Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiUml #3: Class Diagram Là Gì Và Cách Sử Dụng, Tìm Hiểu...

Uml #3: Class Diagram Là Gì Và Cách Sử Dụng, Tìm Hiểu Về Cách Thiết Kế Class Diagram

Class diagram thể hiện các khối của bất kỳ hệ thống hướng đối tượng nào. Class diagrams mô tả cái nhìn tĩnh của mô hình hoặc một phần của mô hình, miêu tả những attributes và behaviour một cách chi tiết. Class diagrams có ích cho việc minh họa các mỗi quan hệ giữa classes và interfaces.

Đang xem : Class diagram là gì

Các mối quan hệ

Generalizations (thừa kế), aggregations (tập hợp) và assiciations (liên kết) là tất cả các giá trị phản ánh inheritance (thừa kế), composition (tập hợp) hoặc sử dụng và connections (kết nối), respectively.

Mô Hình bài toán cụ thể

Sơ đồ sau minh họa tập hợp những mối quan hệ giữa classes. Tập hợp lighter ngầm định rằng class Account sử dụng AddressBook, nhưng không thiết yếu phải chứa instance của nó. Strong, ngược với tập hợp có 1 liên kết khác ngầm định việc chiếm hữu hay chiếm hữu của source classes của target classes, ví dụ những giá trị Contact và ContactGroup sẽ được chứa trong AddressBook .

*

———————Định nghĩa Classes là gì ?

Class là một element định nghĩa những attributes và những behaviours mà 1 object hoàn toàn có thể generate. Behaviour được miêu tả bởi những messages mà class hoàn toàn có thể hiểu dọc theo những operations, những operations này là tập hợp cho mỗi message. Classes cũng hoàn toàn có thể chứa những định nghĩa của những ràng buộc lưu lại những giá trị và khuôn đúc
*
.

Class Notation (Kí hiệu Class)

Classes được trình diễn bởi những hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của những operations và attributes. Các ngăn được sử dụng để phân loại tên class, attributes và operations. Thêm ràng buộc, giá trị khởi tạo và những tham số hoàn toàn có thể được gán vào những classes .

Ví Dụ Thực Tế Về ClassTrong sơ đồ dưới, class chứa class name trong ngăn đầu tiên, ngăn tiếp theo miêu tả cụ thể về attributes, với attribute trung tâm hiển thị các giá trị khởi tạo. Ngăn cuối cùng hiển thị các operations, các operations như setWidth, setLength và setPosition hiển thị các tham số của nó. Kí hiệu phía trước tên các attribute hay operation ngầm định sự hiện diện của element, nếu ký hiệu + nghĩa là public, nếu ký hiệu – nghĩa là private (attribute or operation). Thêm vào đó còn có kí hiệu # cho phép định nghĩa là protected (attribute or operation) và ký hiệu ~ ngầm định hiện diện của package.

*

— — — — — — – Interfaces
Interface là đặc tả của behaviour sẽ được bổ trợ trong class hoặc abstract thừa kế nó. Nó là hợp đồng. Bằng việc nhận ra interface, những classes được bảo vệ để tương hỗ những behaviour thiết yếu, được cho phép mạng lưới hệ thống đối xử những elements không tương quan theo cùng 1 cách – i. e trải qua interface chung .

*

Interfaces được vẽ có kiểu tương tự như với class, với những operations được trình diễn phía dưới. Chúng cũng hoàn toàn có thể được vẽ là hình tròn trụ mà không có những operations tường minh nào cả. Khi vẽ hình tròn trụ, realization link tới hình tròn trụ được vẽ mà không có đích mũi tên .

——————–Tables

Table là khuôn đúc của class. Nó được vẽ với icon bảng nhỏ trong góc phải phía trên. Các attributes của table được khuôn đúc >. Hầu hết các tables sẽ có primary key, là 1 hoặc nhiều fields tạo thành 1 key để xử lý table, primary key operation được kí hiệu >. Một vài tables sẽ có 1 hoặc nhiều foreign keys, là 1 hoặc nhiều fields tập hợp với nhau tạp thành primary key trong 1 bảng có quan hệ, kí hiệu cho foreign key là >.

*
— — — — — – Associations ( Liên kết )
Association ngầm định rằng 2 Mã Sản Phẩm elements có mối quan hệ – thường bổ trợ như 1 instance variable trong 1 class. Connector này hoàn toàn có thể gồm có tên vai trò ở phía cuối, cardinality, direction và constraints. Association là kiểu quan hệ chung giữa những elements. Với nhiều hơn 2 elements, việc trình diễn đường chéo hoàn toàn có thể được sử dụng. Khi code được gen cho class diagram, associations trở thành những instance variables trong class đích .

*

——————Generalizations (Thừa kế)

Generalization thường ngầm định là inheritance. Được vẽ từ chi tiết cụ thể đến tổng quát, ngầm định thừa kế là nguồn hưởng những đặc thù của target. Theo diagram hiển thị parent class giao quyền thừa kế cho child class. Ngầm định rằng, 1 instance object của Circle class sẽ có những attributes x_position, y_position và radius và 1 method display ( ). Chú thích rằng class Shape là abstract, tên được hiển thị là chữ in nghiêng .

Xem thêm: Định Nghĩa Bvps Là Gì ? Ý Nghĩa Của Bvps Phân Tích Giá Trị Cổ Phiếu Theo P/B

*

Diagram sau cũng có giá trị tương tự .

*

——————-Aggregations (Tập hợp)

Aggregations thường để miêu tả những elements để tạo nên những components nhỏ hơn. Các mối quan hệ Aggregation được hiển thị là những hình kim cương màu trắng có hướng tới target hoặc parent class .
Dạng stronger của aggregations – composite aggregation – được show bởi hình kim cương màu đen và được sử dụng khi những components hoàn toàn có thể được gồm có có số lượng tối đa của 1 tập hợp tại 1 thời gian. Nếu parent của tập hợp bị xoá, thường thì tổng thể những phần của nó cũng bị delete với nó, tuy nhiên 1 phần hoàn toàn có thể bị remove từ tập hợp mà không phải delete hàng loạt tập hợp. Compositions có quan hệ bắc cầu, bất đối xứng và cũng hoàn toàn có thể là đệ quy .
Diagram sau minh hoạ sự độc lạ giữa tập hợp yếu và mạnh. Address book gồm nhiều contacts và contact group. Contact group là group ảo của những contacts, 1 contact hoàn toàn có thể ở trong nhiều hơn 1 contact group. Nếu bạn delete 1 address book, tổng thể những contacts và contact groups sẽ bị xoá ; nếu bạn xoá contact group, ko có contacts nào bị xoá cả .

*

—————————–Association Classes (Classes liên kết)

Association class là thiết kế xây dựng được cho phép liên kết có operations và attributes. Theo ví dụ thì có nhiều hơn việc xác lập 1 employee vào 1 project hơn là việc tạo ra link đơn thuần giữa 2 classes : vai trò mà employee có được trong project là 1 entity phức tạp trong đó và chứa những cụ thể đơn cử mà không đặt dọc ở class employee hay project. Ví dụ, 1 employee hoàn toàn có thể thao tác ở vài project ở cùng thời gian và có sự độc lạ về chức vụ và mức độ security ở mỗi project .

*

——————————-Dependencies (Vật phụ thuộc)

Dependency thường được sử dụng để tạo quy mô với khoảng rộng của những quan hệ giữa những elements. Nó được sử dụng sớm trong quy trình phong cách thiết kế nơi mà nó được biết có một vài kiểu link giữa những elements nhưng nó cũng quá sớm để biết đúng chuẩn đó là quan hệ gì. Sau đó trong quy trình phong cách thiết kế, dependencies được khuôn đúc ( một vài stereotypes – khuôn đúc gồm có >, >, > và một số ít loại khác ) hoặc được thay thế sửa chữa bởi connector có kiểu được miêu tả rõ hơn .

——————————–Traces

Trace relationship là chuyên môn hoá của dependency, những elements trong quy mô link hay tập hợp những elements trình bay cùng sáng tạo độc đáo trải qua những models. Traces thường được sử dụng để lưu lại những requirements và sự biến hóa của quy mô. Như những sự biến hóa hoàn toàn có thể xảy ra theo cả hai hướng, sự sắp xếp của dependency thường bị lờ đi. Các properties của mối quan hệ hoàn toàn có thể chỉ rõ map trace nhưng trace thường là 2 chiều, không theo thủ túc và hiếm khi đo lường và thống kê .

—————————Realizations

Nguồn object implements hay realizes đích. Realize thường được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề vết và sự triển khai xong trong quy mô – quy trình business hoặc nhu yếu được nhận ra bởi 1 hoặc nhiều hơn use cases là những gì sẽ được nhận ra bởi vài classes, được nhận ra bởi component, v.v … Mapping requirements, classes, v.v … qua phong cách thiết kế của mạng lưới hệ thống của bạn, đưa lên những mức của quy mô abstraction, bảo vệ bức tranh lớn mạng lưới hệ thống của bạn dễ nhớ và phản ánh toàn bộ những bức tranh nhỏ và cụ thể là cái ràng buộc và định nghĩa nó. A realization được miêu tả là đường đứt với mũi tên và có chú thích > .

——————————-Dependencies (Vật phụ thuộc)

Dependency thường được sử dụng để tạo quy mô với khoảng rộng của những quan hệ giữa những elements. Nó được sử dụng sớm trong quy trình phong cách thiết kế nơi mà nó được biết có một vài kiểu link giữa những elements nhưng nó cũng quá sớm để biết đúng mực đó là quan hệ gì. Sau đó trong quy trình phong cách thiết kế, dependencies được khuôn đúc ( một vài stereotypes – khuôn đúc gồm có >, >, > và 1 số ít loại khác ) hoặc được sửa chữa thay thế bởi connector có kiểu được miêu tả rõ hơn .

——————————–Traces

Trace relationship là chuyên môn hoá của dependency, những elements trong quy mô link hay tập hợp những elements trình bay cùng sáng tạo độc đáo trải qua những models. Traces thường được sử dụng để lưu lại những requirements và sự biến hóa của quy mô. Như những sự đổi khác hoàn toàn có thể xảy ra theo cả hai hướng, sự sắp xếp của dependency thường bị lờ đi. Các properties của mối quan hệ hoàn toàn có thể chỉ rõ map trace nhưng trace thường là 2 chiều, không theo thủ túc và hiếm khi đo lường và thống kê .

Xem thêm: Đây Là Cách Phát Video Trực Tiếp Lên Facebook Cực Dễ, 2 Cách Phát Video Trực Tiếp Facebook Cực Dễ

*

—————————Realizations

Nguồn object implements hay realizes đích. Realize thường được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề vết và sự triển khai xong trong quy mô – quy trình business hoặc nhu yếu được nhận ra bởi 1 hoặc nhiều hơn use cases là những gì sẽ được nhận ra bởi vài classes, được nhận ra bởi component, v.v … Mapping requirements, classes, v.v … qua phong cách thiết kế của mạng lưới hệ thống của bạn, đưa lên những mức của quy mô abstraction, bảo vệ bức tranh lớn mạng lưới hệ thống của bạn dễ nhớ và phản ánh toàn bộ những bức tranh nhỏ và chi tiết cụ thể là cái ràng buộc và định nghĩa nó. A realization được miêu tả là đường đứt với mũi tên và có chú thích > .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE