Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiunder pressure nghĩa là gì

under pressure nghĩa là gì

Từ Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng việt Phát âm pressure preʃə n sức ép, áp lực

Đang xem : Under pressure nghĩa là gì

Trong hầu hết các trường hợp, câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này là trả lời: Có. Việc chịu được áp lực tốt là một kỹ năng bạn phải có. Tuy nhiên tôi nghĩ nếu bạn trả lời cùng một công việc với việc có áp lực và không có áp lực sẽ ấn tượng hơn. Tuy vậy, bạn sẽ cần phải giải thích bằng lời rằng tại sao trường hợp đó lại tốt hơn. Đây là một số câu trả lời gọi ý cho câu hỏi tình huống

“Do you work well under pressure?”

Bạn đang đọc: under pressure nghĩa là gì

*
Bạn có chịu áp lực đè nén việc làm tốt không ?

Trả lời ngắn

“ I work well under pressure because I use the pressure to help me work more efficiently. ”
Tôi hoàn toàn có thể làm việc tốt dưới áp lực đè nén bởi áp lực đè nén giúp tôi thao tác hiệu suất cao hơn .

“ I enjoy working under pressure because I believe it helps me grow. In my previous experience, I always worked well during deadlines, and I always learned how to work more efficiently afterwards. ”
Tôi thích thao tác có áp lực đè nén chính bới tôi tin rằng nó sẽ giúp tôi trưởng thành. Theo kinh nghiệm tay nghề trước đây của tôi, tôi luôn triển khai xong tốt việc làm trong thời hạn, và luôn biết cách thao tác hiệu suất cao hơn sau đó .

“I work well under pressure because I don”t panic. I maintain self control and work as efficiently as possible. In all my experiences, I did well and I always enjoyed the experience.”

Tôi chịu đựng được áp lực đè nén tốt bởi tôi không hoảng sợ. Tôi duy trì sự trấn áp và thao tác một cách hiệu suất cao nhất hoàn toàn có thể. Tôi triển khai xong toàn bộ những thưởng thức của mình và luôn cảm thấy thú vị với những thưởng thức đó .

Câu trả lời dài

“ To tell you the truth, I think I work the same if there ” s pressure or if there ” s no pressure. I try and take out negative emotional factors and work hard regardless of down time or busy time. I always prioritize and organize my work, and from there, work efficiently .
Xem thêm : borahae nghĩa là gì
Xem thêm : vnedu tra cứu điểm 2021 trường trung học cơ sở
If the situation involved pressure due to a lack of time, then the only difference in my work would be the extra time I would need to put in to meet the deadline on time. Since I believe my normal work is great work, then I suppose I work well under pressure. ”
Nói với bạn một sự thât là tôi nghĩ việc làm có áp lực đè nén hay không thì tôi cũng thao tác như nhau. Tôi cố gắng nỗ lực đưa ra những tác nhân xúc cảm xấu đi và thao tác chịu khó bất kể thời hạn nghỉ ngơi hay lúc bận rộn. Tôi luôn luôn ưu tiên và tổ chức triển khai việc làm của tôi, và từ đó, thao tác hiệu suất cao. Nếu áp lực đè nén là do thiếu thời hạn thì sự độc lạ về thời hạn đó sẽ được thêm vào để cung ứng thời hạn việc làm. Vì tôi tin rằng việc làm thông thường của tôi là việc làm tuyệt vời, tôi cho rằng tôi chịu được áp lực đè nén việc làm tốt .

Tôi thích câu trả lời trên bởi nó khác biệt với những câu trả lời chuẩn khác, Nếu bạn không cảm thấy hài lòng về câu trả lời này bạn có thể xem câu trả lời tiếp theo.

“ I have a couple of friends who hate working under pressure. I don ” t know if it ” s odd, but I really enjoy working under pressure. I use the feelings of pressure as a tool to motivate me to work harder and more efficiently. In my last job, I remember we had a project to complete in 4 days where it usually took 10 days. There was a lot of panic by some team members, but I ensured everyone that if we concentrate on the task and work real hard, we can complete the project. It took a lot of overtime, and the last day we were in the office until two AM, but we managed to finish. It was hard work, but I really enjoyed that experience. ”
Tôi có một vài người bạn không thích thao tác dưới áp lực đè nén. Tôi không biết, điều này có kỳ quặc hay không, nhưng tôi thích thao tác dưới áp lực đè nén. Tôi sử dụng những cảm xúc về áp lực đè nén như một công cụ để thôi thúc tôi thao tác cần mẫn hơn và hiệu suất cao hơn. Trong một việc làm gần đây của tôi, tôi nhớ là chúng tôi đã có một dự án Bất Động Sản sẽ phải hoàn thành xong trong 4 ngày mà thường thì làm nó phải mất 10 ngày. Các bạn trong đội rất hoang mang lo lắng, nhưng tôi bảo vệ với mọi người rằng nếu tất cả chúng ta tập trung chuyên sâu vào việc làm và thao tác thức sự siêng năng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành xong dự án Bất Động Sản. Phải mất rất nhiều thời hạn làm thêm, và vào ngày sau cuối chúng tôi ở văn phòng cho đến 2 giờ sáng, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng nỗ lực triển khai xong. Đó là việc làm khó khăn vất vả nhưng tôi thật sự thích thưởng thức nó

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE