Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiCụm Từ In View Of Là Gì ? Ý Nghĩa Của In...

Cụm Từ In View Of Là Gì ? Ý Nghĩa Của In View Of Sth Trong Tiếng Anh

Trong văn bản và tiếp xúc tiếng Anh, để diễn đạt được trôi chảy, mạch lạc hơn thì ta cần dùng đến những từ nối, những cụm từ thông dụng để người đọc, người nghe hiểu đúng mực ý của tất cả chúng ta. Những cụm từ như in addition, in order to, in view of, in essence, in which, … được sử dụng rất phổ cập trong văn bản cũng như tiếp xúc. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá cách sử dụng những cụm từ in addition, in order to, in view of, in essence, in which trong tiếng Anh nhé !

1. In addition

 In addition to + Noun/ Pronoun/V-ing:

Nghĩa của cụm này là “bên cạnh cái gì đó, ngoài ra”, được dùng để giới thiệu thêm một điều gì đó bên cạnh cái đã nói trướcNghĩa của cụm này là “ bên cạnh cái gì đó, ngoài những ”, được dùng để trình làng thêm một điều gì đó bên cạnh cái đã nói trước

e.g. In addition to her great beauty, she is also well-known for her talent.

Bạn đang xem : In view of là gì=> Bên cạnh sự xinh đẹp, nàng còn nổi tiếng về kĩ năng .*

In view of finance, you don’t have ability to afford this school fee.

=> Xét về góc nhìn kinh tế tài chính, bạn không có năng lực chi trả học phí của trường này .Đừng nhầm lẫn in view of với with a view to nhé. Cụm with a view to có nghĩa là có mục đích để làm gì đó – with the aim of doing somethingĐừng nhầm lẫnvớinhé. Cụmcó nghĩa là có mục tiêu để làm gì đó – with the aim of doing something

with a view to doing something (v-ing)

e.g. These measures have been taken with a view to increasing the company’s profits.

=> Những giải pháp này được triển khai nhằm mục đích mục tiêu tăng doanh thu của công ty .

4. In essence

Khi muốn nhấn mạnh liên quan đến đặc điểm, tính chất, ý tưởng,… quan trọng nhất của một cái gì đó, ta dùng in essence. Cụm này thường được dịch dễ hiểu là về cơ bản, về thực chất và có thể dùng luôn cho bản chất của con người. In essence chỉ đứng đầu câu và trước mệnh đề. Ví dụ:Khi muốn nhấn mạnh vấn đề tương quan đến đặc thù, đặc thù, sáng tạo độc đáo, … quan trọng nhất của một cái gì đó, ta dùng. Cụm này thường được dịch dễ hiểu là về cơ bản, về thực ra và hoàn toàn có thể dùng luôn cho thực chất của con người. chỉ đứng đầu câu và trước mệnh đề. Ví dụ :

e.g. In essence, both sides agree on the issue.

=> Về cơ bản, cả hai bên đều ưng ý về yếu tố .

e.g. He acts so cold and always keeps distance to others but in essence he is really soft.

=> Cậu ấy hành vi rất lạnh nhạt và luôn giữ khoảng cách với người khác nhưng về thực chất cậu ấy thật sự mềm yếu .Essence còn có một cụm khác rất hay là be of the essence – điều quan trọng nhất.Essence còn có một cụm khác rất hay là – điều quan trọng nhất .

e.g. Time is the most important thing = Time is of the essence

5. In which

In which là sự kết hợp giữa một giới từ – in và một đại từ quan hệ – which. Dùng in which để nối một danh từ và một mệnh đề chỉ nơi chốn hoặc thời gian. Ví dụ:là sự tích hợp giữa một giới từ – in và một đại từ quan hệ – which. Dùngđể nối một danh từ và một mệnh đề chỉ nơi chốn hoặc thời hạn. Ví dụ :

e.g. This is the computer where he stores his documents.

= This is the computer in which he stores his documents .

e.g. It was the time when short skirt was banned.

= It was the time in which short skirt was banned.

Xem thêm : Banggood Là Gì ? Cách Mua Hàng Trên Banggood Nước Ta Banggood Là GìCần phân biệt cách dùng on whichin which. Cả on whichin which đều thay thế được cho when và where. Sự khác biệt là các từ chỉ địa điểm và thời gian đó đi với giới từ gì. Ví dụ in year, in the box, on the day, on the chair,…Cần phân biệt cách dùngvà. Cảvàđều thay thế sửa chữa được cho when và where. Sự độc lạ là những từ chỉ khu vực và thời hạn đó đi với giới từ gì. Ví dụ in year, in the box, on the day, on the chair, …

e.g. I keep my files in this green box

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE