Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiThẩm định dữ liệu (model validation) trong ASP.NET Core | Tự học...

Thẩm định dữ liệu (model validation) trong ASP.NET Core | Tự học ICT

Thẩm định dữ liệu ( data validation ) là việc kiểm tra dữ liệu trước khi giải quyết và xử lý nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu phân phối những nhu yếu đặt ra .Đây là một chủ đề rất quan trọng trong tăng trưởng ứng dụng nói chung. Đối với ứng dụng web, do đặc thù phân tán và nhiều người dùng, data validation càng có vai trò đặc biệt quan trọng .Trong ứng dụng ASP.NET Core, thẩm định và đánh giá dữ liệu triển khai trên trình duyệt ( client-side ) và trước khi giải quyết và xử lý dữ liệu trên server ( server-side ). Data validation được thiết kế xây dựng tích hợp trong ASP.NET Core giúp lập trình viên thuận tiện tích hợp data validation trong ứng dụng, cả client-side và server-side .

Data validation là gì ?

Trước khi sử dụng một dữ liệu ( ví dụ, để tạo object ), bạn cần bảo vệ rằng :

 • Dữ liệu cần định dạng chính xác. Ví dụ một địa chỉ email phải đảm bảo có dạng chính xác của một email.
 • Số cần nằm trong một giới hạn nhất định. Ví dụ, giá trị năm không thể nhận giá trị âm, số lượng không thể nhận giá trị âm.
 • Một số giá trị là bắt buộc, một số dữ liệu khác là tùy chọn. Ví dụ bạn có thể bắt buộc người dùng phải cung cấp email cho proifile nhưng số điện thoại lại không bắt buộc.
 • Giá trị phải tuân thủ yêu cầu của nghiệp vụ. Ví dụ hệ số lương phải đi theo ngạch-bậc chứ không thể nhận giá trị tự do.

Đây chỉ là một số ít nhu yếu cơ bản nhất tương quan đến dữ liệu mà bất kể chương trình nào cũng đặt ra .

Thẩm định dữ liệu (data validation) là quá trình kiểm tra dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu đó đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Trong một ứng dụng web, dữ liệu hoàn toàn có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ, bạn hoàn toàn có thể tải dữ liệu từ file, đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, nhận dữ liệu từ người dùng qua form / Url .Nhìn chung bạn hoàn toàn có thể tạm tin yêu dữ liệu ở server ( dữ liệu từ file trên server hoặc cơ sở dữ liệu ) .Tuy nhiên bạn tuyệt đối không được tin yêu dữ liệu đến từ truy vấn. Dữ liệu này hoàn toàn có thể nằm trong form, trong route data, hoặc query string. Bạn không hề bảo vệ rằng người dùng luôn nhập đúng dữ liệu mình nhu yếu. Bạn cũng không hề chắc như đinh là dữ liệu được truyền đi nguyên vẹn từ trình duyệt tới server .Do vậy, bạn luôn cần kiểm tra dữ liệu người dùng trước khi sử dụng trong action .Trong ứng dụng web, đánh giá và thẩm định dữ liệu hoàn toàn có thể diễn ra ở hai nơi :

 1. Trên trình duyệt: cơ chế này được gọi là client-side validation và sử dụng Javascript. Mặc dù rất tiện lợi cho người dùng, cơ chế này rất không đáng tin.
 2. Trên server: còn được gọi là server-side validation. Cơ chế thẩm định dữ liệu trên server của ASP.NET Core hoạt động ngay sau model binding nhưng trước khi thực thi action. Đây là cơ chế thẩm định đáng tin cậy và bạn nên (thậm chí là phải) sử dụng nó.

Trong ASP.NET Core, cơ chế model binding tạo ra cho bạn một model (binding model). Cơ chế thẩm định dữ liệu hoạt động trên binding model. Do vậy server-side validation trong ASP.NET Core cũng được gọi là model validation.

Model validation bảo vệ rằng những trường dữ liệu của binding Mã Sản Phẩm bảo vệ những nhu yếu bạn đã đặt ra trước khi sử dụng .Nhìn chung, bạn nên tích hợp cả hai loại validation : client-side validation để tạo thưởng thức người dùng tốt cũng như tương hỗ một phần cho server-side ; server-side validation để bảo vệ sự đúng mực và bảo đảm an toàn của dữ liệu trước khi giải quyết và xử lý .

Model validation trong ASP.NET Core MVC

Để hiểu rõ hơn những yếu tố vừa trình diễn, hãy cùng thực thi một bài thực hành thực tế nhỏ. Trong bài thực hành thực tế này tất cả chúng ta sẽ kiến thiết xây dựng tính năng tạo mới dữ liệu trong một ứng dụng MVC quản trị profile người dùng .

1. Tạo dự án ASP.NET Core MVC mới

Tạo dự án Bất Động Sản ASP.NET Core mới sử dụng template Web Application ( Model-View-Controller ). Bạn cũng hoàn toàn có thể tạo project rỗng rồi tự tự thông số kỹ thuật. Đặt tên project là WebApplication1 .

2. Tạo domain model class

Tạo file Profile. cs trong thư mục Models và viết code như sau :

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
namespace WebApplication1.Models {
  public class Profile {
    public int Id { get; set; }
    [Required]
    [StringLength(100)]
    public string FirstName { get; set; }
    [Required]
    [StringLength(100)]
    public string LastName { get; set; }
    [Required]
    [EmailAddress]
    public string Email { get; set; }
    [Phone]
    public string PhoneNumber { get; set; }
  }
}

Các attribute [Required], [StringLength], [EmailAddress], [Phone] được gọi là các data annotation. Chúng bổ sung thông tin cho các property. Các thông tin này được cơ chế model validation của ASP.NET Core đọc và xử lý cả ở client và server.

3. Tạo controller class

Tạo file ProfileController. cs trong thư mục Controllers và viết code như sau :

using System.Collections.Generic;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using WebApplication1.Models;
namespace WebApplication1.Controllers {
  public class ProfileController : Controller {
    private static List Profiles { get; } = new List {
      new Profile { Id = 1, FirstName = "Donald", LastName = "Trump", Email = "trump@gmail.com"},
      new Profile { Id = 2, FirstName = "Barack", LastName = "Obama", Email = "obama@gmail.com"},
    };
    public IActionResult Create() {
      var profile = new Profile();
      return View(profile);
    }
    [HttpPost]
    public IActionResult Create(Profile profile) {
      if (!ModelState.IsValid) {
        return View(profile);
      }
      Profiles.Add(profile);
      return RedirectToAction("Index");
    }
    public IActionResult Index() {
      return View(Profiles);
    }
  }
}

3. Tạo các view

Tạo Index view (/Views/Profile/Index.cshtml) như sau:

@using WebApplication1.Models
@model List
Create

    @foreach (var p in Model) {
      
    }
  
First Name Last Name Email Phone
@p.FirstName @p.LastName @p.Email @p.PhoneNumber

Tạo Create view (/Views/Profile/Create.cshtml) như sau:

@model WebApplication1.Models.Profile
Back
@section Scripts { @{await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");} }

Chạy thử ứng dụng với Url / profile. Khi thử nghiệm năng lực tạo dữ liệu mới hãy chú ý :

 1. Nếu bạn không nhập các trường dữ liệu bắt buộc (FirstName, LastName, Email), site sẽ tải lại với thông báo lỗi ở sau từng ô nhập.
 2. Nếu bạn nhập giá trị không hợp lệ cho Email, site không tải lại mà đưa ra thông báo lỗi ngay lập tức.
 3. Nếu bạn nhập giá trị Phone không hợp lệ, site tải lại và báo lỗi ở sau ô nhập Phone.
 4. Nếu bạn nhập dữ liệu hợp lệ, site sẽ điều hướng trở lại trang /profile.

Trong trường hợp 1, server-side validation hoạt động giải trí tích hợp với client-side validation ( khi tải lại trang ). Trong trường hợp 2 chỉ có client-side validation hoạt động giải trí ( dữ liệu chưa trả về server ). Trường hợp 3 giống như trường hợp 1 nhưng với điều kiện kèm theo khác ( dữ liệu Phone không hợp lệ ) .

DataAnnotations

Data annotation là các attribute cung cấp thông tin bổ sung cho các property hoặc class của C#. Loại thông tin bổ sung này còn được gọi là metadata – dữ liệu về dữ liệu.

Trong ví dụ trên bạn đã mô tả property FirstName với hai attribute [Required][StringLength(100)]. [Required] bổ sung thông tin rằng FirstName là một trường bắt buộc – nghĩa là nó không được nhận giá trị null. [StringLength(100)] bổ sung thông tin rằng độ dài tối đa của trường này là 100 ký tự.

Tương tự như vậy, [EmailAddress] báo rằng dữ liệu của trường Email phải có định dạng của một email hợp lệ, [Phone] báo rằng dữ liệu của trường PhoneNumber phải có định dạng của một số điện thoại hợp lệ.

Như vậy, kết hợp lại, khi định nghĩa lớp Profile, bạn đã đặt ra yêu cầu:
1. FirstName và LastName phải có giá trị và ngắn hơn 100 ký tự;
2. Email là bắt buộc và phải là một email hợp lệ;
3. Phone phải là số điện thoại hợp lệ nhưng không bắt buộc.

Các metadata được chính sách server-side đọc và sử dụng khi thẩm định và đánh giá binding Mã Sản Phẩm. Đối với client-side validation, tag helper cũng sử dụng những thông tin này để sinh ra html và tích hợp hoạt động giải trí với jQuery .Nếu muốn sử dụng chính sách validation trong ASP.NET Core, bạn bắt buộc phải miêu tả Mã Sản Phẩm với data annotation .

C# cung cấp một loạt các attribute như vậy trong không gian tên System.ComponentModel.DataAnnotations.

Sau đây là 1 số ít attribute thường gặp :

 • [CreditCard] – phải có định dạng của thẻ credit hợp lệ
 • [MinLength(min)] – độ dài tối thiểu của collection
 • [Range(min, max)] – xác định vùng giá trị
 • [RegularExpression(regex)] – giá trị phải phù hợp với regex
 • [Url] – giá trị phải có định dạng của Url hợp lệ
 • [Compare] – so sánh giá trị của hai property (ví dụ email và confirm email, password và confirm password)

Data annotation không chỉ được sử dụng trong ASP.NET Core validation. Entity Framework cũng sử dụng những attribute này .

Server-side validation

Trong ASP.NET Core, cơ chế thẩm định dữ liệu luôn được thực hiện trên binding model ngay trước khi thực thi action. Tức là dù bạn không làm gì hết, cơ chế thẩm định vẫn tự động thực hiện nếu có tạo ra binding model.

Trong ví dụ trên, trước khi gọi phương thức action IActionResult Create(Profile profile){ ... }, ASP.NET Core phải tạo ra binding model (kiểu Profile). Khi tạo ra object profile, cơ chế model validation được gọi tự động để kiểm tra tính hợp lệ của các trường FirstName, LastName, Email, Phone. Nếu tất cả các trường hợp lệ thì kết quả thẩm định là đạt. Chỉ cần 1 trường không đạt thì thẩm định không đạt.

Tuy nhiên, trong action bạn phải tự mình xác lập cần làm gì với tác dụng thẩm định và đánh giá. ASP.NET Core không tự động hóa giải quyết và xử lý hiệu quả này. Nó chỉ báo cho bạn biết tác dụng đánh giá và thẩm định .

ASP.NET Core lưu kết quả thẩm định trong property ModelState. Đây là một object của class ModelStateDictionary. Nó lưu thông tin chung về thẩm định (thành công/ thất bại) trong property IsValid.

Mặc dù bạn có hàng loạt tự do khi giải quyết và xử lý tác dụng đánh giá và thẩm định, ứng dụng ASP.NET Core thường vận dụng quy mô giải quyết và xử lý như sau :

 1. Nếu validation thất bại => trả lại đúng binding model và view đã dùng để hiển thị binding model đó. Khi server-side validation chạy nó đã xác định rõ tất cả các vị trí lỗi. Do vậy khi render lại view (với binding model bị lỗi), bạn có thể chỉ rõ các vị trí lỗi để người dùng điều chỉnh. Việc render lại view với thông báo lỗi được ASP.NET Core hỗ trợ với Input tag helper và jQuery. Bạn sẽ học kỹ hơn trong phần client-side validation.
 2. Nếu validation thành công => xử lý và chuyển hướng sang một action khác.

Đây là cách tất cả chúng ta đã vận dụng trong ProfileController :

public IActionResult Create(Profile profile) {
  if (!ModelState.IsValid) {
    return View(profile); // render lại Create view với object profile lỗi
  }
  Profiles.Add(profile);
  return RedirectToAction("Index"); // chuyển hướng sang Index
}

Lưu ý rằng chính sách đánh giá và thẩm định trên server không có bất kỳ quan hệ gì với giao diện. Server kiểm tra và đưa lại cho bạn hiệu quả đúng / sai .Việc render lại view ( với thông tin lỗi ) được ASP.NET Core tương hỗ trải qua sử dụng Input tag helper và jQuery. Đây lại thuộc về client-side validation .

Client-side validation

Đến đây hẳn bạn vẫn do dự về chính sách validation trong ASP.NET Core. Mặc dù tất cả chúng ta đã lý giải server-side validation và vai trò của data annotation .Vấn đề rắc rối nằm ở việc tích hợp với client-side validation : Tại sao cùng một view khi tải lần đầu không hiển thị lỗi nhưng khi tải lần thứ hai ( với Mã Sản Phẩm bị lỗi ) lại hoàn toàn có thể hiển thị lỗi ; Tại sao có lỗi được báo ngay ( email không hợp lệ ) ; Tại sao có lỗi phải chờ gửi dữ liệu về server kiểm tra mới Open .Quay lại với form trong Create view :

  

Đoạn mã Razor trên khi chạy lần đầu sẽ sinh ra HTML như sau :

Hãy để ý thẻ input có hàng loạt attribute lạ data-val-*. Đây là những attribute do Input tag helper sinh ra dựa trên data annotation của model. Những attribute này dành cho sử dụng cùng thư viện jQuery.

Trong lượt tải tiên phong, validation không hoạt động giải trí và thẻ span giờ đang trống .Nếu bạn submit form với trường FirstName để trống, form sẽ tải lại. Nội dung của nhóm này giờ biến thành như sau :

The FirstName field is required.

Ở đây thẻ span đã được điền thông tin lỗi, đồng thời giá trị class cũng được kiểm soát và điều chỉnh từ field-validation-valid sang field-validation-error .

Như vậy, tag helper đã căn cứ vào kết quả thẩm định đối với FirstName để tự động sinh ra nội dung phù hợp. Lần đầu tải form, validation không hoạt động, tag helper không hiển thị lỗi. Lần tải thứ hai với model lỗi, tag helper sinh ra thông báo lỗi cho trường tương ứng.

Một điều rất may mắn là tất cả những gì chúng ta vừa trình bày ở trên đều được ASP.NET Core thực hiện tự động. Cái duy nhất bạn phải làm là sử dụng validation mesage tag helper asp-validation-for với thẻ span và ở vị trí mình cần.

Một sự hỗ trợ khác là validation summary tag helper:

Tag helper này giúp hiển thị một list lỗi tập trung chuyên sâu. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một trong ba giá trị : All, ModelOnly, None. Trong đó ,

 • “All” hiển thị tất cả các thông bao lỗi.
 • “ModelOnly” chỉ hiển thị lỗi liên quan trực tiếp đến binding model chứ không hiển thị lỗi liên quan đến property (đã hiển thị sẵn ở các ô nhập liệu).
 • “None” không hiển thị bất kỳ lỗi nào.

Kết luận

Trong bài học này chúng ta đã trao đổi chi tiết về cơ chế thẩm định dữ liệu trong ASP.NET Core, bao gồm data annotations attribute, server-side validation, client-side validation.

Mặc dù đây là một chủ đề phức tạp trong tăng trưởng ứng dụng web, những tương hỗ từ ASP.NET Core giúp Mã Sản Phẩm validation trở nên đơn thuần và tiện nghi hơn rất nhiều .Bạn cân chú ý quan tâm luôn luôn sử dụng validation trong ứng dụng của mình và sử dụng phối hợp cả client-side và server-side validation .

+ Nếu bạn thấy site hữu ích, trước khi rời đi hãy giúp đỡ site bằng một hành động nhỏ để site có thể phát triển và phục vụ bạn tốt hơn.
+ Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy giúp chia sẻ tới mọi người.
+ Nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi thêm, mời bạn viết trong phần thảo luận cuối trang.
Cảm ơn bạn!

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE