Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiSự khác biệt giữa vi nhân giống và nuôi cấy mô -...

Sự khác biệt giữa vi nhân giống và nuôi cấy mô – 2022 – Tin tức

Sự khác biệt chính giữa vi nhân giống và nuôi cấy mô là vi nhân giống là sản xuất một số lượng lớn thực vật từ nguyên liệu thực vật nhỏ trong khi nuôi cấy mô là bước khởi đầu của vi nhân giống trong đó tế bào thực vật được nuôi cấy trong môi trường nhân tạo, phát triển chúng thành một môi trường nhân tạo lớn số lượng cây con. Hơn nữa, vi nhân giống đòi hỏi nuôi cấy mô để nhân giống cây con.

Vi nhân giống và nuôi cấy mô là hai loại kỹ thuật tương quan đến việc sản xuất một số lượng lớn những cây giống hệt nhau .

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Vi nhân giống là gì
– Định nghĩa, bước, ưu điểm
2. Nuôi cấy mô là gì
– Định nghĩa, loại, bước
3. Điểm giống nhau giữa nuôi cấy vi mô và nuôi cấy mô
– Phác thảo các tính năng phổ biến
4. Sự khác biệt giữa nuôi cấy vi mô và nuôi cấy mô
– So sánh sự khác biệt chính

Điều khoản quan trọng

Giải thích, Meristem, Vi nhân giống, Nuôi cấy mô, Tuyên truyền sinh dưỡng

Vi nhân giống là gì

Vi nhân giống là một kỹ thuật in vitro của nuôi cấy mô trong đó những cây nhân bản chất lượng cao được tăng trưởng ở quy mô lớn. Trong vi nhân giống, đỉnh của chồi được trồng trong thiên nhiên và môi trường thạch dinh dưỡng dưới ảnh hưởng tác động của hormone thực vật. Đỉnh chồi gồm có những mô phân sinh không phân biệt, có sự tăng trưởng không xác lập. Hai quá trình chính của vi nhân giống là nuôi cấy mô và đưa cây mới vào đất .

Hình 1: Cây chuối được chuyển sang đất

Ba quyền lợi chính của vi nhân giống là :

 1. Bulking up các nhà máy mới – Vi nhân giống cho phép sản xuất một số lượng lớn các cây vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô. Các phương pháp nhân giống sinh dưỡng khác chỉ có thể tạo ra một vài cây tại một thời điểm.
 2. Sản xuất thực vật sạch bệnh – Vi nhân giống sử dụng mô phân sinh, không thể bị nhiễm vi rút thực vật nói chung. Thông thường, virus thực vật lây lan qua mô mạch máu, không được kết nối với mô phân sinh.
 3. Nhân giống các loài quý hiếm – Vi nhân giống có thể được sử dụng trong việc nhân giống các loài thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cũng như các cây gặp khó khăn trong việc nảy mầm hạt giống và ngủ đông hạt giống.

Nuôi cấy mô là gì

Nuôi cấy mô là kỹ thuật trong đó một mảnh nhỏ của cây ( explant ) được đưa vào thiên nhiên và môi trường tự tạo, dinh dưỡng, được cho phép hoạt động giải trí hoặc tăng trưởng của nó. Có 1 số ít loại chiêu thức nuôi cấy mô dựa trên loại nguyên vật liệu thực vật được sử dụng. Một số trong đó gồm có nuôi cấy hạt giống, nuôi cấy phôi, nuôi cấy mô sẹo, nuôi cấy nội tạng và nuôi cấy protoplast .

 1. Nuôi cấy hạt giống – Nó được sử dụng cho các cây gặp khó khăn trong quá trình nảy mầm của hạt giống như Hoa lan. Hạt giống được nuôi cấy để tạo cây con trong điều kiện khổ hạnh.
 2. Nuôi cấy phôi – Cả phôi trưởng thành và chưa trưởng thành đều có thể được nuôi cấy để lấy cây con. Phương pháp này giúp loại bỏ tình trạng ngủ nghỉ của hạt do các cấu trúc khác nhau của hạt giống như các chất ức chế hóa học hoặc các cấu trúc bao phủ phôi.
 3. Nuôi cấy mô sẹo – Callus là một khối tế bào không phân biệt được tạo ra khi người nuôi cấy được nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy mô. Các tế bào của một mô sẹo có thể phát triển thành phôi nguyên thủy hoặc phôi soma.

  Hình 2: Callus

 4. Nuôi cấy nội tạng – Các cơ quan thực vật như chồi, rễ, lá hoặc hoa có thể được sử dụng làm nhà thám hiểm để bảo tồn các cấu trúc hoặc chức năng của chúng.
 5. Nuôi cấy protoplast – Protoplast là những tế bào không có thành tế bào được tạo ra chủ yếu để sản xuất cây chuyển gen. Một khi các tế bào này tái tạo thành tế bào của chúng, chúng trở thành mô sẹo.

Ba bước chính của nuôi cấy mô thực vật là :

 1. Giai đoạn ban đầu – Việc đưa một nhà thám hiểm vào môi trường nuôi cấy mô trong điều kiện vô trùng.
 2. Giai đoạn nhân – Phân chia lại chất nổ trong môi trường nuôi cấy mô, tạo ra nhiều chồi. Bước này có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần để có được số lượng lớn cây con.

  Hình 3: Physcomitrella patens Cây trên đĩa Agar

 3. Sự hình thành rễ – Cảm ứng sự hình thành rễ bằng cách đưa hormone thực vật vào môi trường nuôi cấy mô.

Sự tương đồng giữa vi nhân giống và nuôi cấy mô

 • Vi nhân giống và nuôi cấy mô là hai loại kỹ thuật liên quan đến việc sản xuất một số lượng lớn thực vật giống hệt nhau về mặt di truyền.
 • Chúng là phương pháp nhân giống sinh dưỡng.
 • Cả hai đều tham gia vào sự phát triển của tế bào thực vật thành cây con trong môi trường dinh dưỡng.

Sự khác biệt giữa nuôi cấy vi mô và nuôi cấy mô

Định nghĩa

Vi nhân giống đề cập đến việc nhân giống cây bằng cách trồng cây trong nuôi cấy mô và sau đó trồng chúng trong khi nuôi cấy mô đề cập đến kỹ thuật duy trì và tăng trưởng tế bào thực vật, mô hoặc cơ quan đặc biệt quan trọng là trên môi trường tự nhiên tự tạo trong những điều kiện kèm theo thích hợp trong điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường được trấn áp .

Các bước

Hai bước của vi nhân giống là nuôi cấy mô và đưa cây mới vào đất trong khi ba bước nuôi cấy mô là ra mắt rõ ràng về môi trường tự nhiên nuôi cấy mô, nhân giống và tạo ra sự hình thành rễ .

Tầm quan trọng

Trong khi vi nhân giống có thể được sử dụng để tạo ra một số lượng lớn thực vật vô tính, nuôi cấy mô cũng cho phép các nghiên cứu chuyển gen tạo ra các chủng thực vật mới.

Phần kết luận

Vi nhân giống là một góc nhìn thực tiễn của nuôi cấy mô trong đó một số lượng lớn cây vô tính được sản xuất. Nó cũng hoàn toàn có thể tạo ra bản sao của những loài thực vật quý và hiếm hoặc thực vật gặp khó khăn vất vả trong quy trình sinh sản hữu tính. Mặt khác, nuôi cấy mô là một kỹ thuật được sử dụng bởi vi nhân giống để tạo ra cây con mới từ một mảnh nhỏ. Sự độc lạ chính giữa vi nhân giống và nuôi cấy mô là mục tiêu của chúng .

Tài liệu tham khảo:

1. Cornell, Brent. Cấm vi nhân. Cấm BioNinja, có sẵn ở đây
2. Anderson, Hayley. Văn hóa mô tế bào – Các loại, kỹ thuật và quy trình. Kính hiển vi quang học, có sẵn ở đây

Hình ảnh lịch sự:

1. Cây chuối chuối được chuyển vào đất (có phân trùn quế) từ phương tiện truyền thông Cây trồng By By Joydeep – Công việc riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia
2. Call Call11 By By Igge – Công việc riêng (CC BY-SA 3.0) Có sẵn tại đây
3. Sinh vật Physcomitrella mọc trên đĩa thạch Von Sabisteb – Anja Martin từ phòng thí nghiệm Ralf Reski (CC BY-SA 1.0) Có sẵn tại đây

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE