Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWiki'uyên bác' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘uyên bác’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” uyên bác “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ uyên bác, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ uyên bác trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sản phẩm của học vấn uyên bác

2. Thậm chí cả 3 nhà uyên bác.

3. Đây là công nghệ của phái Uyên bác.

4. Vậy thì dịch giả uyên bác ấy là ai?

5. Sư là một người rất tài năng uyên bác.

6. Cám ơn, thưa bà Grey.Thật là học vấn uyên bác

7. Ông tin vào sự uyên bác của những thế hệ đã qua.

8. Các Phái Uyên bác, Dũng cảm, Hữu nghị, Trung thực, Quên mình.

9. Lời ghi chú ở lề cho thấy sự uyên bác của dịch giả.

10. Cho tôi biết, tại sao cậu lại đầu hàng phái Uyên bác?

11. Đó là công việc của các học giả& lt; br / & gt; uyên bác.

12. Ông Haug là một học giả uyên bác và nhà ngôn ngữ học tài ba.

13. Tris, tôi nghĩ cậu nên đến phái Uyên bác để tự tay giết Jeanine.

14. Ở Pháp, những nhà toán học được xem là giới trí thức uyên bác .

15. Dương Tiêu tinh thông khá nhiều võ công các môn phái, võ học uyên bác.

16. Vậy còn những điều tốt đẹp khi trở thành vợ của một trí tuệ uyên bác?

17. Ý tưởng này thật uyên bác, nhưng như thường lệ, ở Maycomb nó không đạt hiệu quả nhiều.

18. Hầu như cả đời, ông là nhà thông thái ở Ngôi nhà của sự uyên bác tại Bagdad.

19. Các bạn đang đọc một bài viết uyên bác, phân tích uyên thâm về hệ miễn dịch,

20. “NGAY CẢ nhiều người không theo đạo Đấng Christ cũng xem Ngài là thầy dạy uyên bác và khôn ngoan.

21. Khi nối nghiệp cha vào năm 1526, Robert Estienne được coi là một nhà ngôn ngữ học uyên bác.

22. Một giáo sư uyên bác có mặt ở đó đã hỏi tôi: “Nhưng nếu nó không hoạt động thì sao?”

23. Kia một chính khách uyên bác, công tâm, mạnh mẽ một Daniel Webster khác, một nhà hùng biện lưu loát.

24. Họ được người ta gọi một cách đơn giản là ra-bi, “nhà uyên bác của I-xra-en”.

25. Brynjólfur cho rằng Codex Regius được biên soạn bởi Saemundr Uyên bác – một tu sĩ người Iceland sống vào thế kỷ 12.

26. Nhờ sự học hành giỏi giang đó, khi lớn lên, Lý Nguyên Hạo là một người có học thức uyên bác.

27. Giống như nhiều ngôn ngữ châu Âu khác, tiếng Catalunya mượn nhiều từ uyên bác từ tiếng Hy Lạp và Latinh.

28. Tuy nhiên, ngay cả những người phản đối cũng phải công nhận bộ Mishneh Torah là một công trình uyên bác.

29. Những nhà uyên bác này tạo ra một hệ thống tín ngưỡng bao quanh khái niệm của họ về luật truyền khẩu.

30. Lúc đó, Đức Chúa Trời không chọn một vị vua hùng mạnh, một thầy tế lễ uyên bác, hoặc một quan trưởng giàu có.

31. Trong số những người hiện diện có một người được xem là nhân vật uyên bác nhất vào thời đó, Eusebius ở thành Caesarea.

32. Học giả Do Thái Jacob Neusner giải thích thêm: “ ‘Môn đồ của nhà uyên bác’ là một đồ đệ gắn bó với ra-bi.

33. Một là đẳng cấp của anh ta hai là kiến thức uyên bác về huấn luyện. với dòng dõi anh hùng hào kiệt.

34. Không một chữ nào, hoặc trong bộ luật Torah hoặc trong lời của các nhà uyên bác [về Talmud], xác nhận điều này cả”.

35. Địa vị vô song của họ đã giúp phát sinh một sự sùng bái đặc biệt dành cho những người ra-bi uyên bác.

36. Ông Montano là người xuất chúng không những vì có học thuật uyên bác mà còn vì hết mực yêu mến Lời Đức Chúa Trời.

37. Điều đặc biệt đáng lưu ý là cách mà Alfonso de Zamora, một học giả uyên bác gốc Do Thái, đã chuyển tự danh của Đức Chúa Trời.

38. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo thử Chúa Giê-su, ngài không dựa vào sự khôn ngoan uyên bác cũng như kinh nghiệm dày dạn của mình.

39. Nhưng tôi nghĩ có thể tiếng nói quyền lực và uyên bác nhất trong số đó lại chính là tiếng nói của vật vô tri vô giác này, hình trụ Cyrus.

40. Niketas Choniates (viii.238, x.334) đã ca ngợi thầy mình là người uyên bác nhất trong độ tuổi của ông, một sự phán xét rất khó mà tranh cãi.

41. Lupita Nyong’o vai Maz Kanata: Một nhân vật uyên bác có khả năng tâm linh, là chủ của một quán rượu ở trên hành tinh nhiệt đới thanh bình Takodana.

42. Ông Steinsaltz nói như sau về diễn biến của cuộc thảo luận: “Viện trưởng hoặc nhà uyên bác đứng lên thuyết trình, lý giải theo ý riêng về vấn đề.

43. Làm thế nào mà ở một vài nơi kinh thánh lại trở nên rất man rợ, trong khi ở một vài nơi khác lại uyên bác một cách khác thường?

44. Người ta không học Torah qua việc học luật pháp Môi-se, nhưng qua việc nhận thấy luật pháp thể hiện trong hành động và việc làm của những nhà uyên bác sống.

45. Một nhà uyên bác được trích dẫn trong sách Talmud tả các ra-bi trao đổi với nhau những lời “như lửa toé” trong cuộc tranh luận (Hullin 137b, sách Talmud từ Ba-by-lôn).

46. Môi-se là một học giả uyên bác trong thời ông, không những hiểu biết về sự khôn ngoan của người Ai Cập mà còn về ngôn ngữ Hê-bơ-rơ của tổ phụ ông.

47. Trong một thành phố Chicago của tương lai, xã hội được phân chia thành năm môn phái khác nhau: Abnegation (vị tha), Amity (Hữu Nghị), Candor (trung thực), Dauntless (gan dạ), và Erudite (uyên bác).

48. Dựa theo nguồn sử liệu không xác thực Historia Augusta cho biết Numerianus là một văn nhân uyên bác, hòa đồng, tử tế và nổi tiếng về tài hùng biện và làm thơ tuyệt vời.

49. Và khi tôi trưởng thành, tôi đã được nghe rất nhiều kinh nghiệm sự hiểu biết và sự từng trải tại chính cái bàn này Tôi đã bắt đầu gọi nó là chiếc bàn uyên bác

50. Chủ Tịch Joseph Fielding Smith (1876–1972), một trong những nhà văn sáng tác nhiều nhất của Giáo Hội, có một nguyên tắc hướng dẫn qua sự uyên bác về phúc âm trong cuộc sống của mình.

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE