Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiVirtual Data Center là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Virtual Data Center là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Virtual Data Center là gì?

Virtual Data Center là Trung tâm dữ liệu ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Data Center – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một TT tài liệu ảo là một hồ bơi hoặc tập hợp những nguồn lực hạ tầng điện toán đám mây được phong cách thiết kế đặc biệt quan trọng cho nhu yếu kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Các nguồn tài nguyên cơ bản là bộ vi giải quyết và xử lý ( CPU ), bộ nhớ ( RAM ), tàng trữ ( khoảng trống đĩa ) và mạng ( băng thông ). Nó là một đại diện thay mặt ảo của một TT tài liệu vật lý, hoàn hảo với những sever, những cụm tàng trữ và rất nhiều những thành phần mạng, toàn bộ đều cư trú trong khoảng trống ảo được tương hỗ bởi một hoặc trong thực tiễn hơn những TT tài liệu .

Giải thích ý nghĩa

Một trung tâm dữ liệu ảo là một sản phẩm của cơ sở hạ tầng như một mô hình cung cấp dịch vụ (IaaS) của điện toán đám mây. Nó có thể cung cấp theo yêu cầu tính toán, lưu trữ và mạng, cũng như các ứng dụng, tất cả đều có thể được tích hợp hoàn toàn vào cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của tổ chức. Những tiền đề của giải pháp trung tâm dữ liệu ảo là để cung cấp cho các tổ chức tùy chọn thêm công suất hoặc cài đặt một cơ sở hạ tầng CNTT mới mà không cần phải mua hoặc cài đặt phần cứng tốn kém, mà chiếm thêm nhân lực, không gian và quyền lực. Toàn bộ cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu được cung cấp trên các đám mây.

What is the Virtual Data Center? – Definition

A virtual data center is a pool or collection of cloud infrastructure resources specifically designed for enterprise business needs. The basic resources are the processor ( CPU ), memory ( RAM ), storage ( disk space ) and networking ( bandwidth ). It is a virtual representation of a physical data center, complete with servers, storage clusters and lots of networking components, all of which reside in virtual space being hosted by one or more actual data centers .

Understanding the Virtual Data Center

A virtual data center is a product of the Infrastructure as a Service ( IaaS ) delivery Model of cloud computing. It can provide on-demand computing, storage and networking, as well as applications, all of which can be seamlessly integrated into an organization’s existing IT infrastructure. The premise of the virtual data center solution is to give organizations the option of adding capacity or installing a new IT infrastructure without the need to buy or install costly hardware, which takes up additional manpower, space and power. The whole data center infrastructure is provided over the cloud .

Thuật ngữ liên quan

  • Virtualization
  • Cloud Computing
  • Data Center
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Resource Pooling
  • Software as a Service (SaaS)
  • Scalability
  • Virtual Private Data Center (VPDC)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider

Source: Virtual Data Center là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE