Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiUniform Commercial Code (UCC) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Uniform Commercial Code (UCC) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Uniform Commercial Code ( UCC ) là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Commercial Code ( UCC ) – Definition Uniform Commercial Code ( UCC ) – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Uniform Commercial Code (UCC)
Tiếng Việt Bộ Luật Thương Mại Thống Nhất
Chủ đề Kinh tế
Ký hiệu/viết tắt UCC

Định nghĩa – Khái niệm

Uniform Commercial Code (UCC) là gì?

Bộ luật thương mại thống nhất ( UCC ) là một bộ luật và lao lý được tiêu chuẩn hóa để thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại. Sau đó, mã UCC được xây dựng vì ngày càng khó khăn vất vả hơn cho những công ty thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại trên những dòng trạng thái với những luật khác nhau của tiểu bang

  • Uniform Commercial Code (UCC) là Bộ Luật Thương Mại Thống Nhất.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Uniform Commercial Code (UCC) nghĩa là Bộ Luật Thương Mại Thống Nhất.

Bộ luật thương mại thống nhất (UCC) rất quan trọng vì nó giúp các công ty ở các tiểu bang khác nhau giao dịch với nhau bằng cách cung cấp một khung pháp lý và hợp đồng tiêu chuẩn. Luật UCC đã được hầu hết các tiểu bang ở Hoa Kỳ áp dụng đầy đủ mặc dù có một số thay đổi nhỏ từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, mã UCC bao gồm chín điều riêng biệt. Các bài viết của UCC chi phối các loại giao dịch khác nhau, bao gồm cả ngân hàng và các khoản vay.

Bộ luật được soạn thảo bởi Hội nghị toàn nước của những Ủy viên hội đồng pháp luật tiểu bang, và được vận dụng ở hầu hết những tiểu bang vào thập niên 1950. ( Chỉ riêng Louisiana không phê chuẩn khá đầy đủ bộ luật này, đã vận dụng điều 3 của UCC, đề cập đến chi phiếu, hối phiếu và công cụ khả nhượng ) .

Definition: The Uniform Commercial Code (UCC) is a standardized set of laws and regulations for transacting business. Then UCC code was established because it was becoming increasingly difficult for companies to transact business across state lines given the various state laws.
The Uniform Commercial Code (UCC) is important since it helps companies in different states to transact with each other by providing a standard legal and contractual framework. The UCC laws have been fully adopted by most states in the U.S. Although there are some slight variations from state-to-state, the UCC code consists of nine separate articles. The UCC articles govern various types of transactions, including banking and loans.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Bộ luật có chín mục riêng không liên quan gì đến nhau, gọi là những điều .
Điều quan trọng nhất là

Điều 3, đề cập đến các công cụ khả nhượng;

Điều 4, đề cập đến tiền gửi và thu của ngân hàng nhà nước ;
Điều 5 đề cập tới những thư tín dụng ;
Điều 7 đề cập đến phiếu kho và những chứng từ về quyền sở hữu khác ;

Điều 8 và Điều 9 đề cập đến các Khoản cho vay được bảo đảm.

General Provisions : establishes definitions and certain parameters for how the Uniform Commercial Code ( UCC ) is to be applied

  1. The sale of goods, excluding real estate and service contracts
  2. Checks, drafts, and other negotiable instruments
  3. Bank deposits and collections
  4. Letters of credit
  5. Bulk sales, auctions, and liquidations of assets
  6. Documents of title, including warehouse receipts, bulk sales, and bills of lading (BoL)
  7. Investment securities
  8. Secured transactions of personal property, agricultural liens, promissory notes, consignments, and security interests

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Uniform Commercial Code ( UCC )

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Uniform Commercial Code (UCC) là gì? (hay Bộ Luật Thương Mại Thống Nhất nghĩa là gì?) Định nghĩa Uniform Commercial Code (UCC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Commercial Code (UCC) / Bộ Luật Thương Mại Thống Nhất. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE