Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiKết nối Lazada

Kết nối Lazada

Lazada hiện là một trong những sàn Thương mại điện tử tăng trưởng và đứng đầu Nước Ta lúc bấy giờ. Khi Nhà bán hàng sử dụng website với nền tảng Haravan, Nhà bán hàng hoàn toàn có thể nghĩ đến việc liên kết với Lazada nhằm mục đích thôi thúc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .Hệ thống Haravan tương hỗ Nhà bán hàng đồng nhất loại sản phẩm, cũng như đồng điệu về tồn dư, đơn hàng giữa mạng lưới hệ thống Haravan và quầy bán hàng trên Lazada .

Kết nối kênh bán hàng Lazada

Để hoàn toàn có thể triển khai bán hàng trải qua Lazada, điều tiên phong Nhà bán hàng cần triển khai là liên kết Lazada trong mạng lưới hệ thống Haravan .

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Kênh bán hàng khác.
 2. Nhà bán hàng chọn kênh bán hàng Lazada, nhấn Kết nối.

  Bạn đang đọc: Kết nối Lazada

 3. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng nhấn chọn Thêm kênh bán hàng.

 4. Hệ thống điều hướng đến trang kết nối của Lazada Open Platform. Tại đây, Nhà bán hàng điền các thông tin kết nối, bao gồm:

  • Country: Nhà bán hàng chọn đúng quốc gia là Vietnam.
  • Account: Địa chỉ email của tài khoản đã đăng ký Lazada.
  • Password: Mật khẩu đăng nhập của tài khoản đã đăng ký Lazada.
 5. Sau đó, nhấn Sign in And Authorize.

Tới đây, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Lazada. Khi đó, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Lazada thông qua menu Lazada và hai menu con: Quản lý chungCấu hình.

Lưu ý: Để kết nối được Haravan với Lazada, Nhà bán hàng cần hội đủ các điều kiện:

 1. Nhà bán hàng đã có tài khoản Lazada và được Lazada kích hoạt gian hàng trên Lazada Seller Center.
 2. Tài khoản Lazada Seller Center của Nhà bán hàng còn thời hạn Lazada Open Platform (liên hệ Lazada để biết thêm chi tiết).

Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada

Sau khi triển khai liên kết Lazada, Nhà bán hàng cần thực thi đồng nhất mẫu sản phẩm giữa Haravan và Lazada .

Việc đồng bộ này giúp Nhà bán hàng đồng bộ tồn kho và đơn hàng khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada, và dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 

ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Lazada, đồng thời sản phẩm phải có SKU Lazada khớp với Barcode Haravan.

Lưu ý:

 • Hệ thống Haravan không hỗ trợ ĐẨY TRỰC TIẾP SẢN PHẨM TỪ HARAVAN LÊN LAZADA .
 • Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì Nhà bán hàng BẮT BUỘC phải đồng bộ tất cả phiên bản sang Lazada. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.

Thực hiện đồng điệu 

Nhà bán hàng triển khai đồng nhất theo những bước sau :

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.
 3. Tại Chọn thao tác, Nhà bán hàng Chọn kênh bán hàng khác.

 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Kênh bán hàng khác > Lazada.vn, chọn Đăng.

Kiểm tra đồng điệu

Do Haravan liên kết với Lazada trải qua API, việc triển khai đồng nhất loại sản phẩm hoàn toàn có thể phát sinh lỗi đồng điệu .Để kiểm tra được việc đồng nhất loại sản phẩm có thành công xuất sắc, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng :

 1.  Từ Trang quản trị Haravan > Lazada.
 2. Nhà bán hàng chọn Quản lý chung, nơi hiển thị các thông tin đồng bộ. 

 3. Tại đây, Nhà bán hàng có thể kiểm tra được số lượng sản phẩm đồng bộ trong phần Tình trạng.
 4. Để xem chi tiết lỗi đồng bộ, Nhà bán hàng xem danh sách được liệt kê trong phần Lỗi.

Một số lỗi phổ cập khi đồng nhất mẫu sản phẩm

THÔNG BÁO LỖI HÌNH ẢNH MINH HỌA NGUYÊN DO

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

/default tittle không có barcode

Sản phẩm thiếu barcode tại Haravan.  Bổ sung barcode cho mẫu sản phẩm đó .

Lazada Error SELLER_SKU_NOT_FOUND

Sản phẩm chưa có trên hệ thống Lazada. Bổ sung sản phẩm trên hệ thống Lazada.
The price is out of range, should between ( 0.50, 1.00 )

Giá nằm ngoài phạm vi cho phép. Kiểm tra điều khoản dịch vụ của Lazada.

Đồng bộ từ Lazada sang Haravan

Đồng bộ đơn hàng

Sau khi kết nối Lazada thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Haravan sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là “Lazada“.

Trạng thái đơn hàng được đồng nhất từ Lazada sang Haravan với sự tương ứng sau :

Lazada

Haravan

Pending Chưa giao hàng

Ready to ship

Chờ giao hàng
In transit Đang giao hàng
Delivered Đã giao hàng
Delivered failed Hủy giao hàng
Returned Chuyển hoàn

Đồng bộ thông tin khách hàng 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin người mua về từ đơn hàng trên Lazada với những thông tin như sau :

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Email, theo cú pháp @.phone
 • Địa chỉ giao hàng

Thiết lập Cấu hình đồng bộ 

Khi liên kết bán hàng với Lazada, mạng lưới hệ thống giữa Haravan và Lazada sẽ có sự luân chuyển về mẫu sản phẩm, đơn hàng và tồn dư theo những quy tắc đồng điệu của hai mạng lưới hệ thống .Tùy vào nhu yếu thực tiễn mà Nhà bán hàng hoàn toàn có thể triển khai thiết lập thông số kỹ thuật theo những tùy chỉnh được tương hỗ .

Field cập nhật

Đây là cơ sở để đồng nhất từ Haravan sang Lazada. Nếu bỏ chọn thì thông số kỹ thuật không được đồng nhất sang .

 • Giá
 • Số lượng

Xử lý đơn hàng

Nhà bán hàng chọn / không chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan

 • Nếu chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Lazada) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Lazada.

  Lưu ý:
  Khi xử lý đơn hàng từ Lazada, khi thao tác với nútLazada(In đơn hàng, Sẵn sàng giao hàng, Hủy đơn hàng), thì các trạng thái này đồng bộ cho cả Lazada lẫn Haravan.
  Khi giải quyết và xử lý đơn hàng từ Lazada, khi thao tác với nút ( In đơn hàng, Sẵn sàng giao hàng, Hủy đơn hàng ), thì những trạng thái này đồng điệu cho cả Lazada lẫn Haravan .

 • Nếu không chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Lazada chỉ tại Lazada, không thể xử lý tại Haravan.
  Lúc này,trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Lazada về Haravan.

Riêng đối với các Nhà bán hàng sử dụng Tồn kho nâng cao, phần Cấu hình trong Lazada còn hỗ trợ Nhà bán hàng cấu hình thêm kho đồng bộ sản phẩm và đồng bộ đơn hàng.

Kho đồng bộ

Tính năng này chỉ xuất hiện ở các website sử dụng Tồn kho nâng cao. Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho 
 • Kho đồng bộ đơn hàng 

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là “Kho tổng“. Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

♣ Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng.

Khi một đơn hàng được đồng điệu từ Lazada về Haravan, những loại sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn dư theo Kho được thông số kỹ thuật .

♣ Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho.

Trường hợp 1: Nếu không chọn kho căn cứ Lazada (mặc định kho tổng):

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 1.000.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0 
 • Nếu không có quản lý tồn kho: lấy mặc định 999.999

Trường hợp 2: Có chọn kho căn cứ lazada:

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 1.000.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy số lượng tồn kho = số Tồn – số Đặt theo từng kho hàng (căn cứ theo Location ID).

   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0 
 • Nếu không có quản lý tồn kho: lấy mặc định 1.000.000

Ngắt kết nối Lazada

Để thực thi ngắt liên kết với Lazada, Nhà bán hàng :

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Lazada > Cấu hình.
 2. Nhà bán hàng nhấn chọn Xóa kênh.

 3. Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Xóa kênh.

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE