Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiDữ Liệu Thống Kê Dân Số 2020 Nêu Bật Những Thay Đổi...

Dữ Liệu Thống Kê Dân Số 2020 Nêu Bật Những Thay Đổi Về Dân Số Địa Phương Và Sự Đa Dạng Về Chủng Tộc Và Sắc Tộc Của Quốc Gia

Thống Kê Dân Số 2020 đã sử dụng hai thắc mắc bắt buộc riêng không liên quan gì đến nhau ( một về Người La-tinh nói tiếng Tây Ban Nha hoặc nguồn gốc Mỹ La-tinh ( Chỉ có bằng tiếng Anh ), và một về chủ đề chủng tộc ( Chỉ có bằng tiếng Anh ) ) để tích lũy thông tin về chủng tộc và dân tộc bản địa của dân số Hoa Kỳ – thể theo những tiêu chuẩn ( Chỉ có bằng tiếng Anh ) do Văn Phòng Quản Lý Và Ngân Sách Hoa Kỳ Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách ( OMB ) đề ra vào năm 1997. Dựa trên điều tra và nghiên cứu trong thập kỷ qua của chúng tôi ( Chỉ có bằng tiếng Anh ), chúng tôi đã nâng cấp cải tiến phong cách thiết kế hai thắc mắc riêng không liên quan gì đến nhau này và update quá trình giải quyết và xử lý và mã hóa dữ liệu cho Thống Kê Dân Số 2020. Công việc này khởi đầu vào năm năm ngoái với nghiên cứu và điều tra và thử nghiệm tập trung chuyên sâu vào những phát hiện từ quy trình Thử Nghiệm Nội Dung Quốc Gia năm ngoái, và những phong cách thiết kế này đã được đưa vào cuộc Thử Nghiệm Thống Kê Dân Số 2018 ( Chỉ có bằng tiếng Anh ) .

Những cải tiến và thay đổi (Chỉ có bằng tiếng Anh) này đã cho phép chúng tôi mô tả một cách kỹ lưỡng và chính xác hơn cách mọi người tự xác định danh tính của họ, từ đó chúng tôi có được một bức tranh chính xác hơn về cách mọi người kê khai chủng tộc và nguồn gốc Tây Ban Nha của họ theo định dạng hai câu hỏi. Những thay đổi này cho thấy rằng dân số Hoa Kỳ là đa chủng tộc và đa dạng hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã đo lường được trong quá khứ.

Chúng tôi tin tưởng rằng phần lớn là do những cải tiến về mặt thiết kế của hai câu hỏi đặc biệt dành cho mục đích thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu về chủng tộc, cũng như một số thay đổi về nhân khẩu học trong 10 năm qua.

Bộ dữ liệu tái phân chia khu vực từ Thống Kê Dân Số 2020 được công bố hôm nay cho chúng ta một cái nhìn nhanh mới về thành phần chủng tộc và dân tộc của đất nước chúng ta, là kết quả của những cải tiến trong quá trình thiết kế, xử lý và mã hóa các câu hỏi về chủng tộc và dân tộc.

“ Khi quốc gia tất cả chúng ta tăng trưởng, chúng tôi đã liên tục tăng trưởng cách chúng tôi xác lập chủng tộc và dân tộc bản địa ( Chỉ có bằng tiếng Anh ) của những người sống ở đây, ” Nicholas Jones, giám đốc và cố vấn cấp cao về nghiên cứu và điều tra và tiếp cận chủng tộc và sắc tộc tại Cục Thống Kê Dân Số cho biết. “ Đợt công bố ngày ngày hôm nay về tài liệu tái phân loại khu vực từ Thống Kê Dân Số 2020 cho tất cả chúng ta một cái nhìn toàn diện và tổng thể mới về thành phần chủng tộc và dân tộc bản địa cũng như sự phong phú của quốc gia tất cả chúng ta. Những nâng cấp cải tiến mà chúng tôi đã đạt được cho Thống Kê Dân Số 2020 cho tất cả chúng ta một bức tranh đúng mực hơn về cách mọi người tự xác lập bản thân khi vấn đáp hai câu hỏi đặc biệt quan trọng về chủng tộc và nguồn gốc Tây Ban Nha, điều mà cho tất cả chúng ta thấy rằng dân số Hoa Kỳ đa chủng tộc và phong phú hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã đo lường và thống kê trước kia. ”

Điểm nổi bật về chủng tộc và dân tộc:

  • Dân số người Da Trắng vẫn là chủng tộc hoặc nhóm dân tộc đông nhất ở Hoa Kỳ, với 204,3 triệu người được xác định là người Da Trắng. Nhìn chung, 235,4 triệu người đã xác định họ là người Da Trắng riêng biệt hoặc kết hợp với một nhóm khác. Tuy nhiên, dân số chỉ là người Da Trắng đã giảm 8,6% kể từ năm 2010.
  • Dân số có Hai hoặc Nhiều Chủng Tộc (còn được gọi là dân số Đa Chủng Tộc ) đã thay đổi đáng kể tính từ năm 2010. Dân số Đa Chủng Tộc được xác định là 9 triệu người vào năm 2010 và hiện là 33,8 triệu người vào năm 2020, tăng lên 276%.
  • Các dân số đa chủng tộc “kết hợp” ở tất cả các nhóm chủng tộc chịu trách nhiệm cho hầu hết những thay đổi tổng thể trong mỗi nhóm chủng tộc.
  • Dân số thuộc tất cả các chủng tộc đơn lẻ hoặc nhóm kết hợp đã tăng lên. Dân số thuộc Một Số Chủng Tộc Khác hoặc theo nhóm kết hợp (49,9 triệu) đã tăng 129%, vượt cả dân số người Da Đen hay người Mỹ Đen (46,9 triệu) và trở thành chủng tộc đơn lẻ hoặc theo nhóm kết hợp đông người thứ hai.
  • Các dân số chủng tộc lớn nhất tiếp theo là người Châu Á đơn lẻ hoặc theo nhóm kết hợp (24 triệu), người Thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ hay Thổ dân Alaska đơn lẻ hoặc nhóm kết hợp (9,7 triệu), và người Thổ dân Hawaii hoặc người Đảo Thái Bình Dương khác đơn lẻ hoặc theo nhóm kết hợp (1,6 triệu).
  • Dân số Người La-tinh nói tiếng Ban Nha hoặc Mỹ La-tinh, bao gồm người thuộc bất kỳ chủng tộc nào, là 62,1 triệu vào năm 2020. Dân số người La-tinh nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Mỹ La-tinh đã tăng 23%, trong khi dân số không phải người La-tinh nói tiếng Tây Ban Nha hoặc nguồn gốc Mỹ La-tinh đã tăng 4,3% kể từ năm 2010.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc so sánh dữ liệu này giữa dữ liệu chủng tộc của Thống Kê Dân Số 2020 và Thống Kê Dân Số 2010 cần được thực hiện một cách thận trọng, cần tính đến những cải tiến mà chúng tôi đã áp dụng đối với các câu hỏi về chủng tộc và nguồn gốc Tây Ban Nha và cách chúng tôi mã hóa các thông tin thu được từ công chúng.

Theo đó, dữ liệu từ Thống Kê Dân Số 2020 cho thấy sự phân bổ khác nhau nhưng hợp lý và đúng theo kỳ vọng từ Thống Kê Dân Số 2010 cho dân số người Da Trắng đơn lẻ, Một Số Chủng Tộc Khác hoặc dân số kết hợp, và dân số đa chủng tộc, đặc biệt đối với những người tự xác định mình là người Da Trắng lẫn Một Số Chủng Tộc Khác.

Những kết quả này không gây ngạc nhiên vì chúng phù hợp với nghiên cứu của chuyên gia Cục Thống Kê Dân Số và các phát hiện tương ứng (Chỉ có bằng tiếng Anh) trong thập kỷ vừa qua, đặc biệt là kết quả về tác động của định dạng của các câu hỏi về chủng tộc và dân tộc từ cuộc Thử Nghiệm Nội Dung Quốc Gia 2015.

Cục Thống Kê Dân Số sử dụng một số biện pháp để phân tích sự đa dạng về chủng tộc và dân tộc (Chỉ có bằng tiếng Anh) của đất nước chúng ta.

Cục Thống Kê Dân Số sử dụng Chỉ Số Đa Dạng (Diversity Index, hoặc DI) để đo xác suất mà hai người được chọn ngẫu nhiên sẽ thuộc các nhóm chủng tộc và dân tộc khác nhau.

DI được số lượng giới hạn giữa 0 và 1. Giá trị 0 chỉ ra rằng toàn bộ mọi người thuộc một nhóm dân số đều có những đặc thù chủng tộc và dân tộc bản địa giống nhau. Giá trị gần bằng 1 chỉ ra rằng hầu hết mọi người thuộc một nhóm dân số đều có những đặc thù chủng tộc và dân tộc bản địa khác nhau .

Chúng tôi đã chuyển đổi xác suất này thành tỷ lệ phần trăm để làm cho chúng dễ hiểu hơn. Trong định dạng này, DI cho chúng ta biết khả năng hai người được chọn ngẫu nhiên sẽ thuộc các nhóm chủng tộc và dân tộc khác nhau.

Sử dụng cùng một phép tính DI cho dữ liệu tái phân chia khu vực năm 2020 và 2010, khả năng để hai người được chọn ngẫu nhiên sẽ thuộc các nhóm chủng tộc hoặc dân tộc khác nhau đã tăng lên <61,1% vào năm 2020 từ 54,9% vào năm 2010>.

Nói chung, các tiểu bang (state) có điểm DI cao nhất nằm ở phía Tây (Hawaii, California và Nevada), phía Nam (Maryland và Texas; cùng với Đặc Khu Columbia, được coi như tương đương với một tiểu bang (state)) và phí Đông Bắc (New York và New Jersey).

Hawaii có điểm DI cao nhất vào năm 2020 là 76%, cao hơn một chút so với năm 2010 (75,1%).

Tham khảo thông tin về thành phần chủng tộc và dân tộc của tiểu bang (state) và quận/hạt của quý vị, cũng như các thước đo về sự đa dạng khác nhau tại .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE