Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiVenus trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Venus trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Or was Venus extremely hot?

Hay sao Kim rất nóng?

ted2019

Saumarez, Verulam and Vigilant in one division and Venus and Virago in a second, were diverted to intercept.

Saumarez, Verulam và Vigilant thuộc một đội, và Venus cùng Virago thuộc một đội khác đã chia thành mũi gọng kìm để đánh chặn.

WikiMatrix

In 2009 Oyeyemi was recognized as one of the women on Venus Zine’s “25 under 25” list.

Năm 2009 Oyeyemi được công nhận là một trong các phụ nữ trên danh sách “25 under 25” của tạp chí Venus Zine.

WikiMatrix

One part of it is dedicated to the worship of the goddess, Venus.

Một phần là dành để thờ phụng nữ thần Venus .

QED

The Colón Theater became one of the world’s top opera venues, and the city became the regional capital of radio, television, cinema, and theatre.

Nhà hát Colón trở thành một trong những địa điểm opera hàng đầu thế giới, và thành phố này đã trở thành thủ phủ của đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh và nhà hát.

WikiMatrix

Working conditions vary both between and within countries; even within individual countries, conditions can vary widely between venues.

Điều kiện làm việc khác nhau cả giữa và trong nước; ngay cả trong từng quốc gia, điều kiện có thể khác nhau giữa các địa điểm.

WikiMatrix

The venues and facilities of the 10th Asiad were the same venues and facilities that would be used in the 1988 Summer Olympics, as it was considered a test event.

Địa điểm và cơ sở vật chất Asiad lần thứ 10 trùng với địa điểm và cơ sở vật chất dùng trong Thế vận hội Mùa hè 1988 hai năm sau bởi vì đây được coi là sự kiện thử nghiệm.

WikiMatrix

Crixus will fare better in the smaller venues, until he is healed.

Crixus sẽ tốt hơn khi ở một nơi bé hơn. Cho đến khi hắn thực sự hồi phục

OpenSubtitles2018. v3

Duration: 1999-2006 Participants: K League Champions & FA Cup winners Last winners: Ulsan Hyundai Most wins: Suwon Samsung Bluewings (3) League champions versus FA Cup winners Matches took place at the home venue of the league champions Tie decided on the day with extra time and penalties, if needed K-League’s principle of official statistics is that final club succeeds to predecessor club’s history & records.

Giai đoạn: 1999-2006 Đội bóng tham gia: Đội vô địch K League & đội vô địch Cúp bóng đá Hàn Quốc Đội vô địch cuối cùng: Ulsan Hyundai Đội vô địch nhiều nhất: Suwon Samsung Bluewings (3) Đội vô địch giải đấu đấu với đội vô địch cúp Trận đấu diễn ra trên sân nhà của đội vô địch giải đấu Kết quả quyết định sau hiệp phụ và luân lưu, nếu cần thiết Nguyên tắc thống kê chính thức của K-League là đội bóng cuối cùng vượt qua lịch sử và kỉ lục của câu lạc bộ tiền nhiệm.

WikiMatrix

However, if the UK had breached EU law significantly, there were legal venues to discharge the UK from the EU via Article 7, the so-called “nuclear option” which allows the EU to cancel membership of a state that breaches fundamental EU principles, a test that is hard to pass.

Tuy nhiên, nếu Anh Quốc vi phạm pháp lý EU một cách đáng kể thì có những cơ sở pháp lý để đuổi nước Anh ra khỏi EU trải qua Điều 7, cái gọi là ” lựa chọn hạt nhân ” được cho phép EU hủy bỏ thành viên của một vương quốc vi phạm những nguyên tắc cơ bản của EU, một thử thách khó vượt qua .

WikiMatrix

Alice, Nara, Lime, and Yooyoung will continue to promote as Hello Venus, while Yoo Ara and Yoonjo will return to Pledis, pursuing careers in acting and continue their careers in music.

Alice, Nara, Lime, và Yooyoung sẽ tiếp tục hoạt động với nhóm trong khi Yoo Ara và Yoonjo sẽ trở lại Pledis, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và tiếp tục sự nghiệp của họ trong âm nhạc Hello Venus được hoàn toàn quản lý bởi Fantagio.

WikiMatrix

The simple bowl-shaped venue is to have acid orange seats and capacity for 44,442 people, but only in tournament mode.

Kiến trúc hình chiếc bát đơn thuần có những khán đài chứa được 44.442 người nhưng chỉ được vận dụng trong giải đấu .

WikiMatrix

The last time Venus was closest to the earth, in the year 1769 they found some disturbing erotic behavior among the natives in Tahiti.

Lần cuối cùng sao Venus gần trái đất, vào năm 1769, họ tìm thấy một số hành vi rối loạn khiêu dâm ở những người bản địa xứ Tahiti.

OpenSubtitles2018. v3

Increasing numbers of visitors are overloading limited venues leading to disorder, traffic jams and retailers jacking up their prices, all of which leaves a blot on the festival .

Lượng du khách tăng quá tải đã làm hạn chế các khu tổ chức dẫn đến tình trạng rối loạn giao thông, kẹt xe và nhiều nhà bán lẻ tăng giá, tất cả để lại vết nhơ cho lễ hội .

EVBNews

It happened that a transit of the planet Venus across the sun was calculated to occur on June 3, 1769.

Tình cờ có hiện tượng sao Kim đi ngang qua mặt trời mà người ta tính được là phải xảy ra ngày 3 tháng 6 năm 1769.

Literature

As a result, Ptolemaics abandoned the idea that the epicycle of Venus was completely inside the Sun, and later 17th century competition between astronomical cosmologies focused on variations of Tycho Brahe’s Tychonic system (in which the Earth was still at the center of the universe, and around it revolved the Sun, but all other planets revolved around the Sun in one massive set of epicycles), or variations on the Copernican system.

Vì thế, nửa sau thế kỷ 17 là thời hạn diễn ra cuộc tranh chấp giữa những quy mô thiên hà dựa trên mạng lưới hệ thống Tycho của Tycho Brahe ( trong đó Trái Đất vẫn nằm ở TT thiên hà và Mặt trời quay quanh nó, nhưng hàng loạt những hành tinh khác quay quanh Mặt trời theo rất nhiều hệ ngoại luân ), và hệ Copernicus .

WikiMatrix

The growth of electronic execution and the diverse selection of execution venues has lowered transaction costs, increased market liquidity, and attracted greater participation from many customer types.

Sự phát triển của thực hiện điện tử và các lựa chọn đa dạng của địa điểm thực hiện đã giảm chi phí giao dịch, thanh khoản thị trường tăng lên, và thu hút sự tham gia lớn hơn từ nhiều loại khách hàng.

WikiMatrix

They started off, like the Bhundu Boys, playing small clubs and pubs, but now many acts are so popular that they are filling larger venues.

Họ bắt đầu, chẳng hạn như Bhundu Boys, chơi ở các câu lạc bộ và quán nhỏ, nhưng bây giờ nhiều hoạt động phổ biến và họ được chơi ở nhiều địa điểm lớn hơn.

WikiMatrix

In March 2006 a life-size bronze sculpture of Fassie by artist Angus Taylor was installed outside Bassline, a music venue in Johannesburg.

Vào tháng 3 năm 2006, một tác phẩm điêu khắc bằng đồng của Fassie được thiết kế bởi nghệ sĩ Angus Taylor được lắp đặt bên ngoài Bassline, một địa điểm âm nhạc ở Johannesburg.

WikiMatrix

Roddick ‘s fellow American veteran Venus Williams also looked in trouble when she trailed Argentine teenager Paula Ormaechea by a set but recovered to win 4-6 6-1 6-3 on a sparsely populated Court Phillip Chatrier .

Đồng hương của Roddick là Venus Williams cũng gặp khó khăn khi để thua tay vợt trẻ người Achentina Paula Ormaechea ở set đầu tiên và lội ngược dòng để thắng 4-6 6-1 6-3 trên sân Phillip Chatrier vắng bóng khán giả .

EVBNews

The surface of Venus experiences average temperatures of 462° Celsius (864 Fahrenheit), crushing 90-bar pressures, and corroding clouds of carbon dioxide laced with sulfuric acid.

Bề mặt của sao Kim có nhiệt độ trung bình 462 °C (864 Fahrenheit), áp suất 90 bar, và những đám mây carbon dioxide ăn mòn kết hợp với axit sulfuric.

WikiMatrix

Such a process over geologic time causes water-rich planets such as the Earth to evolve into planets like Venus.

Quá trình này trải qua thời gian địa chất khiến các hành tinh nhiều nước như Trái Đất phát triển thành các hành tinh như sao Kim.

WikiMatrix

Additionally, the city hosted the 2012 UNFCCC Climate Negotiations and is set to host a large number of the venues for the 2022 FIFA World Cup.

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức Cuộc đàm phán Khí hậu UNFCCC 2012 và sẽ tổ chức một số lượng lớn các trận đấu cho FIFA World Cup 2022.

WikiMatrix

We’ll refund your wife’s organization and pay for whatever the cost of moving the event to a more appropriate venue.

Chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho tổ chức của vợ ngài và chi trả cho mọi chi phí để rời sự kiện này sang một địa điểm thích hợp hơn.

OpenSubtitles2018. v3

It is the largest scale tour the group has attempted to date, taking place at 41 venues with an estimated 150,000 fans attending.

Đây là chuyến lưu diễn có quy mô lớn nhất của nhóm tính tới thời điểm đó, trình diễn tại 41 điểm đến với lượng người hâm mộ ước tính khoảng 150,000 người.

WikiMatrix

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE