Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiMức lãi thế nào là cho vay nặng lãi? Chủ nợ ném...

Mức lãi thế nào là cho vay nặng lãi? Chủ nợ ném mắm tôm có được báo công an?

Trả lời:

Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN ( FDVN ). Đối với những nhu yếu tư vấn của Quý Khách, sau khi nghiên cứu và điều tra những lao lý pháp lý tương quan, FDVN có 1 số ít trao đổi như sau :

1. Quy định của pháp luật hiện hành về mức lãi suất cho vay

Căn cứ vào khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm ngoái lao lý về mức lãi suất vay theo sự thoản thuận của những bên như sau :

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác không được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có tương quan pháp luật khác. Căn cứ tình hình trong thực tiễn và theo đề xuất kiến nghị của nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh mức lãi suất vay nói trên và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất .
Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được lao lý tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá không có hiệu lực thực thi hiện hành. ”

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành thì mức lãi suất mà các bên thỏa thuận không được vượt quá 20% /năm. Cụ thể, mức lãi suất vay tối đa pháp luật cho phép là 1.666%/tháng, với khoản vay nêu trên, mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật mà em dâu Quý Khách phải trả là 333.200 đồng/tháng (20.000.000 đồng x 1,666%/tháng).

Căn cứ vào những tài liệu Quý Khách cung ứng thì đây em dâu của Quý Khách đã vay 20 triệu / tháng với mức lãi suất vay phải trả là 3 triệu / tháng, Tức là mức lãi suất vay ( % ) hàng tháng em dâu của Quý Khách phải trả là : 15 % / tháng ( gấp 09 lần ) so với mức lãi suất vay tối đa mà pháp lý đã pháp luật, là trái pháp luật pháp lý .

Tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định đối với lãi suất vượt quá lãi suất mà pháp luật đã quy định thì mức lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực. Tức là em dâu của Quý Khách chỉ phải trả khoản lãi là 333.200 đồng/tháng.

2. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Căn cứ vào Điều 201 Bộ luật Hình sự năm ngoái sửa đổi năm 2017 lao lý về Tội cho vay nặng lãi trong thanh toán giao dịch dân sự như sau :
“ 1. Người nào trong thanh toán giao dịch dân sự mà cho vay với “ lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhất ” lao lý trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm .
2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên ” thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm .
3. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm. ”

Như vậy, nhóm người cho em dâu của Quý Khách vay với mức lãi suất 15%/tháng gấp 09 lần mức lãi suất tối đa pháp luật có pháo có dấu hiệu cấu thành Tội cho vay nặng lãi như nêu trên.

Theo đó, tùy vào đặc thù và mức độ vi phạm mà nhóm người hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm

3. Nghĩa vụ và trách nhiệm trả khoản nợ.

Dựa vào trường hợp của Quý Khách hoàn toàn có thể chia thành những trường hợp sau :

Thứ nhất, khoản nợ nêu trên được xác lập sau khi em trai và em dâu của Quý Khách đã ly hôn và đương nhiên trong trường hợp này thì em dâu của Quý Khách sẽ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ trả nợ của mình do mình tự xác lập.

Thứ hai, Khoản nợ này được vay trong thời kỳ hôn nhân thì tùy thuộc vào mục đích vay để xác định em trai của Quý Khách có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ này hay không.

Căn cứ vào Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước lao lý như sau :

“Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có những nghĩa vụ và trách nhiệm chung về gia tài sau đây :
1. Nghĩa vụ phát sinh từ thanh toán giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận hợp tác xác lập, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà theo pháp luật của pháp lý vợ chồng cùng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ;
2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực thi nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thiết yếu của mái ấm gia đình ;
3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung ;
4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng gia tài riêng để duy trì, tăng trưởng khối gia tài chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập đa phần của mái ấm gia đình ;
5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo lao lý của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường ;
6. Nghĩa vụ khác theo lao lý của những luật có tương quan. ”
Mặt khác, theo Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp của vợ, chồng đơn cử :

“Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp so với thanh toán giao dịch do một bên triển khai lao lý tại khoản 1 Điều 30 hoặc thanh toán giao dịch khác tương thích với lao lý về đại diện thay mặt tại những điều 24, 25 và 26 của Luật này .

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Theo đó trong trường hợp này thì em trai của Quý Khách không hề biết việc vợ mình đi vay tiền dùng vào việc kinh doanh thương mại riêng và hai bên cũng không hề có sự thỏa thuận hợp tác mà do một bên tự xác lập, đồng thời cũng không nhằm mục đích ship hàng cho những trường hợp sau thì hoàn toàn có thể xác lập là nợ riêng của người vợ gồm :
“ 1. Nghĩa vụ phát sinh từ thanh toán giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận hợp tác xác lập, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà theo lao lý của pháp lý vợ chồng cùng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ;
2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực thi nhằm mục đích phân phối nhu yếu thiết yếu của mái ấm gia đình ;
3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung ;
4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng gia tài riêng để duy trì, tăng trưởng khối gia tài chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập hầu hết của mái ấm gia đình ;
5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo lao lý của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường ;
6. Nghĩa vụ khác theo lao lý của những luật có tương quan. ”

Và em trai của Quý Khách cũng không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện nếu giao dịch đó không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 30 “ Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình”; hoặc giao dịch khác phù hợp về đại diện tại Điều 24, 25, và 26 dưới đây:

“Điều 24. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

1. Việc đại diện thay mặt giữa vợ và chồng trong xác lập, thực thi, chấm hết thanh toán giao dịch được xác lập theo lao lý của Luật này, Bộ luật dân sự và những luật khác có tương quan .
2. Vợ, chồng hoàn toàn có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực thi và chấm hết thanh toán giao dịch mà theo lao lý của Luật này, Bộ luật dân sự và những luật khác có tương quan phải có sự đồng ý chấp thuận của cả hai vợ chồng .
3. Vợ, chồng đại diện thay mặt cho nhau khi một bên mất năng lượng hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện kèm theo làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện thay mặt theo pháp lý cho người đó, trừ trường hợp theo lao lý của pháp lý thì người đó phải tự mình thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm có tương quan .

Điều 25. Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh

1. Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh thương mại chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh thương mại là người đại diện thay mặt hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh thương mại đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh thương mại, vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác hoặc Luật này và những luật tương quan có pháp luật khác .
2. Trong trường hợp vợ, chồng đưa gia tài chung vào kinh doanh thương mại thì vận dụng pháp luật tại Điều 36 của Luật này .

Điều 26. Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng

1. Việc đại diện thay mặt giữa vợ và chồng trong việc xác lập, triển khai và chấm hết thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài chung có giấy ghi nhận quyền sở hữu, giấy ghi nhận quyền sử dụng gia tài chỉ ghi tên vợ hoặc chồng được triển khai theo lao lý tại Điều 24 và Điều 25 của Luật này .
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy ghi nhận quyền sở hữu, giấy ghi nhận quyền sử dụng gia tài tự mình xác lập, triển khai và chấm hết thanh toán giao dịch với người thứ ba trái với pháp luật về đại diện thay mặt giữa vợ và chồng của Luật này thì thanh toán giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo lao lý của pháp lý mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền hạn .
Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lượng hành vi dân sự mà bên kia có nhu yếu Tòa án xử lý ly hôn thì địa thế căn cứ vào pháp luật về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện thay mặt cho người bị mất năng lượng hành vi dân sự để xử lý việc ly hôn. ”

Như vậy, em dâu của Quý Khách có nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay mà mình đã xác lập. Và em trai của Quý Khách sẽ không phải đứng ra chịu một phần về số tiền gốc và lãi trên nếu thông tin Qúy Khách cung cấp là chính xác đầy đủ.

4. Hành vi ném mắm tôm, dầu, nhớt,…vào nhà người khác có bị coi là vi phạm pháp luật hay không? Và bị xử lý như thế nào?

Căn cứ vào điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 167 / 2013 / NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phòng, chống tệ nạn xã hội ; phòng cháy và chữa cháy ; phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình lao lý như sau :

“Điều 7. Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung

[ … ]
2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :
a ) Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc những chất khác làm hoen bẩn nhà tại, cơ quan, trụ sở thao tác, nơi sản xuất, kinh doanh thương mại của người khác ;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm b, d Khoản 2 Điều này;

b ) Buộc Phục hồi lại thực trạng khởi đầu so với hành vi pháp luật tại Điểm a, c Khoản 2 Điều này. ”

Như vậy, hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn vào gia đình của Quý Khách của nhóm người có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi nêu trên.

Trên đây là quan điểm tư vấn của FDVN tương quan đến nhu yếu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở điều tra và nghiên cứu những pháp luật pháp lý. Hy vọng quan điểm tư vấn của FDVN sẽ có ích cho Quý Khách .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE