Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWiki'u mê' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘u mê’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” u mê “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ u mê, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ u mê trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Gật gù u mê sau 40 năm nữa.

2. cứ sống trong u mê và tăm tối.

3. do rượu u mê từ tôn giáo sai quanh mình,

4. Tình yêu soi dẫn; lòng ham muốn làm cho u mê.

5. Điều này khiến họ buồn ngủ và tâm trí họ bị u mê.

6. Tôn giáo giả vừa làm người ta u mê vừa gây tàn phá.

7. Phần thuộc linh của một số người hầu như đã u mê và mất hết tình cảm bởi vì họ chọn để phạm tội.

8. Ba-by-lôn xưa và các tôn giáo bắt nguồn từ nó chứng tỏ là chúng vừa gây tàn phá vừa làm người ta u mê như thế nào?

9. Hắn đã khôn khéo kiềm giữ phần lớn nhân loại trong sự u mê qua tôn giáo sai lầm, khiến người ta nghĩ họ đang phụng sự Đức Chúa Trời.

10. 7 Hắn đã khéo léo kềm giữ phần lớn nhân loại trong sự u mê qua trung gian tôn giáo giả, khiến họ nghĩ họ đang phụng sự Đức Chúa Trời, nếu họ muốn vậy.

11. Khiến tôi — khiến tôi bừng tỉnh khỏi sự u mê của thành thị, nơi mà khi ta thấy, khi ta lướt qua một người vô gia cư nếu họ ở ngoài tầm mắt của ta, thì họ cũng ở ngoài tầm quan tâm của ta.

12. Nỗi khổ đau của tôi, hơn bất kỳ điều gì trong 19 năm trên hành tinh này đã cho tôi nhận thức, và nỗi đau, nỗi đau của tôi đã buộc tôi phải có hi vọng, có hi vọng và có lòng tin, lòng tin vào chính mình, lòng tin ở người khác, lòng tin rằng mọi thứ có thể tốt hơn, rằng chúng ta có thể thay đổi, rằng chúng ta có thể nói lên được rằng phải nói ra và đánh bại sự u mê thờ ơ, đánh bại lại sự không khoan dung, và hơn tất cả mọi thứ, học yêu lấy bản thân mình, học chấp nhận bản thân chúng ta như con người chúng ta đang là con người chúng ta đang là, không phải con người mà thế giới muốn ta trở thành Bởi vì thế giới tôi tin là một thế giới mà việc hướng đến ánh sáng không có nghĩa là lờ quên đi nơi tăm tối của bạn Thế giới tôi tin vào là nơi mà chúng ta đã được đong lường bởi khả năng vượt qua thử thách, chứ không trốn chạy chúng.

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE