Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiultra- trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

ultra- trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Ultra Miami 2016, Day One: A Giant Metal Spider Stole Our Hearts”.

Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2016. ^ “Ultra Miami 2016, Day One: A Giant Metal Spider Stole Our Hearts”.

WikiMatrix

It was released in the United States and Canada on September 10, 2013 through Ultra Records.

Nó được phát hành tại Mỹ và Canada vào 25 tháng 10, thông qua Ultra Records.

WikiMatrix

Ultra Music Festival Miami Announces 2017 Dates”.

Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2016. ^ “Ultra Music Festival Miami Announces 2017 Dates”.

WikiMatrix

In May 2012, NHK showed the world’s first ultra-high-definition shoulder-mount camera.

Trong tháng 5 năm 2012, NHK cho thấy camera vác vai siêu độ nét cao đầu tiên trên thế giới.

WikiMatrix

Ultra Music Festival 2015 Releases Set Times: Scheduling Conflicts Abound”.

Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2015. ^ “Ultra Music Festival 2015 Releases Set Times: Scheduling Conflicts Abound”.

WikiMatrix

“8K Ultra HD compact camera and H.265 encoder developed by NHK #DigInfo”.

Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013. ^ “8K Ultra HD compact camera and H.265 encoder developed by NHK #DigInfo”.

WikiMatrix

“Watch Justin Bieber, Diplo & Diddy Join Skrillex During Ultra Headlining Set”.

Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2016. ^ “Watch Justin Bieber, Diplo & Diddy Join Skrillex During Ultra Headlining Set”.

WikiMatrix

Tropical Storm Thelma struck the Philippines just five months after the Ultra-Plinian eruption of Mount Pinatubo.

Bão Thelma tấn công Philippines chỉ năm tháng sau vụ phun trào Ultra-Plinian của núi Pinatubo.

WikiMatrix

Its mainframe ultra-large-scale computer DIPS-11 Model 45 was developed in 1981.

Máy tính lớn siêu quy mô DIPS-11 Model 45 của công ty được phát triển vào năm 1981.

WikiMatrix

2012 began the event concept entitled Road to Ultra, which are single-day, single-stage events.

Năm 2012 bắt đầu sự kiện Road to Ultra, gồm 1 sân khấu đơn tổ chức trong ngày.

WikiMatrix

They’re ultra– low cost, and we all know what happens.

giá thành cực thấp, và tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra .

QED

This is a four gig ultra fast.

Đây là một trình diễn bốn cực nhanh .

QED

On September 5, 2014, DigitalEurope released an Ultra HD logo for companies that meet their technical requirements.

Ngày 05 Tháng 9 năm 2014, DigitalEurope phát hành HD biểu tượng cực của họ cho công ty đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của họ.

WikiMatrix

In fact, Ultra provided accurate reports on the enemy’s situation throughout the entire Mediterranean.

Trong thực tế, Ultra đã cung cấp những báo cáo chính xác về tình hình của kẻ thù trên toàn vùng Địa Trung hải.

Literature

On October 29, 2013, Elemental Technologies announced support for real-time 4K Ultra HD HEVC video processing.

Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Elemental Technologies công bố hỗ trợ cho thời gian thực 4K Ultra HD HEVC xử lý video.

WikiMatrix

3-D Ultra Pinball: Creep Night received a score of 3 out of 5 from MacUser.

3-D Ultra Pinball: Creep Night nhận được 3/5 điểm từ MacUser.

WikiMatrix

Although all high heels can cause problems, the ultra narrow heels of stilettos are particularly risky .

Mặc dù tất cả giày cao gót đều có thể gây rắc rối, giày gót siêu nhọn đặc biệt nguy hiểm .

EVBNews

” Plus Ultra ” they call themselves.

Họ tự gọi mình là Plus Ultra.

OpenSubtitles2018. v3

To watch 4K Ultra High Definition (UHD) quality videos, you’ll need:

Để xem video với chất lượng 4K Độ nét cực cao ( UHD ), bạn sẽ cần :

support.google

“Exclusive: Ultra Music, Ultra Music Festival Announce ‘Global Alliance'”.

Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2016. ^ “Exclusive: Ultra Music, Ultra Music Festival Announce ‘Global Alliance’”.

WikiMatrix

Their production also emphasized instrumentation and was a departure for Ocean after Nostalgia, Ultra’s reliance on samples.

Phần sản xuất của họ chú trọng đến việc sử dụng nhạc cụ và là sự chuyển hướng của Ocean sau sự phụ thuộc của Nostalgia, Ultra vào các đoạn nhạc mẫu.

WikiMatrix

“Progression of 3DTV and Ultra High Definition Television”.

Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2012. ^ a ă “Progression of 3DTV and Ultra High Definition Television”.

WikiMatrix

4K UHD (or Ultra High Definition) refers to a higher quality of video than HD.

4K UHD ( Ultra High Definition – Độ nét siêu cao ) dùng để chỉ video có chất lượng cao hơn HD .

support.google

It is based on the original Omnia and the Tocco Ultra. updates

Nó dựa trên Omnia và Tocco Ultra.

WikiMatrix

(Laughter) You take the same Ultra Light Helvetica and make it big, and like, whoa, that hurts.

(Cười) Vẫn giữ nguyên font chữ Ultra Light Helvetica và thay đổi kích cỡ lớn hơn, và nó sẽ tạo cảm giác, whoa, đau đấy.

ted2019

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE