánh đã loại trừ dịch chuyển của yếu tố Chi tiêu qua những năm, dùng để tính vận tốc tăng trưởng của nền kinh tế tài chính, nghiên cứu và điều tra sự biến hóa về khối lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra. [ 8 ]Theo giá hiện hành, có 3 chiêu thức tính tổng sản phẩm trên địa phận, gồm :

Phương pháp sản xuất[sửa|sửa mã nguồn]

GRDP = GO + TNK – TC

 • GO: Tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành kinh tế.
 • TNK: Thuế nhập khẩu vào tỉnh/thành phố.
 • TC: Trợ cấp sản xuất phát sinh từ các đơn vị thường trú trong tỉnh/thành phố.

Phương pháp thu nhập[sửa|sửa mã nguồn]

GRDP = TNKT + TSX + KH + LN

 • TNKT: Thu nhập của người lao động từ sản xuất (bằng tiền và hiện vật quy ra tiền). Tổng thu nhập từ các hoạt động kinh tế hợp pháp (bao gồm: Sản xuất kinh doanh và cả sản xuất  mang tính tự sản, tự tiêu) của các lao động trong tỉnh, bao gồm: Tổng cộng toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật của lao động thu được trong thời kỳ (năm) nghiên cứu, như: Tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tiền ăn ca, tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và đóng công đoàn phí do chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm đóng góp cho người lao động, tiền do Bảo hiểm xã hội chi trả nghỉ ốm đau, thai sản,… cho người lao động; Thu nhập hỗn hợp bao gồm tiền và giá trị hiện vật thu từ sản xuất kinh doanh của các hộ dân cư, các trang trại, các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh sau khi lấy tổng thu từ sản xuất kinh doanh trừ đi tổng chi phí sản xuất kinh doanh (gồm chi nguyên nhiên vật liệu; chi dịch vụ thuê ngoài; thuế, phí phải nộp,…) tương ứng với phạm vi thu từ sản xuất kinh doanh đó của các đơn vị đó trong năm.[20]
 • TSX: Thuế sản xuất (đã trừ phần trợ cấp cho sản xuất).
 • KH: Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất.
 • LN: Thặng dư sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp của tỉnh/thành phố.

Phương pháp sử dụng[sửa|sửa mã nguồn]

GRDP = TDCC + TLTS + CLXNK

 • TDCC: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và chính quyền địa phương.
 • TLTS: Tích lũy tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản quý hiểm).
 • CLXNK: Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đơn vị thường trú trong tỉnh/thành phố.

Về mặt triết lý thì hoàn toàn có thể tính tổng sản phẩm trên địa phận theo 03 chiêu thức như trên. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn lúc bấy giờ để tính cho một tỉnh / thành phố thì nguồn thông tin rất hạn chế và chưa đủ điều kiện kèm theo để hoàn toàn có thể vận dụng cả 03 giải pháp như so với hàng loạt nền kinh tế tài chính nên việc tính tổng sản phẩm trên địa phận tỉnh / thành phố đa phần theo giải pháp sản xuất .

Theo giá so sánh, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh được tính qua những bước trung gian. Vì chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn hoặc giá trị tăng thêm không thể phân tích được thành các yếu tố giá và lượng, nên không có chỉ số giá phù hợp để giảm phát trực tiếp nên được tính gián tiếp bằng hiệu giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh và chí phí trung gian theo giá so sánh (Phương pháp tính tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất).

GRDP trung bình đầu người[sửa|sửa mã nguồn]

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (GRDP bình quân đầu người) là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả sản xuất tính bình quân đầu người trong một năm. GRDP bình quân đầu người còn là chỉ tiêu được dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.[21]

Còn Tổng sản phẩm trên địa phận trung bình đầu người 01 năm ( Ngành Thống kê công bố theo lao lý ) được tính bằng cách chia Tổng sản phẩm trên địa phận trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ứng. Tổng sản phẩm trên địa phận trung bình đầu người hoàn toàn có thể tính theo giá thực tiễn, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ ( bằng USD theo tỷ giá hối đoái thực tiễn hoặc tỷ giá nhu cầu mua sắm tương tự ) ; cũng hoàn toàn có thể tính theo giá so sánh để tính vận tốc tăng .Công thức tính :
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (VNĐ/người) = Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)/ { \ displaystyle / }{\displaystyle /}

GRDP và GRDP trung bình đầu người những tỉnh[sửa|sửa mã nguồn]

 • Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020, Tổng cục Thống kê Việt Nam
 • Niên giám thống kê Hà Giang năm 2018, Cục thống kê Hà Giang
 • Niên giám thống kê Quảng Bình năm 2018, Cục thống kê Quảng Bình

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE