Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiVirgo trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Virgo trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

GW170814 – FactSheet – LIGO GW170814 – Gravitational-waves observed by Virgo & LIGO on YouTube Astronomy portal Physics portal

Truy cập 12 tháng 10 năm 2017. (tiếng Anh) GW170814 – FactSheet – LIGO GW170814 – Gravitational-waves observed by Virgo & LIGO trên YouTube

WikiMatrix

Messier 84 or M84, also known as NGC 4374, is an elliptical or lenticular galaxy in the constellation Virgo.

Messier 84 hoặc M84, còn được gọi là NGC 4374, là một elip hoặc thiên hà dạng thấu kính trong chòm sao Xử Nữ.

WikiMatrix

It is fairly faint, with no first magnitude stars, and lies between Virgo to the west and Scorpius to the east.

Nó là một chòm sao khá mờ và không có ngôi sao nào có độ sáng cấp một, nằm giữa Xử Nữ về phía tây và Thiên Yết về phía đông.

WikiMatrix

South African astronomer Tony Fairall stated in 1988 that redshifts suggested that the Virgo and Hydra-Centaurus Superclusters may be connected.

Nhà thiên văn học người Nam Phi, Tony Fairall, đã tuyên bố vào năm 1988 rằng các dịch chuyển đỏ cho thấy Siêu đám Xử Nữ và Siêu đám Trường Xà-Bán Nhân Mã có thể được kết nối với nhau.

WikiMatrix

The Virgo poster is a picture of a beautiful woman with long hair, sort of lounging by some water, but the Libra poster is just a huge scale.

Poster Xử nữ là ảnh một người phụ nữ đẹp với mái tóc dài, kiểu như đang thơ thẩn bên dòng nước, nhưng poster Thiên bình lại là một cái cân lớn

QED

The first public bath in the city of Rome was fed by the Aqua Virgo, dedicated in 19 B.C.E.

Nhà tắm công cộng đầu tiên trong thành Rome nhờ cống Aqua Virgo dẫn nước vào, dâng hiến vào năm 19 TCN.

jw2019

Russian pop music developed from what was known in the Soviet times as estrada into full-fledged industry, with some performers gaining wide international recognition, such as t.A.T.u., Nu Virgos and Vitas.

Các nhạc pop của Nga phát triển những gì đã được biết đến trong thời Xô Viết như các đườngcho một ngành công nghiệp đầy đủ, với một số nghệ sĩ được công nhận quốc tế rộng rãi, chẳng hạn như tATu và Vitas.

WikiMatrix

Virgo… the virgin.

Cung Xử Nữ, cô gái đồng trinh.

OpenSubtitles2018. v3

It is 54 million light years from Earth, close to Messier 60 (M60, NGC 4649) in the Virgo Cluster.

Nó cách trái đất 54 triệu năm ánh sáng, gần với Messier 60 (M60, NGC 4649).

WikiMatrix

Because of the presence of a galaxy cluster (consequently called the Virgo Cluster) within its borders 5° to 12° west of ε Vir (Vindemiatrix), this constellation is especially rich in galaxies.

Vì sự hiện diện của các cụm thiên hà (hay được gọi là cụm Virgo) trong ranh giới của nó từ 5° đến 10° về phía tây của Vindemiatrix (ε Vir), chòm sao này là có rất nhiều các thiên hà.

WikiMatrix

Messier 61 (also known as M61 or NGC 4303) is an intermediate barred spiral galaxy in the Virgo Cluster of galaxies.

Messier 61 (còn được gọi là M61 hoặc NGC 4303) là một thiên hà xoắn ốc trung gian nằm trong chòm sao Xử Nữ.

WikiMatrix

M61 is one of the largest members of Virgo Cluster, and belongs to a smaller subgroup known as the S Cloud.

M61 là một trong những thiên hà lớn nhất nằm trong chòm sao Xử Nữ và nằm thuộc về một nhóm nhỏ hơn được gọi là S Cloud.

WikiMatrix

NGC 4216 is one of the largest and brightest spiral galaxies of the Virgo Cluster, with an absolute magnitude that has been estimated to be -22 (i.e.: brighter than the Andromeda Galaxy), and like most spiral galaxies of this cluster shows a deficiency of neutral hydrogen that’s concentrated within the galaxy’s optical disk and has a low surface density for a galaxy of its type.

NGC 4216 là một trong những thiên hà xoắn ốc lớn nhất và sáng nhất của cụm các thiên hà gần chòm sao Xử Nữ, với độ lớn biểu kiến được ước tính là -22 (tức là sáng hơn Thiên hà Andromeda), và giống như hầu hết các thiên hà xoắn ốc của cụm sao này, nó thiếu hụt hydro trung tính tập trung trong đĩa quang của thiên hà.

WikiMatrix

On October 16, 2017, the LIGO and Virgo collaborations announced the first simultaneous detections of gravitational waves (GW170817) and electromagnetic radiation (GRB 170817A, SSS17a) of any phenomena, and demonstrated that the source was a kilonova caused by a binary neutron star merger.

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, nhóm Hợp tác khoa học LIGO và Virgo cùng nhiều nhóm thiên văn khác đã công bố sự phát hiện đồng thời đầu tiên ở sóng hấp dẫn (GW170817) cùng bức xạ điện từ (GRB 170817A, SSS17a) từ cùng một vị trí, và chứng tỏ rằng nguồn phát là một kilonova do hai sao neutron va chạm sát nhập tạo nên.

WikiMatrix

And the Virgo Supercluster itself is a part of the Pisces-Cetus Supercluster Complex, a giant galaxy filament.

Và chính Siêu đám Virgo lại chỉ là một phần của Phức hợp Siêu đám Pisces-Cetus, một sợi thiên hà khổng lồ.

WikiMatrix

Centaurus A, Cygnus A and Virgo A are all giant galaxies that pour out huge amounts of radio waves.

Centaurus A, Cygnus A và Virgo A đều là những thiên hà khổng lồ phát ra một lượng đồ sộ các sóng radio.

OpenSubtitles2018. v3

Virgo also scored for Jamaica versus New Zealand on 29 February 2012.

Virgo cũng ghi bàn cho Jamaica khi đấu với New Zealand vào ngày 29 tháng 2 năm 2012.

WikiMatrix

Virgo was one of Boys’ Town’s most influential players when they clinched promotion to the Jamaican Premier League in the 2004–05 season.

Virgo là một trong những cầu thủ ảnh hưởng nhất của Boys’ Town khi họ lên chơi tại Giải bóng đá ngoại hạng Jamaica mùa giải 2004–05.

WikiMatrix

PSR B1257+12 c, alternatively designated PSR B1257+12 B, also named Poltergeist, is an extrasolar planet approximately 2,300 light-years away in the constellation of Virgo.

PSR B1257+12 c, định danh khác PSR B1257+12 B, còn có tên Poltergeist, là một ngoại hành tinh cách khoảng 2300 năm ánh sáng trong chòm sao Xử Nữ.

WikiMatrix

However, it is not considered a member of the cluster but is a member of the Virgo II Groups which form a southern extension of the Virgo Cluster.

Tuy nhiên, nó không được các nhà nghiên cứu xem là thành viên của cụm này nhưng nó thì thuộc nhóm Virgo II (nhóm tạo thành từ một phần của cụm các thiên hà nằm gần chòm sao Xử Nữ mở rộng về phía nam).

WikiMatrix

The Centaurus A/M83 Group is located in the Virgo Supercluster.

Nhóm Centaurus A/M83 nằm trong siêu cụm Thất Nữ.

WikiMatrix

The Sombrero Galaxy (also known as Messier Object 104, M104 or NGC 4594) is a lenticular galaxy in the constellation Virgo found 9.55 Mpc (31,100,000 ly) from Earth.

Thiên hà Sombrero (còn gọi là thiên thể Messier 104, M104, thiên hà Mũ Vành Rộng hoặc NGC 4594) là một thiên hà xoắn ốc không có thanh ngang trong chòm sao Virgo, nằm cách Trái đất 31 triệu năm ánh sáng (9,5 Mp).

WikiMatrix

Online version as “Auobiographical Constructions in Josquin’s Motet Illibata Dei virgo nutrix: Evidence for a Later Dating” (Accessed 8 May 2012).

Online version as “Auobiographical Constructions in Josquin’s Motet Illibata Dei virgo nutrix: Evidence for a Later Dating” (Accessed ngày 8 tháng 5 năm 2012).

WikiMatrix

It’s just one of thousands in the Virgo Supercluster.

Nó chỉ là một trong số hàng ngàn ngân hà trong Siêu đám Xử nữ.

OpenSubtitles2018. v3

The Virgo Supercluster’s volume is very approximately 7000 times that of the Local Group or 100 billion times that of the Milky Way.

Siêu đám Xử Nữ có thể tích xấp xỉ bằng 7.000 lần so với thể tích của Nhóm địa phương hay bằng 100 tỷ lần của Ngân Hà.

WikiMatrix

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE