Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiBiểu đồ kiểm soát là gì? Control Chart là gì trong kỳ...

Biểu đồ kiểm soát là gì? Control Chart là gì trong kỳ thi PMP®

Biểu đồ trấn áp ( Control Chart ) là hiển thị đồ họa của tài liệu quy trình theo thời hạn và để so sánh với những số lượng giới hạn trấn áp ( control limit ) đã thiết lập, và có đường TT tương hỗ phát hiện xu thế của những giá trị được vẽ .

Các thông số của Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

Biểu đồ trấn áp được sử dụng để xác lập xem một quy trình có không thay đổi hay có hiệu suất Dự kiến hay không. Giới hạn đặc thù kỹ thuật trên ( Upper Specification Limit – USL ) và Giới hạn đặc thù kỹ thuật dưới ( Lower Specification Limit – LSL ) là dựa trên những nhu yếu và phản ánh những giá trị tối đa và tối thiểu được phép. Giới hạn trấn áp trên ( Upper Control Limit – UCL ) và Giới hạn trấn áp dưới ( Lower Control Limit – LCL ) khác với Giới hạn đặc thù kỹ thuật. Các số lượng giới hạn trấn áp được xác lập bằng cách sử dụng những đo lường và thống kê và nguyên tắc thống kê tiêu chuẩn để ở đầu cuối thiết lập năng lực tự nhiên cho một quy trình tiến độ không thay đổi. Giám đốc dự án Bất Động Sản ( project manager ) và những bên tương quan thích hợp hoàn toàn có thể sử dụng những số lượng giới hạn trấn áp được giám sát theo thống kê để xác lập những điểm tại đó sẽ triển khai hành vi khắc phục ( corrective action ) để ngăn ngừa hiệu suất nằm ngoài số lượng giới hạn trấn áp. Biểu đồ trấn áp hoàn toàn có thể được sử dụng để theo dõi những loại biến đầu ra khác nhau. Mặc dù được sử dụng liên tục nhất để theo dõi những hoạt động giải trí lặp đi lặp lại thiết yếu để sản xuất lô mẫu sản phẩm, biểu đồ trấn áp cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để theo dõi chênh lệch ngân sách và quá trình, khối lượng, tần suất đổi khác khoanh vùng phạm vi hoặc tác dụng quản trị khác để giúp xác lập xem những quá trình quản trị dự án Bất Động Sản có còn trong tầm trấn áp hay không .

Sự cần thiết của Biểu đồ kiểm soát

Biểu đồ trấn áp được sử dụng trong quá trình Kiểm soát chất lượng ( Control Quality ) để giúp xác lập xem tác dụng của một quy trình tiến độ có nằm trong số lượng giới hạn được cho phép hay không .

Để hiểu rõ hơn về sự cần thiết của các biểu đồ kiểm soát, hãy tưởng tượng một nhà sản xuất kem đánh răng đang thực hiện một dự án để tạo ra một dây chuyền sản xuất mới. Để đảm bảo cơ sở sản xuất sẽ tạo ra các tuýp kem đánh răng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, điều cần thiết là phải giám sát các quy trình và đầu ra để dây chuyền sản xuất mới có thể trở thành một hoạt động kinh doanh liên tục. Mỗi tuýp kem đánh răng sẽ có cùng chiều cao? Cân nặng? Độ kết dính của mối nối? Độ rõ của chữ in phun trên tuýp? Điều này là không có khả năng. Thay vào đó là một phạm vi khác biệt, tuy nhỏ, nhưng có thể chấp nhận được. Mỗi tuýp kem đánh răng phải nằm trong phạm vi giới hạn bình thường và chấp nhận được.

Trong quy trình tiến độ Kiểm soát chất lượng ( Control Quality ), những mẫu được lấy và vẽ trên biểu đồ. Biểu đồ trấn áp cho thấy những mẫu có nằm trong số lượng giới hạn được cho phép hay không. Nếu tài liệu không nằm trong khoanh vùng phạm vi đồng ý được, tác dụng được coi là không trấn áp được – out of control, điều này cho thấy một yếu tố cần được giải quyết và xử lý .Một biểu đồ trấn áp cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để bộc lộ và giám sát tài liệu về hiệu suất dự án Bất Động Sản, ví dụ điển hình như phương sai ngân sách ( chênh lệch ngân sách ) và phương sai quá trình ( chênh lệch quy trình tiến độ ) .

Giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên (Upper Specification Limit – USL) và Giới hạn đặc điểm kỹ thuật dưới (Lower Specification Limit – LSL)

Trong khi các Giới hạn kiểm soát (Control Limit) đại diện cho các tiêu chuẩn của tổ chức thực hiện về chất lượng, thì các Giới hạn đặc điểm kỹ thuật (Specification Limit) thể hiện sự mong đợi của khách hàng, hoặc các yêu cầu hợp đồng, đối với hiệu suất và chất lượng của dự án. Giới hạn đặc điểm kỹ thuật là đặc điểm của quá trình đo và không phải là vốn có. Nói cách khác, giới hạn đặc điểm kỹ thuật không được tính toán dựa trên biểu đồ kiểm soát; thay vào đó, nó là đầu vào từ khách hàng. Để đáp ứng các giới hạn đặc điểm kỹ thuật của khách hàng, các tiêu chuẩn của tổ chức thực hiện về chất lượng (giới hạn kiểm soát) phải chặt chẽ hơn so với các giới hạn đặc điểm kỹ thuật của khách hàng. Đồng ý thực hiện một dự án khi mà công việc của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng sẽ làm tăng thêm sự lãng phí và gánh nặng quản lý cho dự án để sắp xếp các mục có thể chấp nhận. Do đó, trong bài kiểm tra PMP® cần giả sử rằng các giới hạn đặc điểm kỹ thuật nằm ngoài giới hạn kiểm soát trên và dưới. Giới hạn đặc điểm kỹ thuật bao gồm:

  • Giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên (Upper Specification Limit – USL)
  • Giới hạn đặc điểm kỹ thuật dưới (Lower Specification Limit – LSL)

Giới hạn kiểm soát trên (Upper Control Limit – UCL) và Giới hạn kiểm soát dưới (Lower Control Limit – LCL)

Giới hạn kiểm soát thường được hiển thị dưới dạng hai đường nét đứt trên biểu đồ kiểm soát. Các giới hạn kiểm soát này là phạm vi biến đổi chấp nhận được của kết quả của quá trình hoặc phép đo. Giới hạn kiểm soát chỉ ra những gì ổn định so với không ổn định (“ngoài tầm kiểm soát” – “out of control”) trong quy trình. Mỗi quá trình dự kiến ​​sẽ có một số thay đổi trong kết quả của nó; ví dụ, mỗi tuýp kem đánh răng được sản xuất sẽ không có cùng khối lượng. Giám đốc dự án và các bên liên quan xác định Giới hạn kiểm soát trên (Upper Control Limit – UCL) và Giới hạn kiểm soát dưới (Lower Control Limit – LCL) phù hợp cho các số liệu chất lượng trong một dự án. Các điểm dữ liệu trong phạm vi này (từ LCL đến UCL) thường được coi là “trong tầm kiểm soát”, ngoại trừ Quy tắc bảy (Rule of Seven) và là một phạm vi biến thể chấp nhận được. Điểm dữ liệu ngoài phạm vi này cho thấy quá trình nằm ngoài tầm kiểm soát. Giới hạn kiểm soát bao gồm:

  • Giới hạn kiểm soát trên (Upper Control Limit – UCL)
  • Giới hạn kiểm soát dưới (Lower Control Limit – LCL)

Đường trung bình (Mean – Average)

Đường trung bình được biểu lộ bằng một đường ở giữa biểu đồ trấn áp. Nó cho thấy đường giữa của khoanh vùng phạm vi của những biến thể đồng ý được. Đường cong phân phối chuẩn biểu thị phạm vi phương sai đồng ý được quanh một giá trị trung bình và nó nằm trong ranh giới của những số lượng giới hạn trấn áp .

Ngoài tầm kiểm soát (Out of control)

Một quá trình nằm ngoài tầm kiểm soát nếu rơi vào một trong hai trường hợp sau:

  • Một điểm dữ liệu nằm ngoài giới hạn kiểm soát trên hoặc dưới: lớn hơn UCL hoặc nhỏ hơn LCL
  • Có các điểm dữ liệu không hợp lệ ví dụ như Quy tắc bảy (Rule of Seven), dù vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát trên và dưới

Ngoài tầm trấn áp ( Out of control ) là một sự thiếu đồng điệu và không Dự kiến được trong một quá trình hoặc hiệu quả của nó .

Quy tắc Bảy (Rule of Seven)

Quy tắc Bảy là một quy tắc chung, còn gọi là heuristic (rule of thumb). Nó đề cập đến 7 điểm dữ liệu liên tiếp trong giới hạn kiểm soát nhưng nằm cùng phía so với đường trung bình. Quy tắc bảy cho bạn biết rằng, mặc dù không có điểm dữ liệu nào trong số này nằm ngoài giới hạn kiểm soát, nhưng chúng không ngẫu nhiên và quy trình này nằm ngoài tầm kiểm soát. Giám đốc dự án nên điều tra loại tình huống này và tìm ra nguyên nhân.

Nguyên nhân có thể gán/Biến thể nguyên nhân đặc biệt

Một nguyên do hoàn toàn có thể gán hoặc biến thể nguyên do đặc biệt quan trọng bộc lộ rằng một quy trình nằm ngoài tầm trấn áp. Nếu có một nguyên do hoàn toàn có thể gán hoặc biến thể nguyên do đặc biệt quan trọng, điều đó có nghĩa là một điểm tài liệu hoặc một loạt những điểm tài liệu cần nhu yếu tìm hiểu để xác lập nguyên do của biến thể. Giám đốc dự án Bất Động Sản hoàn toàn có thể sử dụng những công cụ bổ trợ, như sơ đồ nguyên do và hiệu quả ( cause-and-effect diagram ), để nỗ lực mày mò nguyên do gốc của biến thể .

Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

So sánh Quality Assurance và Quality Control

So sánh Quality và GradeSo sánh Accuracy vs Precision

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE