Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWiki'put under cover' là gì?, Từ điển Anh - Việt

‘put under cover’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” put under cover “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ put under cover, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ put under cover trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. and put under house arrest .
mà làm gì có chuyện chúng bị bắt nhưng nếu bị bắt chúng sẽ nhận còng số 8 và chỉ bị quản thúc tại nhà

2. Sheffield quickly retreated under cover of a smoke screen.

Sheffield buộc phải nhanh gọn rút lui dưới sự che chở của một màn khói .
3. Nicodemus has fearfully come to Jesus under cover of darkness .
Vì sợ nên Ni-cô-đem đến gặp Chúa Giê-su vào đêm hôm .
4. Put the food tray under the door .
Hãy để khay thức ăn xuống sàn .
5. The microSDHC card socket is also located under the back cover ( but not under the battery ) .
Khay cắm thẻ nhớ microSDHC cũng ở bên dưới nắp sống lưng của máy ( nhưng không nằm dưới pin ) .
6. Watch must be alert should Spartacus attack under cover of darkness .
Lính gác cần cẩn trọng với sự tiến công của Spartacus ẩn dưới bóng đêm .
7. The ant lion hides under a light cover of sand or earth .
Kiến sư tử ẩn dưới một trải ánh sáng của cát hay đất .
8. 14 Caiaphas sent soldiers to arrest Jesus under the cover of night .
14 Cai-pha sai quân lính đi bắt Chúa Giê-su trong đêm .
9. They have pressured political leaders to ‘ contrive mischief under cover of law. ’
Chúng làm áp lực đè nén trên những lãnh tụ chính trị để “ dùng chiêu thức hợp pháp làm chuyện xấu xa ” .
10. What if I put a sewer under your windows ?
Nếu tôi bỏ một cái máy may dưới hành lang cửa số nhà anh thì sao ?
11. She said modern men were put under other strains .
Bà cho rằng người đàn ông ngày này đang đương đầu với những nỗi stress khác .
12. Even under cover of night, we’re glowing big and bright on his radar .
Thậm chí có màn đêm che chở, tất cả chúng ta hiện lên to và rõ trên radar của hắn .

13. Captain, I need you to put us under that ship.

Thuyền trưởng, tôi muốn ông đưa tất cả chúng ta xuống dưới con tàu đó
14. $ 100,000 ‘ s been wired into an operations account under your name to cover expenses .
100,000 từ tổ chức triển khai đã được đưa vào thông tin tài khoản lấy tên cậu để lo những ngân sách .
15. That afternoon, the cruisers made contact, attacked, and retired under cover of a smoke màn hình hiển thị .
Xế trưa hôm đó, những tàu tuần dương phát hiện đối phương, tiến công, và rút lui dưới sự che chở của một màn khói .
16. No man wants to put his boots under a warrior’s bed .
Không đàn ông nào muốn để giày dưới giường của một chiến binh .
17. Put each item under the main point to which it belongs .
Bên dưới mỗi ý chính, sắp xếp những ý phụ tương quan đến ý chính ấy .
18. When CSU finishes, fall back and put the building under surveillance .
Khi đội khám nghiệm hoàn tất, hãy thu quân và đặt tòa nhà này dưới sự giám sát .
19. Under the cover of Kaiser’s 30.5 cm guns, the German torpedo boats dashed into the Sound .
Dưới sự tương hỗ từ những khẩu súng 30,5 cm của Kaiser, những tàu phóng lôi Đức đột nhập vào eo biển .
20. Just before you interrupted us, we put this entire party under arrest .
Chỉ ngay trước khi anh bước vô, chúng tôi đã bắt giữ hàng loạt bè đảng .
21. Would everybody put their hand under their bottom and feel their tailbone ?
Có người nào thử đặt tay xuống mông và cảm nhận xương cụt ?
22. When they tried to put a gate to hell under the courthouse .
khi chúng đang muốn làm một cánh cổng đến âm ti dưới toà nhà .
23. Man 2 : Never had scientists been put under such pressure and demand .
Các nhà khoa học chưa từng chịu nhiều áp lực đè nén và nhu yếu đến vậy .

24. Under the cover of Christ’s tunic, they wanted to make a clean sweep of existing African cultures.

Thật luật của loài người đã rời quá xa luật của Đức Chúa Trời !
25. The Sara I know wouldn’t have betrayed us and fled Nanda Parbat under the cover of darkness .
Sara mà ta biết sẽ không khi nào phản bội và trốn khỏi Nanda Parbat trong bống tối .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE